03-25. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Ἀπό τόν π. Νεκτάριο:
*
Παρασκευὴ 25 Μαρτίου 2016 (διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς)
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ (ἀπὸ Σύνδ. Ἱεροψ. Βόλου).
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα Α, Β, Γ, Δ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Μαρτυρία ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως 1821 ὑπὸ τοῦ Π.Π. Γερμανοῦ, ἐδῶ.
Διακήρυξις (ἀνεξαρτησίας) τῆς Α´ Ἐθνοσυνελεύσεως ἐν Ἐπιδαύρῳ (1822) ἐδῶ.
Ἱστορικὰ περὶ τῆς ἐθνεγερσίας, ἐδῶ. Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη ἐδῶ.
*
 

nektar

νεοαρχάριος
#4
Συνημμένως, ἀρχιεπισκοπικὴ (ΗΠΑ) ἐγκύκλιος καὶ ἀκολουθία δοξολογίας 25ης Μαρτίου 2021, ἑλληνιστὶ καὶ ἀγγλιστί.

Διὰ τοὺς ἰθαγενεῖς ἐν τῷ ἑλληνωνύμῳ μεταπρατικῷ κρατιδίῳ τοῦ βαλκανικοῦ νότου, ἐδῶ. (ἕως τῆς χθὲς! τιμὴ 3€)
 

Attachments

nektar

νεοαρχάριος
#6
Συνημμένως τὸ κείμενον τῆς συνήθους τάξεως τῆς ἐπετειακῆς δοξολογίας (ὄχι δι᾿ ἐφέτος).

Παρεμπιπτόντως:

Α) χερουβικόν τι (uKLkJJ3ftIw), μὴ κατ᾿ ἀνάγκην ἀναφερόμενον ἐν τοῖς ὐποτίτλοις:

Β) ἐπίσης συνημμένως ἰδιόμελα κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν, μέλος Ἰακώβου πρωτοψάλτου.

Γ) Διαδραστικὸς χάρτης «Δημοτικὰ τραγούδια τοῦ '21» ἐδῶ.

Δ) Διαδραστικὸς χάρτης «Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση 1821» ἐδῶ.

Ε) Ἔκθεση φωτογραφίας 1821 τοῦ Ἠλία Περγαντῆ:

ἐκ τῶν παλαιῶν:

Μαρτυρία ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως 1821 ὑπὸ τοῦ Π.Π. Γερμανοῦ, ἐδῶ.
Διακήρυξις (ἀνεξαρτησίας) τῆς Α´ Ἐθνοσυνελεύσεως ἐν Ἐπιδαύρῳ (1822) ἐδῶ.
Ἱστορικὰ περὶ τῆς ἐθνεγερσίας, ἐδῶ. Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη ἐδῶ.
*
«Τῇ ὑπερμάχῳ» & «Κήρυξις ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως, 25 Μαρτίου 1821»:


«Λάμπουν τὰ χιόνια στὰ βουνά» (τῶν Κολοκοτρωναίων). π.Χρ.Κυριακόπουλος:

«Μάνα μου τὰ κλεφτόπουλα» ἑρμηνεία π.Χρ.Κυριακόπουλος:
*
π. Χρῖστος Κυριακόπουλος: Ἀφιέρωμα κείμενα ἐδῶ, Ἠχογραφήσεις ἐδῶ.
*


Τέλος «γιὰ τοὺς μικρούς μας φίλους»: 10 παιχνίδια γιὰ τὸ 1821

1) Βρὲς τὶς ὅμοιες εἰκόνες (παιχνίδι μνήμης): https://learningapps.org/watch?v=pt49szcnt21

2) Βρὲς 6 ἥρωες τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης (κρυπτόλεξο): https://learningapps.org/watch?v=pu43cf0hk21

3) Βρὲς τὶς λέξεις/φράσεις (κρεμάλα): https://learningapps.org/watch?v=pywbht98n21

4) Βάλε τὶς λέξεις σὲ χρονολογικὴ σειρά: https://learningapps.org/watch?v=promy1vmj21

5) Ἕνωσε αὐτὰ ποὺ ταιριάζουν: https://learningapps.org/watch?v=pt22q9wvj21

6) Διάλεξε λέξεις νὰ συμπληρώσεις τὶς προτάσεις: https://learningapps.org/watch?v=pzar6k01k21

7) Γράψε τὸν σωστὸ ἀριθμό: https://learningapps.org/watch?v=pzqm4vmha21

8) Λύσε τὸ σταυρόλεξο: https://learningapps.org/watch?v=pno16s8pj21

9) Σωστὸ ἢ λάθος: https://learningapps.org/watch?v=pzp6udbwt21

10) Κουὶζ γιὰ τὴν ἐπανάσταση: https://wordwall.net/play/12734/746/807
 

Attachments

Top