Συλλογή Εωθινών Δοξαστικών

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Μετά την πρώτη προσπάθεια που έκανα με τη συλλογή των χερουβικών, και παρόλο που κι εκεί εκκρεμεί μια «διορθωμένη και επηυξημένη» έκδοση η οποία όμως λόγω αυξημένων απαιτήσεων σε χρόνο απασχόλησης θα πρέπει να περιμένει, αποφάσισα να μαζέψω σε μια συλλογή τα εωθινά δοξαστικά από διάφορους μελοποιούς, ξεκινώντας από τους παλαιότερους και φτάνοντας σιγά-σιγά μέχρι τους νεώτερους. Επειδή η ολοκλήρωση της συλλογής αυτής μπορεί και να αργήσει, σκέφτηκα να ανεβάσω τα εωθινά δοξαστικά τμηματικά, κατά μελοποιό ή κατά έκδοση. Έτσι θα δοθεί και η ευκαιρία να επισημανθούν και να διορθωθούν τα τυχόντα λάθη. Όταν τελειώσουν όλα, θα τα ενώσω σε ένα ενιαίο αρχείο. Η συλλογή αυτή εξυπηρετεί πρακτικούς σκοπούς για μένα στο αναλόγιο, μια που συνηθίζω να ψάλλω τα δοξαστικά ενός μελοποιού σε κάθε περίοδο οκταηχίας, επιδιώκοντας να τα «περάσω» όλα μια φορά, για λόγους ποικιλίας. Βέβαια κάποια τα προτιμώ συχνότερα και άλλα πιο αραιά. Αλλά θα υπάρχουν δοξαστικά για όλα τα γούστα.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
Η πρώτη σειρά είναι τα εωθινά δοξαστικά του Πέτρου Πελοποννησίου, από το Αναστασιματάριο του Πέτρου Εφεσίου (Βουκουρέστι 1820). Δεν συνάντησα την συγκεκριμένη εκδοχή σε κανένα από τα έντυπα αναστασιματάρια που έχω, είτε σε βιβλίο, είτε σε PDF. Ταυτίζεται όμως με όλες τις εκδόσεις χειρόγραφων αναστασιματαρίων που έχω δεί.

ΥΓ. Ένα λάθος στην αρχή του Θ΄Εωθνού έχει επισημανθεί εδώ.
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#3
Η δεύτερη σειρά είναι τα εωθινά δοξαστικά που περιλαμβάνονται στο Αναστασιματάριο του 1832 που κατά τον τίτλο του, περιέχει μέλη «καθώς την σήμερον ψάλλονται εις το Πατριαρχείον, μεταφρασθέντα εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά του διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος». Το βιβλίο εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1832.
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#4
Ακολουθούν τα εωθινά δοξαστικά που περιλαμβάνονται στο Αναστασιματάριο του Ιωάννου. Η πρώτη έκδοση όπου τα συνάντησα είναι η «Μουσική Μέλισσα» του Θ.Φωκαέως (τ.Α΄, Κωνσταντινούπολη 1847). Υπάρχουν εκεί ορισμένες επουσιώδεις διαφορές, φέρονται δε υπό του όνομα του Πέτρου Πελοποννησίου. Τα ίδια δημοσιεύονται και στο Αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου, σε εξήγηση Γρηγορίου πρωτοψάλτου, όπως διορθώθηκε από τον Θ.Φωκαέα και εκδόθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο (Κωνσταντινούπολη 1855). Τα συναντούμε και πάλι στο Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου, όπως διορθώθηκε και εκδόθηκε από τον Ιωάννη πρωτοψάλτη (Κωνσταντινούπολη 1863).
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Ακόμη μία εκδοχή των εωθινών δοξαστικών του Πέτρου Πελοποννησίου, από το Αναστασιματάριο, β΄τόμος στη σειρά της «Μουσικής Βιβλιοθήκης» (Πατριαρχείο 1869).
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Ακολουθούν τα εωθινά δοξαστικά που περιλαμβάνονται στο Αναστασιματάριο του Ιωάννου. Η πρώτη έκδοση όπου τα συνάντησα είναι η «Μουσική Μέλισσα» του Θ.Φωκαέως (τ.Α΄, Κωνσταντινούπολη 1847). ....
Να διορθώσω λέγοντας ότι τα ίδια δοξαστικά υπάρχουν και στην παλαιότερη έκδοση του αργού Αναστασιματαρίου του Πέτρου Πελοποννησίου «επιδιορθωθέν[τος] μετά προσθήκης παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου» (Κωνσταντινούπολη 1839)
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#7
Σειρά έχουν τα εωθινά δοξαστικά του Πέτρου Πελοποννησίου από το
...Νέον Αναστασιματάριον μελοποιηθέν παρά του Μουσικοδιδασκάλου Λαμπαδαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου,συνταχθέν δε κατά το ύφος της του Χριστού Μ.Εκκλησίας παρά του Μουσικολογιωτάτου Λαμπαδαρίου Αντωνίου (...) εξηγηθέν εις την νέαν Μέθοδον παρά του Παναγ.Γ.Κηλτζανίδου (...).Εν Κωσταντινουπόλει (...)1866
Είναι πολύ κοντά στα εωθινά δοξαστικά κατά την έκδοση του Πέτρου Εφεσίου.
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#8
Εωθινά δοξαστικά από το
Αναστασιματάριον Νέον τονισθέν το πρώτον υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (...) επεξεργασθέν δε ήδη και επιδιορθωθέν, κατ' αναλυτικώτερον, εμμελέστερον και κανονικώτερον τρόπον κατά τε την γραφήν και το μέλος υπό Ζ.Α.Ζαφειροπούλου, (...) Αθήνησιν (...) 1853
 

Attachments

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#9
Τα εωθινά δοξαστικά του Γεωργίου Ραιδεστηνού, από το «Πεντηκοστάριον» του ιδίου (Εν Κωνσταντινουπόλει 1886)
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#10
Τα εωθινά δοξαστικά του Νικολάου Γεωργίου πρωτοψάλτου Σμύρνης, που δημοσιεύτηκαν πρώτα στον Β΄τόμο του Δοξασταρίου Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου (Εν Κωσταντινουπόλει 1857). Εδώ από την β΄έκδοση του 1895.
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#13
Τα Εωθινά Δοξαστικά του Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου, από το Αναστασιματάριο του 1865,
μελοποιηθέντα μεν εν τη αρχαία Μεθόδω (...) μετενεχθέντα δ' εις την νεωτέραν παρά Στεφάνου λαμπαδαρίου
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#14
Τα Εωθινά Δοξαστικά από τον Μητροπολίτη Σισανίου Μελέτιο, από το «Μουσικόν Εγχειρίδιον» (Εν Κωνσταντινουπόλει 1864).
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#15
Εωθινά Δοξαστικά Τριανταφύλλου Γεωργιάδου (σειρά δεύτερη)
Αναστασιματάριον Νέον 1919
Έχει ανεβεί κάπου το Αναστασιματάριο αυτό;
 

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
#16
Φανταστική προσφορά κ από τον Νεοκλή αλλά
κ το μέλος filomousos.Χρηστικό κ κοινοφελές το
θέμα. Μπράβο σας.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#17
Σειρά έχουν να ανεβούν, κατόπιν αδείας του εκδότη, τα εωθινά δοξαστικά του Διονυσίου Φωτεινού, από το Αναστασιματάριόν του, τα οποία ερμηνεύει στο θέμα αυτό ο π. Ραφαήλ Γκουρβέλος.
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#18
Εωθινά δοξαστικά του Χαραλάμπους Παπανικολάου, από το βιβλίο του "Ανθοδέσμη Εκκλησιαστικής Μουσικής" (Καβάλα 1905)
 

Attachments

Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#19
Αργοσύντομα εωθινά δοξαστικά του Πέτρου Φιλανθίδου, από τον α΄τόμο της "Αθωνιάδος" (Κωνσταντινούπολη 1906)
 

Attachments

Last edited:

π. Ραφαήλ Γκουρβέλος

Βλάσιος-Ραφαήλ Γκουρβέλος
#20
Αγαπητέ κ. Νεοκλή,
ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κοπιώδη εργασία σας, εκτός των άλλων,
και στο θέμα της συλλογής ολοκληρωμένων κύκλων
των ένδεκα εωθινών δοξαστικών από διάφορους μελοποιούς,
και την μεγάλη προσφορά σας στην κοινότητα.
 
Top