Πώς ψάλλεται και καταγράφεται μουσικά το κάθισμα «Πρεσβεία θερμή» της Παρακλήσεως (προς το «Τα άνω ζητών»)

#1
Τὸ κάθισμα "Πρεσβεία θερμὴ" ψάλλεται σὲ ἦχο δ´ (μὲ κλίμακα β´ ἤχου) ἢ σὲ ἦχο β´; Ἄλλοι ψάλλουν ἢ γράφουν δ´ μὲ κατάληξη στὸν Βου (Γα - Βου), ἄλλοι β´ μὲ κατάληξη στὸν Βου (Διι - Γα - Βου) καὶ ἄλλοι δ´ μὲ κατάληξη στὸν Δι. Ἐὰν θεωρήσουμε ὅτι εἶναι προσόμοιο τοῦ "Τὰ ἄνω ζητῶν" ποιά εἶναι ἡ σωστὴ κατάληξη: Δι, Διι -Γα - Βου ἢ Γα - Βου;
 
Last edited:

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#5
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παραθέτω ηχογράφηση του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. Ιακώβου Ναυπλιώτου, στην οποία ψάλλει το εν θέματι Κάθισμα της Μικράς & Μεγάλης Παρακλήσεως "Πρεσβεία θερμή". Επισυνάπτω δε και δύο σελίδες από το Αναστασιματάριον του Ιωάννου Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. (Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1905) στις οποίες υπάρχει το μέλος του ανωτέρω Καθίσματος καταγεγραμμένο σε παρασημαντική.
 

Attachments

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#6
και οι δύο εκδοχές είναι σωστές και με κατάληξη τετάρτου και με δευτέρου
Οι ήχοι τέταρτος δεύτερος πλάγιος του τετάρτου αλληλοδανείζονται και ταυτίζονται πολλές φορές, αυτό φαίνεται πολύ στα απολυτίκια καθίσματα
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#7
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παραθέτω ηχογράφηση του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. Ιακώβου Ναυπλιώτου, στην οποία ψάλλει το εν θέματι Κάθισμα της Μικράς & Μεγάλης Παρακλήσεως "Πρεσβεία θερμή". Επισυνάπτω δε και δύο σελίδες από το Αναστασιματάριον του Ιωάννου Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. (Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1905) στις οποίες υπάρχει το μέλος του ανωτέρω Καθίσματος καταγεγραμμένο σε παρασημαντική.
Υπάρχει σαφής απόκλιση μεταξύ των. Το θέμα (που ορθά έθεσε ο Κ. Λάμπρου) χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Πώς το καταγράφει ο Βουδούρης; Πώς το ψάλλει ο Στανίτσας (και άλλοι γνήσιοι φορείς της προφορικής παράδοσης);

ΥΓ. Οι διαθέσιμες στο Ψ καταγραφές των Σύρκα και Μητροπόλεως Αθηνών βασίζονται στον Ιωάννη, γι'αυτό και δεν προσφέρουν κάτι (εποικοδομητικό) στη συζήτηση.
 
Last edited:

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#8
Υπάρχει σαφής απόκλιση μεταξύ των. Το θέμα (που ορθά έθεσε ο Κ. Λάμπρου) χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Πώς το καταγράφει ο Βουδούρης; Πώς το ψάλλει ο Στανίτσας (και άλλοι γνήσιοι φορείς της προφορικής παράδοσης);

ΥΓ. Οι διαθέσιμες στο Ψ καταγραφές των Σύρκα και Μητροπόλεως Αθηνών βασίζονται στον Ιωάννη, γι'αυτό και δεν προσφέρουν κάτι (εποικοδομητικό) στη συζήτηση.
Σύμφωνα με τους Δασκάλους μου (οι οποίοι ήταν μαθητές των Κ. Πρίγγου και Θρ. Στανίτσα), το έψαλλαν (ενν. οι Κ. Πρίγγος και Θρ. Στανίτσας) ως ο αείμνηστος προκάτοχός τους (ενν. ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης).

Η δε παράθεση της υπό του Ιωάννου Πρωτοψάλτου της ΜΧΕ καταγραφής, σαφώς και δεν ταυτίζεται απόλυτα με την ερμηνεία του Άρχοντος Ιακώβου Ναυπλιώτου, πλην, όμως, είναι στο πνεύμα αυτού που ζητά ο αγαπητός συνάδελφος στο πρώτο μήνυμα του θέματος.

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9


Στὴν πρώτη ἔκδοση τῶν παρακλητικῶν κανόνων στὸ Ἀναστασιματάριο Ἰωάννου 1858 ἡ κατάληξη εἶναι Βου.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#11
Σε καταγραφή του μέλους στο Φυλλάδιο του κ. Χριστόδουλου Βασιλειάδη σελίς 15 με καταγραφή από ηχητικό του Μακαριστού Άρχοντος Πρωτοψάλτου τ.Μ.τ.Χ.Ε. +Θρασύβουλου Στανίτσα Αναγράφεται: Ἦχος Β΄, με κατάληξη στον Δι.
 
#12
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παραθέτω ηχογράφηση του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. Ιακώβου Ναυπλιώτου, στην οποία ψάλλει το εν θέματι Κάθισμα της Μικράς & Μεγάλης Παρακλήσεως "Πρεσβεία θερμή". Επισυνάπτω δε και δύο σελίδες από το Αναστασιματάριον του Ιωάννου Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. (Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1905) στις οποίες υπάρχει το μέλος του ανωτέρω Καθίσματος καταγεγραμμένο σε παρασημαντική.
Εφόσον έχουμε ηχητικό αρχείο από έναν γνήσιο εκφραστή του Πατριαρχικού ύφους, συμφωνώ απολύτως. Η πορεία της κατάληξης αρχίζει από τον φθόγγο Κε σε ύφεση, στη συλαβή "χε" (ταχέως) και καταλήγει με Δι-Γα-Βου.
 
#13
Σου απάντησε ο κ. Θεοδωράκης είναι σε β ήχο, άνοιξε το Αναστασιματάριο να δεις πως πάνε και σε ποιον φθόγγο καταλήγουν τα καθίσματα του β ήχου!!!
Ὁ Στανίτσας καὶ ὁ Ναυπλιώτης κάνουν κατάληξη στὸν Βου μὲ τὸν τρόπο ποὺ ψάλλεται ὁ τέταρτος ἦχος μὲ κλίματα του δευτέρου. Ἐκεῖνο ποὺ μὲ προβλημάτισε, ὅμως, ὤστε νὰ ἀνοίξω τὸ νέο θέμα εἶναι τὸ ὅτι ὁ Σουρλαντζῆς (σπουδαῖος θεωρητικὸς) στὸ προσόμοιο "Τὰ ἄνω ζητῶν", τὸ ὁποῖο ὀνομάζει κοντάκιον β΄ἤχου (δὲν εἶναι, ἄλλωστε;) καταλήγει καὶ αὐτὸς στὸν Βου ἀλλὰ μὲ διαφορετικὸ τρόπο. Στὸ Ὡρολόγιον τὸ "Πρεσβεία θερμὴ" εἶναι κάθισμα β´ ἤχου(ἄρα ἔπρεπε νὰ καταλήγει στὸν Δι (Βου-Γα-Δι-Κε-Δι-Διιι). Ἄρα, γίνεται κάποιο μπέρδεμα. Ποιό λογικό βέβαια -κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη- εἶναι νὰ καταλήγει στὸν Δι (Βου-Γα-Δι-Κε-Δι-Διιι), ἀλλὰ ὅταν καὶ οἱ τιτάνες δὲν συμφωνοῦν μεταξύ τους; Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἀπομαγνητοφωνημένο Παρακλητικὸ Κανόνα τοῦ Χρ. Βασιλειάδη, εἶμαι 100% βέβαιος ὅτι ἡ ἠχογράφηση τοῦ συγκεκριμένου ὕμνου ἔλειπε (ὅπως συμβαίνει καὶ σὲ ἄλλες ἠχογραφήσεις Π.Κ.) καὶ συνεπληρώθη ὑπὸ τοῦ ἐκδότου μὲ τὸν τρόπο ποὺ αὐτὸς θεώρησε σωστό.
 
Top