Πότε ψάλλονται πέντε "Άγιος ο Θεός";

Stathis

Ευστάθιος Μεντζάς
#1
Την εχω καιρό την απορια.
Μονο στις Αρχιερατικες θειες Λειτουργίες; Στο συλλείτουργο Ιερεων;

ΥΓ
Ας με συγχωρήσουν οι συντονιστες αν εχει απαντηθει ήδη, αλλά εψαξα... στην αναζητηση.. τζιφος.
 
#2
Την εχω καιρό την απορια.
Μονο στις Αρχιερατικες θειες Λειτουργίες; Στο συλλείτουργο Ιερεων;

ΥΓ
Ας με συγχωρήσουν οι συντονιστες αν εχει απαντηθει ήδη, αλλά εψαξα... στην αναζητηση.. τζιφος.

Μόνο στις Αρχιερατικές Θείες Λειτουργίες.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Μα τί λέτε !!! ;;;
Δέν βλέπετε τά Ἐγκόλπια Ἀναγνώστου καί Ψάλτου !!! ;;;
Στό ἱερατικό συλλείτουργο πέντε.
Στήν ἀρχιερατική ἕξι. Ἡ μία ἀκόμη εἶναι τοῦ βήματος.
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#5
Μα τί λέτε !!! ;;;
Δέν βλέπετε τά Ἐγκόλπια Ἀναγνώστου καί Ψάλτου !!! ;;;
Στό ἱερατικό συλλείτουργο πέντε.
Στήν ἀρχιερατική ἕξι. Ἡ μία ἀκόμη εἶναι τοῦ βήματος.
Πατήρ Μάξιμε,

Ευλογείτε! Με όλο γο σεβασμό, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω μαζί σας. Αυτό το θέμα το έχω συζητήσει αναρίθμητες φορές μαζί με τον πρώην προϊστάμενό μου, ο οποίος επέμενε ότι το Άγιος ο Θεός λέγετε πέντε φορές σε ιερατικό συλλείτουργο, ασχέτως εάν υπάρχει αρχιερέας.

Κατ' αρχάς πρέπει να τονίσω ότι το "Εγκόλπιον του Αναγνώστου", καθώς και το Σιμωνοπετρίτικο "Συλλειτουργικόν" του αναγνώστου και ψάλτου, ΔΕΝ είναι "επίσημα" βιβλία της Εκκλησίας, αλλά βοηθητικά βιβλία που εκδώσανε η Αποστολική Διακονία και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους.

Εάν κοιτάξουμε στο Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο "ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ" στο τέλος του Τυπικού, θα διαβάσουμε το εξής:

"Όταν τύχωσι πλείονες του ενός Ιερείς συλλειτουργούντες... ουδέν άλλο ψάλλουσιν οι συλλειτουργούντες ιερείς εκ του Βήματος πλέον των συνήθων και τω ενί μόνω Λειτουργούντι ιερεί, ειμή το Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ κατά την Είσοδον, είτα το Απολυτίκιον... το Κοντάκιον, και το Άγιος ο Θεός την τρίτην φοράν....

"Αν το συλλείτουργον γίνηται εξ Αρχιερέων... Το Άγιος ο Θεός αφού ψαλή δίς έξωθεν, το τρίτον λέγεται από του Βήματος, το τέταρτον έξωθεν και αύθις το πέμπτον έσωθεν. Είτα Δόξα Και νυν έξωθεν, ως και το Άγιος αθάνατος, και μετ' αυτό ψάλλεται πάλιν εκ του Βήματος αργότερον το Άγιος ο Θεός κατά Στάσεις τέσσαρας εναλλάγ υπό των δύο δεξιά και αριστερά ισταμένων Αρχιερέων και Ιερέων και ευλογεί ο προεξάρχων δια των δικηροτρικήρων... " κτλ. κτλ.


Όπως βλέπουμε, το Τυπικό ουδέν αναφέρει για τέταρτη και πέμπτη φορά επανάληψιν του Άγιος ο Θεός σε ιερατικό συλλείτουργο (όπου οι ιερείς θα το ψάλλουν την τρίτη φορά και μόνον), παρά ΜΟΝΟΝ σε ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ συλλείτουργο. Τώρα: το ότι έχει επικρατήσει η (λανθασμένη, πλέον) τάξις να ψαλλή πέντε φορές το Άγιος ο Θεός σε ιερατικό συλλείτουργο είναι άλλο θέμα. Κατά την ταπεινήν μου γνώμη, θα έπρεπε να διορθωθή.

Μετ' εκτιμήσεως,

Απόστολος
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Πατήρ Μάξιμε,
Ευλογείτε! Με όλο γο σεβασμό, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω μαζί σας. Αυτό το θέμα το έχω συζητήσει αναρίθμητες φορές μαζί με τον πρώην προϊστάμενό μου, ο οποίος επέμενε ότι το Άγιος ο Θεός λέγετε πέντε φορές σε ιερατικό συλλείτουργο, ασχέτως εάν υπάρχει αρχιερέας.
Κατ' αρχάς πρέπει να τονίσω ότι το "Εγκόλπιον του Αναγνώστου", καθώς και το Σιμωνοπετρίτικο "Συλλειτουργικόν" του αναγνώστου και ψάλτου, ΔΕΝ είναι "επίσημα" βιβλία της Εκκλησίας, αλλά βοηθητικά βιβλία που εκδώσανε η Αποστολική Διακονία και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους.
Εάν κοιτάξουμε στο Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο "ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ" στο τέλος του Τυπικού, θα διαβάσουμε το εξής:
"Όταν τύχωσι πλείονες του ενός Ιερείς συλλειτουργούντες... ουδέν άλλο ψάλλουσιν οι συλλειτουργούντες ιερείς εκ του Βήματος πλέον των συνήθων και τω ενί μόνω Λειτουργούντι ιερεί, ειμή το Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ κατά την Είσοδον, είτα το Απολυτίκιον... το Κοντάκιον, και το Άγιος ο Θεός την τρίτην φοράν....
"Αν το συλλείτουργον γίνηται εξ Αρχιερέων... Το Άγιος ο Θεός αφού ψαλή δίς έξωθεν, το τρίτον λέγεται από του Βήματος, το τέταρτον έξωθεν και αύθις το πέμπτον έσωθεν. Είτα Δόξα Και νυν έξωθεν, ως και το Άγιος αθάνατος, και μετ' αυτό ψάλλεται πάλιν εκ του Βήματος αργότερον το Άγιος ο Θεός κατά Στάσεις τέσσαρας εναλλάγ υπό των δύο δεξιά και αριστερά ισταμένων Αρχιερέων και Ιερέων και ευλογεί ο προεξάρχων δια των δικηροτρικήρων... " κτλ. κτλ.

Όπως βλέπουμε, το Τυπικό ουδέν αναφέρει για τέταρτη και πέμπτη φορά επανάληψιν του Άγιος ο Θεός σε ιερατικό συλλείτουργο (όπου οι ιερείς θα το ψάλλουν την τρίτη φορά και μόνον), παρά ΜΟΝΟΝ σε ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ συλλείτουργο. Τώρα: το ότι έχει επικρατήσει η (λανθασμένη, πλέον) τάξις να ψαλλή πέντε φορές το Άγιος ο Θεός σε ιερατικό συλλείτουργο είναι άλλο θέμα. Κατά την ταπεινήν μου γνώμη, θα έπρεπε να διορθωθή.
Μετ' εκτιμήσεως,
Απόστολος
Ἀγαπητέ, καλέ καί εὐγενέστατε Κύριε Ἀπόστολε ἐξ Ἀμερικῆς, τῆς ὡραίας ὁμογένειας ἐκπρόσωπε καί ἐκ ΚΠόλεως καταγόμενε, μέ τίς ὀρθές ἐπισημάνσεις σχετικά μέ τήν Πατριαρχικήν Τάξιν, σᾶς εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν ὑπόμνησιν.
Αὐτό ὄντως τό εἶδα ἀπό χθές, μοῦ τό ἐπεσήμανε ἐκλεκτόν μέλος σέ προσωπικό μήνυμα καί τό ἐξέτασα. Δέν τό εἶχα προσέξει, ἀλλά μέ μιά πρώτη ἀνάγνωση ἴσως νά σημαίνει ὅτι, προσοχή, τήν τρίτην φοράν θά τό ψάλλουν οἱ ἱερεῖς, καί πάλιν οἱ ψάλται κλπ.. Ἄν καί δέν θέλω νά ὑποστηρίξω τραβηγμένα αὐτό, ἐκεῖνο πού καταθέτω εἶναι ὅτι ἀπό μικρός μεγάλωσα σέ ἐνορία πού πάντα ἐγίνετο συλλείτουργο, ἀλλά καί ὡς διάκονος καί ἱερεύς στόν Ἅγιο Λουκᾶ, πάντα αὐτό ἐγίνετο δηλ. πέντε φορές.
Διάβασα τώρα καί τό ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ τοῦ π. Παπαγιάννη, ὅπου στήν σελ. 699, περί ἱερατικοῦ συλλειτούργου, γράφει: "Τὸ ΤΜΕ (σελ. 432) ὁρίζει νὰ ψάλλεται τὸ Ἅγιος ὁ Θεὸς μόνον τρίς, ἤτοι ἀνὰ μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν καὶ τὸ γ΄ ὑπὸ τῶν ἱερέων· εἰς τὸ ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον ὅμως ὁρίζει νὰ λέγεται πεντάκις. Τοῦτο καὶ γίνεται σήμερον εἰς οἱονδήποτε συλλείτουργον."

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ !!!
 
Top