Περί του ήχου των μεγαλυναρίων της ενάτης ωδής του ιαμβικού κανόνα των Θεοφανείων

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#1
Τα μεγλυνάρια που ψάλλονται πριν τα τροπάρια του ιαμβικού κανόνα Θεοφανείων ψάλλονται σε σκληρή χρωματική κλίμακα, όπβς του κανόνα "Βυθού ανεκάλυψς πυθμένα" ή σε ,αλακή; Εγώ τα έχω ως εμπειρία σε σκληρή και αυτό μου φαίνεται ακατανόητο. Το ίδιο και για την καταβασία της ενάτης "μεγάλυνον ψυχή μου..." "Ω των υπέρ νουν..."
 

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
#2
...Το ίδιο και για την καταβασία της ενάτης "μεγάλυνον ψυχή μου..." "Ω των υπέρ νουν..."
Έχουμε σίγουρα και τις δύο απόψεις:

1. Ειρμολόγιον Πέτρου Λαμπαδαρίου: ο Πέτρος αφήνει τις μαρτυρίες του σκληρού χρωματικού γένους και την ανάλογη κίνηση του μέλους.

2. Ειρμολόγιον Πέτρου Λαμπαδαρίου: ο ίδιος όμως στο "Αινούμεν, ευλογούμεν" πριν την Η΄ωδή αφήνει τις μαρτυρίες του μαλακού χρωματικού γένους και ανάλογη βέβαια κίνηση του μέλους

3. Καταβασία αντί Άξιον Εστίν Χουρμουζίου χαρτοφύλακος: αφήνει τις μαρτυρίες του μαλακού χρωμ. γένους και ανάλογη κίνηση.

4. Καταβασία αντί Άξιον Εστίν Νικολάου Σμύρνης: μαρτυρίες σκληρού χρώματος και ανάλογη κίνηση.

Πάρε και διάλεξε :wink:
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#3
Υπενθυμίζω την ανολοκλήρωτη μέχρι σήμερα σχετική και άσχετη συζήτηση παλιότερα εδώ με όλα όσα επακολούθησαν και κατέδειξαν την επιστημοσύνη, και την σε σημεία προκλητική παραθεώρηση ( αν όχι διαστρέβλωση) της προφορικής παράδοσης.

Δημ.
 
Top