Πασχάλιον παντοτινόν

#1
Στη βιβλιοθήκη του ... παππού της μάνας μου βρήκα ένα βιβλιαράκι (1831) του οποίου το εξώφυλλο (και όχι μόνο) επισυνάπτω.
Αν και ο τίτλος του είναι περί ... ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ :D, στο τέλος σαν παράρτημα έχει 8 πίνακες, μεταξύ των οποίων και το Πασχάλιον παντοτινόν και θεώρησα καλό να το σκανάρω αφού ενδιαφέρει το ... συνάφι μας.
Επί πλέον καθώς το φυλλομετρούσα έπεσε το μάτι μου στη λέξη «Βούσουλας» και στο μυαλό μου ήρθε η φράση «Αυτός έχασε τον μπούσουλα».:D:D
Για όσους δεν γνωρίζουν, η απάντηση στο συνημμένο!:D
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Εὐχαριστοῦμε πολύ κ. Γιάννου.
Αὐτό βρισκόταν καί σέ ἄλλα παλαιά βιβλία, ἀλλά εἶναι ἐλλιπές, καθόσον δέν μᾶς ἐξηγεῖ πῶς βρίσκουμε τόν κύκλο τῆς σελήνης. Ὑπολείπονται καί ἄλλες πράξεις λοιπόν, τό κυριώτερον ὅμως εἶναι (ἔστω κι ἄν μᾶς ἔδειχνε τό τρόπον ὑπολογισμοῦ τοῦ κύκλου τῆς σελήνης) ὅτι ἀφορᾶ στό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον. Γι᾿ αὐτό βλέπετε καί ἡμερομηνίες Μαρτίου, ἐνῶ λείπουν ἡμερομηνίες Μαΐου.
Μέ κάποιες ἐπιπρόσθετες πράξεις, ἐκτός τοῦ ὑπολογισμοῦ τοῦ κύκλου τῆς σελήνης, θά μπορούσαμε νά βροῦμε καί τό Πάσχα μέ τό διορθωμένον ἰουλιανόν.


 
#3
Ο μεγάλος μαθηματικός Gauss ανακάλυψε έναν ευκολότερο:confused::D τρόπο για την εύρεση της ημερομηνίας του Πάσχα:

Έστω y το έτος που αναζητούμε το Πάσχα, στο νέο Ημερολόγιο:

a = y Mod 19
b = y Mod 4
c = y Mod 7
d = (19 * a + 16) Mod 30
f = (2 * b + 4 * c + 6 * d) Mod 7


_Imerominia = 3 + d + f

Αν _Imerominia > 30 τότε αφαιρούμε 30 μέρες, δηλαδή:
_Imerominia = _Imerominia - 30
_Minas = 5
οπότε ο μήνας είναι ο Μάιος

αλλιώς
_Minas = 4
ο μήνας είναι ο Απρίλιος.

Η ημερομηνία φυσικά είναι η μεταβλητή _Imerominia.


Σημείωση: Να πω εδώ ότι η πράξη x mod y, σημαίνει το υπόλοιπο της διαίρεσης του x με τον y, όπου πάντα είναι μικρότερο του y.


Παραθέτω το ίδιο σε κώδικα Visual Basic:

Public Sub Easter(ByVal y, ByRef day, ByRef month)
Dim a, b, c, d, f As Integer
a = y Mod 19
b = y Mod 4
c = y Mod 7
d = (19 * a + 16) Mod 30
f = (2 * b + 4 * c + 6 * d) Mod 7
day = 3 + d + f
If day > 30 Then
day = day - 30
month = 5
Else
month = 4
End If
End Sub

Οι μεταβλητές day & month επιστρέφονται με αναφορά (ByRef ), απ την συνάρτηση, ενώ το έτος y, περνάει με τιμή (ByVal).
(Για όσους ενδιαφέρονται για τον αλγόριθμο σε java, C, C++, C#, Pascal, Fortran, ας στείλουν ΠΜ.)
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Καλά· πρίν ἤθελα νά γράψω ὅτι οἱ πράξεις αὐτές εἶναι γιά μεγάλα μαθηματικά μυαλά καί ὅτι ὁ Ἀνδριώτης τά γνωρίζει.
Ἀλλά μήν τό ἀφήνεις μισοτελειωμένο...
Δέν μᾶς δείχνεις στήν πράξη, μέ μαθηματικές πράξεις, πῶς θά βγεῖ τό Πάσχα 2009; Δέν λέω γιά τό 2010· ὑπάρχει λόγος. Κάτι θέλω νά δῶ.

ΥΓ. Τό ἡμερολόγιο ἄλλαξε τό 1924.


 
#5
Φυσικά κατάλαβα ότι ο πίνακας αφορούσε το παλαιό ημερολόγιο και έψαξα να βρω αν έχει τρόπο εύρεσης του κύκλου της σελήνης αλλά δεν έχει τέτοιο κεφάλαιο...
Όσο για τα γραφόμενα του φίλου μου Δημήτρη για τον εαυτούλη μου και μόνο υπάρχει το τραγούδι Μααύρ' είν' η νύυ-χτα στα βουουνάααα:D:D
 
#6
Φυσικά κατάλαβα ότι ο πίνακας αφορούσε το παλαιό ημερολόγιο και έψαξα να βρω αν έχει τρόπο εύρεσης του κύκλου της σελήνης αλλά δεν έχει τέτοιο κεφάλαιο...
Ο επιμένων νικά! Πού να φανταστώ ο ταλαίπωρος ότι ο Χρυσούς Αριθμός που αναφέρεται στα περιεχόμενα είναι ο κύκλος της Σελήνης;
Μετά από δεύτερο φυλλομέτρημα, ιδού το αποτέλεσμα... επισυνάπτεται!
ΥΓ. Αν προσθέσουμε τις μέρες που χωρίζουν το παλαιό με το νέο ημερολόγιο δεν θα έχουμε σωστό αποτέλεσμα; Ιδού η απορία!

Μ' αυτά και μ' αυτά κοντεύω να χάσω τον μπούσουλα...:D:D:D
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ;48886 said:
Ο επιμένων νικά! Πού να φανταστώ ο ταλαίπωρος ότι ο Χρυσούς Αριθμός που αναφέρεται στα περιεχόμενα είναι ο κύκλος της Σελήνης;
Μετά από δεύτερο φυλλομέτρημα, ιδού το αποτέλεσμα... επισυνάπτεται!
ΥΓ. Αν προσθέσουμε τις μέρες που χωρίζουν το παλαιό με το νέο ημερολόγιο δεν θα έχουμε σωστό αποτέλεσμα; Ιδού η απορία!

Μ' αυτά και μ' αυτά κοντεύω να χάσω τον μπούσουλα...:D:D:D

χρυσοῦς ἀριθμόςχρυσοῦν γράμμα εἶναι ὁ κύκλος τῆς σελήνης «αὐτή αὕτη ἡ ἐννεακαιδεκαετηρίς τοῦ Μέτωνος»· περίοδος 19 ἐτῶν καί κάθε ἔτος αὐτῆς χρησιμεύει πρός εὕρεση τοῦ Νομικοῦ Φάσκα, ἐκ τοῦ ὁποίου ὑπολογίζεται (σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου καί τό Πηδάλιον) τόν Χριστιανικόν Πάσχα.
Ὁ ὑπολογισμός τοῦ Πάσχα μέχρι σήμερα στηρίζεται σ' ἕνα ΚΑΝΟΝΙΟΝ, σ' ἕνα πίνακα διαρκοῦς εὑρέσεως· σ᾿ ἕνα ἀλγόριθμο, πού ὡς σταθερά ἔχει "τό, κατά τούς ο΄, ἀπό κτίσεως κόσμου ἔτος". Μέ βάση αὐτόν τόν Πίνακα, πού βρίσκεται στό τέλος τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, στό Εὐαγγελιστάριο, βρίσκουμε τήν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα. Στό ἔτος πού μᾶς ἐνδιαφέρει προσθέτουμε τόν ἀριθμό 5508. Τό ἄθροισμα, μᾶς δίδει τό "ἀπό κτίσεως κόσμου ἔτος". Μέ αὐτόν τόν ἀριθμό καί ἀριθμητικούς ὑπολογισμούς βρίσκουμε τόν κύκλο τοῦ ἡλίου, τόν κύκλο τῆς σελήνης καί τό θεμέλιον αὐτῆς. Μεταβαίνοντας στό ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, σ᾿ αὐτόν τόν Πίνακα, πού χωρίζεται σέ πολλά οἰκίδια (κουτάκια, κελιά) καί στήν ἀριστερή κάθετη πλευρά ἔχει τούς κύκλους καί τό θεμέλιον τῆς σελήνης καί στήν ἐπάνω ὀριζόντια τούς κύκλους τοῦ ἡλίου, διασταυρώνουμε τόν ἀριθμό τοῦ κύκλου τοῦ ἡλίου πού βρήκαμε προχωρώντας κάθετα, μέ τόν ἀριθμό τοῦ κύκλου τῆς σελήνης ὁριζόντια, καί συναντᾶμε στό οἰκεῖο κουτάκι –οἰκίδιο- τήν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα τοῦ ἔτους πού μᾶς ἐνδιαφέρει.

Κύριε Γιάννου,
Ναί, ἄν προσθέσουμε 13 μέρες στό ἀποτέλεσμα τοῦ πίνακα πού μᾶς δώσατε, νομίζω ὅτι βρίσκουμε καί τό Πάσχα μέ τό διορθωμένο.

ΥΓ. 1) Τό θέμα αὐτό τό ἐξετάζει διεξοδικά ὁ μακαριστός Γ. Μπεκατῶρος στήν Τάξιν 1993 σέ πολυσέλιδη εἰσαγωγή, ἐγώ δέ ἔχω γράψει κάποιο σχετικό ἄρθρο στήν ΣΥΜΒΟΛΗ 9, πού δημοσιεύεται καί στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ναοῦ, ἀπ᾿ ὅπου παρέθεσα καί ἕνα ἀπόσπασμα παραπάνω.
2) Γιά τόν Κανόνα τοῦ Gauss ὑπάρχει ἐνδιαφέρον ἄρθρο στήν ΣΥΜΒΟΛΗ 13 ἀπό τόν κ. Κων/νο Λαγοῦρο, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Ἱ. Μ. Καναδᾶ. Μέ τόν Κανόνα τοῦ Gauss εὑρίσκεται καί τό Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων μέ τό διορθωμένον ἡμερολόγιον καί τό τῶν ΡΚαθολικῶν· ὁπότε ἄκυρος ἡ αἴτησις μου Δημήτριε Ἀνδριώτη. Αὐτό ἤθελα νά δῶ· σέ ποιό Πάσχα ἀφορᾶ. Τό 2010 ἔχουμε κοινό Πάσχα μέ τούς ΡΚαθολικούς.

 
Last edited:
#8

χρυσοῦς ἀριθμόςχρυσοῦν γράμμα εἶναι ὁ κύκλος τῆς σελήνης «αὐτή αὕτη ἡ ἐννεακαιδεκαετηρίς τοῦ Μέτωνος»· περίοδος 19 ἐτῶν καί κάθε ἔτος αὐτῆς χρησιμεύει πρός εὕρεση τοῦ Νομικοῦ Φάσκα, ἐκ τοῦ ὁποίου ὑπολογίζεται (σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου καί τό Πηδάλιον) τόν Χριστιανικόν Πάσχα.
Πώ, πώ σας .. φοβήθηκε το μάτι μου, (διαβάζοντας τα παραπάνω)!
 
#9
Ας θεωρήσουμε την σταθερά P=5508, όπου όπως είπε ο αγαπητός πατέρας Μάξιμος, θεωρούνται τα έτι προ Χριστού, από κτίσεως του κόσμου.

Οι κύκλοι της Σελήνης είναι 19 και του Ηλίου 28.
Οπότε κάθε 19 χρόνια, η Σελήνη αρχίζει απ' την αρχή τους κύκλους της, ενώ ο ήλιος κάθε 28.

Το έτος 5508 π.Χ. είχαμε κύκλο Σελήνης και κύκλο ηλίου 0, δηλαδή 19 και 28 αντίστοιχα.
Απ' αυτό, με βάση τα modula, τα υπόλοιπα των διαιρέσεων δηλαδή, μπορούμε να βρούμε τους κύκλους Σελήνης (Cm) και Ηλίου (Cs) κάθε έτους (Y).

Cm= (P+Y) Mod 19
Αν Cm=0, τότε Cm=19

Cs= (P+Y) Mod 28
Αν Cs=0, τότε Cs=28


Αν πρόκειται για έτος π.Χ., το γράφουμε με αρνητικό πρόσημο, όπου στην ουσία το αφαιρούμε απ' το P.
Πρέπει πάντα, Υ>=-5508, δηλ. νεώτερο απ' το 5508 π.Χ.


Οι κύκλοι των Ινδικτιών τώρα, είναι ένας δεκαπενταετής χρονικός κύκλος, όπου καθιερώθηκε στο Βυζάντιο την 1η Σεπτεμβρίου 312 μ.Χ., αποτελώντας βασική χρονολογική μονάδα για το Βυζάντιο και τη Δύση, ως το τέλος του Μεσαίωνα.
Η λέξη προέρχεται απ' το λατινικό indictio, που σημαίνει έκτακτη εισφορά.
Πρόκειται δηλαδή για φορολογικά μέτρα που επαναλαμβάνονταν κάθε 15 χρόνια.
Γίνονταν αυτά και στο Βυζάντιο, δεν είναι τωρινό φαινόμενο.

Προφανώς δεν έχει σχέση με ημερολογιακά φαινόμενα, καθώς είναι ανθρώπινη επινόηση.
Το αναφέρω εδώ μόνο για την ιστορία και τους λάτρεις των ανθρωπίνων απολιθωμάτων του παρελθόντος.

Οι κύκλοι της Ινιδίκτου (Ci) για το έτος Y, βρίσκονται με παρόμοιο τρόπο:

Ci=(Y-311) Mod 15, με Y>=312 μ.Χ., διότι δεν υπάρχουν κύκλοι πριν.
Αν Ci=0, τότε Ci=15.
 
#10
Το Χριστιανικό Πάσχα καθορίσθηκε από μια οικουμενική σύνοδο (πάτερ τα φώτα σας), να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία.

Η Εαρινή ισημερία λαμβάνει χώρα την 21η Μαρτίου, ακολουθεί ένα ολόκληρο φεγγάρι, η Πανσέληνος και την Κυριακή μετά αυτής, η Μεγάλη Κυριακή της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.


Οι ισημερίες σχετίζονται με τους Ηλιακούς κύκλους, ενώ οι πανσέληνοι με τους κύκλους της Σελήνης, φυσικά.


Ο αλγόριθμος του Gauss στην ουσία τι κάνει τον παραπάνω υπολογισμό και υπολογίζει αυτήν την ημερομηνία.

Οι ημερομηνίες αυτές επαναλαμβάνονται κάθε 532 χρόνια, που λέγεται και περίοδος Α.

Η περίοδος Α προκύπτει σαν γινόμενο των κύκλων του Ηλίου με αυτούς της Σελήνης, 28 * 19 = 532.

Η νεότερη ημερομηνία που μπορεί να πέσει το Πάσχα είναι η 4η Απριλίου και η εσχάτη η 8η Μαΐου

Υπάρχει μια κατανομή στις ημερομηνίες που είναι δυνατόν να πέσει το Πάσχα, που φαίνεται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο (Από ένα πρόγραμμα σε Visual Basic.NET, που είχα φτιάξει στο παρελθόν).

Βλέπουμε ότι 4 Απριλίου έρχεται 4 φορές στο διάστημα Α, όπως και 8 Μαΐου.
Από 8 φορές έρχεται η 5, 6 Απριλίου και 6, 7 Μαΐου.

Έπειτα αυξάνονται οι φορές, με την κατανομή να παίρνει το σχήμα ενός οροπεδίου, με κάποιες διακυμάνσεις στο μέσον (επίπεδης καμπάνας, κατά κάποιο τρόπο).

Οι περισσότερες φορές που μπορεί να πέσει μια ημερομηνία είναι 20 και αρκετές ημερομηνίες έρχονται τόσες φορές.

Το εύρος των ημερών είναι 35 και μπορεί κάποιος να το εκφράσει με γραφικό τρόπο, έχοντας στον οριζόντιο άξονα αυτές της ημερομηνίες και στον κάθετο, τον αριθμό που απαντάται έκαστη στην περίοδο Α.

Το τελευταίο, αν δεν με προλάβετε, είναι για άλλο μήνυμα.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
(πάτερ τα φώτα σας)

Ἀγαπητέ Δημήτριε, παρέπεμψα σέ ἄρθρο μου, πού μπορεῖς νά φωτιστεῖς...
Ὁ ὑπολογισμός τῆς ἑαρινῆς πανσελήνου, πού σημαίνει ἰουδαϊκό πάσχα, εἶναι εἰκονική καί μᾶλλον ἀφορᾶ στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ὑπολογισμός δέν γίνεται μέ τήν πραγματική σημερινή ἰσημερία καί πανσέληνο. Αὐτό εἶναι μεγάλο θέμα καί δέν χρειάζεται νά τό ἀνοίξουμε, καθόσον ξεφεύγει καί ἀπό τά ὅρια τοῦ φόρουμ. Τά μέχρις ἐδῶ ἦταν πολύ κατατοπιστικά γιά τήν ἐνημέρωση τῶν ψαλτῶν καί ἄλλων μελῶν ἤ ἀναγνωστῶν. Πάντως τό Πάσχα παρά τήν διόρθωση τοῦ ἡμερολογίου τό ἑορτάζουμε μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο. Δηλ. τοῦ χρόνου (2010) θά ἔχουμε τό νωρίτερο Πάσχα (22 Μαρτίου) μέ τήν προϋπόθεση ὅτι «Η Εαρινή ισημερία λαμβάνει χώρα την 21η Μαρτίου» καί ἔχει γίνει πανσέληνος φαινομενικά, πού ὅμως γιά τήν πραγματική 4η Ἀπριλίου 2010 συμπτωματικά ἔχουμε τήν Κυριακή μετά τήν πραγματική πανσέληνο. Ἄλλωτε ὅμως δέν συμβαίνει. Μπορεῖ νά ἑορτάζουμε τό Πάσχα ἀκόμη καί μετά τήν ἑπόμενη πανσέληνο, βάσει τῶν παλαιῶν ὑπολογισμῶν, πού τούς διατηροῦμε ὅμως γιά ἄλλους λόγους.


 
#12

Ἀγαπητέ Δημήτριε, παρέπεμψα σέ ἄρθρο μου, πού μπορεῖς νά φωτιστεῖς...
Ὁ ὑπολογισμός τῆς ἑαρινῆς πανσελήνου, πού σημαίνει ἰουδαϊκό πάσχα, εἶναι εἰκονική καί μᾶλλον ἀφορᾶ στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ὑπολογισμός δέν γίνεται μέ τήν πραγματική σημερινή ἰσημερία καί πανσέληνο. Αὐτό εἶναι μεγάλο θέμα καί δέν χρειάζεται νά τό ἀνοίξουμε, καθόσον ξεφεύγει καί ἀπό τά ὅρια τοῦ φόρουμ. Τά μέχρις ἐδῶ ἦταν πολύ κατατοπιστικά γιά τήν ἐνημέρωση τῶν ψαλτῶν καί ἄλλων μελῶν ἤ ἀναγνωστῶν. Πάντως τό Πάσχα παρά τήν διόρθωση τοῦ ἡμερολογίου τό ἑορτάζουμε μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο. Δηλ. τοῦ χρόνου (2010) θά ἔχουμε τό νωρίτερο Πάσχα (22 Μαρτίου) μέ τήν προϋπόθεση ὅτι «Η Εαρινή ισημερία λαμβάνει χώρα την 21η Μαρτίου» καί ἔχει γίνει πανσέληνος φαινομενικά, πού ὅμως γιά τήν πραγματική 4η Ἀπριλίου 2010 συμπτωματικά ἔχουμε τήν Κυριακή μετά τήν πραγματική πανσέληνο. Ἄλλωτε ὅμως δέν συμβαίνει. Μπορεῖ νά ἑορτάζουμε τό Πάσχα ἀκόμη καί μετά τήν ἑπόμενη πανσέληνο, βάσει τῶν παλαιῶν ὑπολογισμῶν, πού τούς διατηροῦμε ὅμως γιά ἄλλους λόγους.Έχετε δίκιο πατέρα Μάξιμε, ο τρόπος υπολογισμού με βάση την Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία, είχε φτιαχτεί να υπολογίζει το Πάσχα με το παλαιό ημερολόγιο.

Ο αλγόριθμος του Gauss επίσης, αλλά αυτός που ανέβασα, υπολογίζει το Πάσχα με το νέο ημερολόγιο.

Ο λόγος τώρα που συμβαίνει αυτό που λέτε:


Μπορεῖ νά ἑορτάζουμε τό Πάσχα ἀκόμη καί μετά τήν ἑπόμενη πανσέληνο, βάσει τῶν παλαιῶν ὑπολογισμῶν, πού τούς διατηροῦμε ὅμως γιά ἄλλους λόγους.
οφείλεται στην μετάπτωση του άξονα της γης.

Ένα φυσικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα σε κάθε αντικείμενο που περιστρέφεται γύρω απ' τον εαυτό του.


Ο άξονας της Γης δεν παραμένει σταθερός αλλά κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, ανεπαίσθητους για τον άνθρωπο.
Η γη κάνει στην πραγματικότητα μια κίνηση σαν μια σβούρα, που ενώ γυρίζει για παράδειγμα, δεξιόστροφα, ο άξονάς της περιστρέφεται αντίθετα και πολύ πιο αργά απ’ αυτή.

Έτσι είναι και η γη, μια τεράστια σβούρα που περιστρέφεται γύρω απ’ τον εαυτό της.
Η μετάπτωση του άξονά της, προκαλεί, εκτός των άλλων, την ταλάντωση των ισημεριών, δηλαδή την μετακίνησή τους απ’ της σταθερές ημερομηνίες που εμείς δεχόμαστε.
Για παράδειγμα ότι η εαρινή ισημερία πέφτει πάντα 21 Μαρτίου.

Αυτό το φαινόμενο δεν μπορούσαν να το υπολογίσουν την εποχή που καθόριζαν τον τρόπο καθορισμού του Πάσχα οι Πατέρες, διότι δεν υπήρχε αυτή η γνώση (ή παραδόξως, είχε εξαφανιστεί)
Αν και πρώτος που μίλησε για την μετάπτωση των ισημεριών στην Αρχαιότητα ήταν ο Ίππαρχος.Η μετάπτωση επίσης επηρεάζει τον προσανατολισμό της γης στο διάστημα, αλλάζοντας επομένως τον Πολικό Αστέρα, τον απλανή δηλαδή αστέρα που βλέπουμε συνεχώς πάνω απ’ τον βόρειο πόλο της γης μας δείχνει την κατεύθυνση του Βορά.


Σήμερα ο Πολικός Αστέρας είναι το άστρο α΄ (UMa) της Μεγάλης Άρκτου, που λέγεται και Ντούμπη (Dubhe, Dubb Ak ).
Πριν 3000 χρόνια, ο Πολικός Αστέρας ήταν το άστρο α΄ του Δράκοντα, ενώ σε 12500 χρόνια θα είναι το άστρο Βέγας της Λύρας.

Το μόνο πράγμα που παραμένει σταθερό στο πέρασμα των αιώνων, είναι η Εκλειπτική, αυτή μόνο δεν επηρεάζεται από την μεταπτωτική κίνηση της γης.

Η μετάπτωση των ισημεριών όπως λέγεται, όπου ένας πλήρης κύκλος διαρκεί 25800 χρόνια! Χωρίζοντας το διάστημα αυτό σε 12 μέρη (όσοι οι απλανείς αστέρες αποτελούν τον ζωδιακό κύκλο), έχουμε 2115 χρόνια.
Τόσο διαρκεί το πέρασμα της προέκτασης του άξονα της γης, από κάθε ζωδιακό αστερισμό.
Η περιφορά του άξονα, δηλαδή της μετακίνησης των ισημεριών, γίνεται αντίστροφα απ' τη φορά των ζωδίων όπως τα διατρέχει ο Ήλιος σε ένα Ηλιακό έτος.
Η κάθε περίοδος ονομάζεται «Εποχή».

Η σειρά των ζωδίων, όπως τα διατρέχει ο Ήλιος, κατά τη διάρκεια ενός Ηλιακού έτους, είναι: Κριός, Ταύρος, Δίδυμοι, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, Αιγόκερος, Υδροχόος, Ιχθείς (αρχίζοντας απ’ την εαρινή ισημερία, όπου κυριαρχεί ο Κριός).


Η κάθε εποχή χαρακτηρίζεται, χωρίς αυτό να μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική, με βάση τον μεταπτωτικό ζωδιακό αστερισμό.


Την εποχή του 8000-6000 π.Χ., ο άξονας της γης έδειχνε τον Καρκίνο.
Τότε ο άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί τις πρώτες μόνιμες κατοικίες, να ζει σε μια πρότυπη κοινωνία, όπου ήταν μητριαρχική, στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με το ζώδιο του Καρκίνου.

Την εποχή του 6000-4000 π.Χ., ο άξονας της γης έδειχνε τους Διδύμους.
Τότε ο άνθρωπος ανακάλυψε την γραφή και τον τροχός, στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με το ζώδιο των Διδύμων.

Την εποχή του 4000-2000 π.Χ., ο άξονας της γης έδειχνε τον Ταύρο.
Την εποχή εκείνη φτιάχτηκαν κάποιες απ’ τις πυραμίδες της Αιγύπτου και άλλες μεγαλιθικές κατασκευές, με άμεση σχέση με το ζώδιο του Ταύρου.
Έλαβε χώρα επίσης, η «Έξοδος» των Εβραίων απ’ την Αίγυπτο, κατά την οποία οι Εβραίοι έφτιαξαν χρυσό βόδι και το προσκυνούσαν.

Την εποχή του 2000-1 π.Χ., ο άξονας της γης έδειχνε τους Ιχθείς.
Την εποχή εκείνη γεννήθηκε ο Χρηστός. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν σαν σύμβολό τους το ψάρι.
Επίσης, ΙΧΘΥΣ: Ιησούς Χρηστός Θεού Υιός Σωτήρ.

Την εποχή 1-2009 μ.Χ., ο άξονας της γης δείχνει τον Υδροχόο.
Σήμερα διανύουμε την εποχή του Υδροχόου, εξ ου και το τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου «Μπαίνουμε στον Υδροχόο και θα φύγουν οι Ιχθείς, οι καιροί νερό θα φέρουν έτσι λέν’ αυτοί που ξέρουν.»
Σήμερα λοιπόν έχουμε εκπληκτική τεχνολογία, ανακαλύψεις, υψηλό ανθρώπινο I.Q., διαστημικά ταξίδια κ.α.
Τα πάντα όλα όμως είναι χύμα, σαν το νερό που χύνεται. Δεν υπάρχουν φραγμοί σε τίποτα, τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί.
Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά του ζωδίου του Υδροχόου.

Όλες οι παραπάνω ημερομηνίες είναι κατά μεγάλη προσέγγιση, διότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ακριβώς τα όρια το κάθε ζωδιακού αστερισμού, αλλά και την ακριβή θέση που στοχεύει κάθε φορά ο άξονας της γης.

Σε περίπου 100 με 300 χρόνια, αλλάζουμε εποχή και περνάμε στην επόμενη, την εποχή του Αιγόκερω, την εποχή του κερασφόρου τραγοπόδη.

Όλοι βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι δεν αναφέρομαι στον αρχαίο θεό Διόνυσο, αλλά σε κάτι πολύ χειρότερο.

Αν σκεφτούμε ειδικά, ότι την κάθε εποχή οι άνθρωποι, λαμβάνουν χαρακτηριστικά απ’ το ζώδιο… τότε ο Θεός να μας φυλάει την εποχή εκείνη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13

Ἄχ Δημήτρη.......
Θά σοῦ ἔβαζα thanks γιά τά ἐνδιαφέροντα ἐπιστημονικά στοιχεῖα πού μᾶς ἔδωσες, ἀλλά ἀπό τή μέση καί κάτω μᾶς τά χάλασες...
Ἀπό τήν ἐπιστημονική πραγματικότητα τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου πού ἔχει σχέση μέ τήν διαδρομή τοῦ ἡλίου καί τήν τροχιά τῆς γῆς, κάτι πού διαβάζουμε καί στά Δίπτυχα
23. Τετάρτη. ῾Η σύλληψις τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου. ῾Ραΐδος μάρτυρος, Ξανθίππης καὶ Πολυξένης ὁσίων (†109), Νικολάου νεομ. τοῦ Καρπενησιώτου (†1672), ᾿Ιωάννου νεομάρτ. τοῦ ἐκ Κονίτσης (†1814).
῾Ο ἥλιος εἰσέρχεται εἰς τὸν Ζυγόν. ᾿Αρχὴ τοῦ φθινοπώρου.
καί βλέπουμε σέ σπάνιες ἁγιογραφίες μονῶν, ἐσύ μᾶς πῆγες στά ὄντως παράλογα καί ἀντιχριστιανικά, πού δέσμευαν τούς ἀνθρώπους καί τούς δεσμεύουν, ὅσους δέν γνώρισαν τήν ἀποκεκαλυμένη ἀλήθεια, ἡ ὁποία μᾶς ἐλευθέρωσε πραγματικά!!!!!!!

«γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄, 32).​

Ὅλ᾿ αὐτά εἶναι δαιμονικά καί ἡ ἀποκρυφιστική αὐτή θεωρία λέει ὅτι δαίμονες κατοικοῦν στ᾿ ἄστρα. Ὅλ᾿ αὐτά εἶναι ἕνα ψέμμα καί μιά ἀπάτη, πού διαφθείρει σκέψεις, αἰχμαλωτίζει συνειδήσεις, κατευθύνει τόν ἄνθρωπο μακρυά ἀπό τήν ἀλήθεια, μακρυά ἀπό τή σωτηρία, μακρυά ἀπό τόν Θεόν.

«καὶ φυλάξεσθε σφόδρα τὰς ψυχὰς ὑμῶν, ... καὶ μὴ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ, πλανηθεὶς προσκυνήσῃς αὐτοῖς καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς, ἃ ἀπένειμε Κύριος ὁ Θεός σου αὐτὰ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι τοῖς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ»
(Δευτ. δ΄, 15, 19).​

«καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ἀπώλεια, καὶ οὐ μὴ γνῷς, βόθυνος, καὶ ἐμπεσῇ εἰς αὐτόν· καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ταλαιπωρία, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ καθαρὰ γενέσθαι· καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ἐξ ἀπίνης ἀπώλεια, καὶ οὐ μὴ γνῷς. στῆθι νῦν ἐν ταῖς ἐπαοιδαῖς σου καὶ ἐν τῇ πολλῇ φαρμακείᾳ σου, ἃ ἐμάνθανες ἐκ νεότητός σου, εἰ δυνήσῃ ὠφεληθῆναι. κεκοπίακας ἐν ταῖς βουλαῖς σου· στήτωσαν δὴ καὶ σωσάτωσάν σε οἱ ἀστρολόγοι τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ὁρῶντες τοὺς ἀστέρας ἀναγγειλάτωσάν σοι τί μέλλει ἐπὶ σὲ ἔρχεσθαι. ἰδοὺ πάντες ὡς φρύγανα ἐπὶ πυρὶ κατακαυθήσονται καὶ οὐ μὴ ἐξέλωνται τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἐκ φλογός· ὅτι ἔχεις ἄνθρακας πυρός, κάθισαι ἐπ᾿ αὐτούς. οὗτοι ἔσονταί σοι βοήθεια, ἐκοπίασας ἐν τῇ μεταβολῇ ἐκ νεότητος, ἄνθρωπος καθ᾿ ἑαυτὸν ἐπλανήθη, σοὶ δὲ οὐκ ἔσται σωτηρία»​
(Ἡσ. μζ΄, 11-15).​

«Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα»
(Ψαλμ. ιη΄, 2).​

«λέγει ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»
(Ἰω. ιδ΄, 6).​


 
#14
π. Μάξιμος;48994 said:

...ἐσύ μᾶς πῆγες στά ὄντως παράλογα καί ἀντιχριστιανικά, πού δέσμευαν τούς ἀνθρώπους καί τούς δεσμεύουν, ὅσους δέν γνώρισαν τήν ἀποκεκαλυμένη ἀλήθεια, ἡ ὁποία μᾶς ἐλευθέρωσε πραγματικά!!!!!!!
Πατέρα Μάξιμε την ευχή σας, αλλά και τη λογική σας...


Δεν αντιλέγω ότι όσα έγραψα είναι παράλογα καί ἀντιχριστιανικά, που λέτε κι εσείς, αλλά είπαμε, κάποια πράγματα στον κόσμο δεν ερμηνεύονται με την ανθρώπινη λογική.
Είναι αδιάσειστα στοιχεία τα περί μετάπτωσης, αλλά και τα περί ζωδίων.
Γιατί οι Εβραίοι έφτιαξαν βόδι και όχι κάποιο άλλο ζώο; Παρακαλώ ας απαντήσετε.

Δείτε και το βίντεο στο link που παραθέτω και θα ακούσετε πολλά για την εποχή του Ταύρου, του Κριού κλπ.
Είναι ΓΕΓΟΝΟΤΑ, όχι θεωρίες παραψυχολογίας, συνωμοσίας ή ότι άλλο νομίζει ο καθένας.
Υπάρχουν, για όποιον θέλει, επιστημονικές πηγές, να ψάξει και να δει και μετά να αμφισβητήσει, εγώ εδώ απλώς έκανα μια πρώτη προσέγγιση αυτού του τεραστίου θέματος, όπου οι περισσότεροι έχουν άγνοια, μόνο και μόνο για μια μυρωδιά.
Αν τώρα δεν πήραμε μυρωδιά και μένουμε μόνο στο παράλογο της επιφανείας, είναι προσωπική επιλογή του καθενός.
Είναι γεγονότα που όποιος θέλει τα δέχεται, όποιος θέλει τα απορρίπτει.Με όλο το σεβασμό που σας τρέφω, αλλά μην βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Αναφέρθηκα σε καμιά αποκρυφιστική θεωρία που λέει ότι οι δαίμονες κατοικούν τα άστρα;
Οι δαίμονες κατοικούν εδώ στην γη αγαπητέ μου πατέρα και είναι τυχερός όποιος δεν τους έχει δει.

Αυτά είναι γεγονότα που έχουν συμβεί και συμβαίνουν γύρω μας, αρκεί μια ματιά για να τα δούμε.

Μια τριπλή ερώτηση σε όλους:
Λησμονούμε τους λόγους των νεοφανών Αγίων περί εσχάτων καιρών;
Σήμερα κανείς δεν βλέπει τα σημεία των καιρών; Τα χαρακτηριστικά της Εποχής του Υδροχόου;
Θα φύγουμε απ' τον κόσμο αυτόν χωρίς να τον αγγίξουμε;

Έχετε δίκιο που αναφέρεται αυτό:
π. Μάξιμος;48994 said:

«γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄, 32).​
αλλά πώς θα την μάθουμε όταν έχουμε την καρδιά, τα μάτια και τα αυτιά μας κλειστά;Υ.Γ.:
π. Μάξιμος;48994 said:

Ἄχ Δημήτρη.......
Θά σοῦ ἔβαζα thanks γιά τά ἐνδιαφέροντα ἐπιστημονικά στοιχεῖα πού μᾶς ἔδωσες, ἀλλά ἀπό τή μέση καί κάτω μᾶς τά χάλασες...
Αχ πατέρα Μάξιμε ......
Δεν επιδιώκω τα κενόδοξα thanks, απλά προτροπή για ξεστράβωμα έκανα, που λέει πολύ σωστά κι ο αγαπητός φίλος Βασίλης Νικολόπουλος.

Να είστε καλά πατέρα Μάξιμε, να έχουμε την ευχή σας.
 
Last edited:

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#15
Αγαπητοί,

Το παρόν θέμα καίτοι με την στενή έννοια δεν είναι εντός της θεματολογίας του φόρουμ, εν τούτοις έχει μια χρησιμότητα για τον ιεροψάλτη να γνωρίζει εκ των προτέρων την ημερομηνία εορτασμού του αγίου Πάσχα για να προετοιμάζει τα ψαλλόμενα (ιδίως ψάλτες που διακονούν σε ναό των οποίων η πανήγυρη τυχαίνει στις "δύσκολες" περιόδους Τριωδίου-Πεντηκοσταρίου).

Δυστυχώς όμως διέγνωσα τον κίνδυνο εκτροπής αυτού σε συζήτηση περί θεμάτων αστρολογίας, εσχατολογίας κλπ. και για αυτό γράφω το παρόν σημείωμα. Σε επίρρωση δε των όσων ήδη έγραψε ο π. Μάξιμος παραθέτω τι γράφει ο απ. Παύλος προς Κολοσσαείς (τμήμα του ως άνω κειμένου είναι το ανάγνωσμα στην εορτή της Περιτομής του Κυρίου):

Τοῦτο δὲ λέγω ἵνα μή τις ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ· εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. ῾Ως οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν· ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν. καὶ ὑμᾶς, νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς παραπτώμασι καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα, ἐξαλείψας τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ· ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων, ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῆ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ. Εἰ οὖν ἀπεθάνετε σὺν τῷ Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε;
Ατυχώς έχουμε μια ροπή προς τα "φαντασμαγορικά"-πρόσφατα συνάδελφός μου έλεγε ότι διαβάζει την Αποκάλυψη και όταν τον ρώτησα εάν έχει διαβάσει ένα από τα ευαγγέλια μου απάντησε "ποιο από τα 12;":eek:

Ευχαριστώ για τη συνεργασία και ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθω.
 
#16
Αγαπητοί φίλοι, τα επισυναφθέντα στα παραπάνω μηνύματά μου σκοπό είχαν να γνωστοποιήσουν ότι ανέκαθεν ο άνθρωπος ενδιαφερόταν να μάθει την χρονολογία του Αγίου Πάσχα. Και είναι προφανές ότι ο συνημμένος πίνακας δεν είναι εύχρηστος αφού απαιτεί σειρά μαθηματικών πράξεων για να μας οδηγήσει σε αποτέλεσμα που αφορά σε παλαιό ημερολόγιο. Ας αφήσουμε λοιπόν τους ειδικούς να μας λένε τα Πασχάλια, γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε ... και τα αυγά και τα πασχάλια!:D
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#17

Δέν φανταζόμουν ὅτι ἡ συμμετοχή μου στό φόρουμ αὐτό, μέ ὀρθόδοξο προσανατολισμό, θά ἀπαιτοῦσε καί μηνύματα ἀπολογητικά ὀρθοδόξου ἀποκεκαλυμμένης πίστεως ἔναντι «τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων»(*). Ἄν ἀπαιτεῖται κάτι τέτοιο δέν μοῦ ἀπομένει παρά νά διαγραφῶ πάραυτα! Ἀλλά θά προσέβαλα τήν πλειοψηφία τῶν μελῶν, πού καί κρίσιν ἔχουν καί πίστιν ἔχουν!
Ἀλλοίμονο ἄν ἡ ὀρθόδοξος πίστις μας, μᾶλλον ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, δέν κατέχει τήν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια καί ὑπάρχει κάτι πού «δέν ἔχει καταλάβει» μέ τήν «ἀνθρώπινη λογική». Μά σαφῶς αὐτές οἱ πλᾶνες εἶναι τῆς ἀνθρώπινης «λογικῆς» ἤ μᾶλλον τοῦ παραλόγου τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας. Καί δέν στηριζόμαστε στήν ἀνθρώπινη λογική, ἀλλά στό φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πού «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς ἐκκλησίας» καί διά τῶν πνευματοφόρων ἀποστόλων καί τῶν διαδόχων τους ἐξηγοῦν «πᾶσαν τήν ἀλήθειαν» κατά τήν ἀδιάψευστη ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχουμε τήν ἐμπειρία τῶν ἁγίων, χθεσινῶν, νεοφανῶν καί σημερινῶν, πού ὅταν ἀναφέρονται στούς ἔσχατους καιρούς –πού ἡ Ἐσχατολογία εἶναι κύρια διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας– δέν διάβασα πουθενά νά λένε γιά τήν «ἐποχή τοῦ ὑδροχόου» ἤ τοῦ «αἰγόκερω».
Δέν ἔβαλα στό στόμα κανενός τίποτε, ἀλλά ὤφειλα νά ἑρμηνεύσω αὐτήν τήν πλάνη, ὅτι εἶναι ἀποκρυφιστική καί βλέπει δαίμονες στήν δημιουργία πού τίς ὀνομάζει βέβαια θεότητες, πού μᾶς ἐπηρεάζουν καί μᾶς κατευθύνουν.
Τό βίντεο δέν λέει τίποτε ἐναντίον τῆς πίστεώς μας. Διηγεῖται τήν ἄστοχη προσπάθεια τῶν πεπερασμένων ἀνθρώπων, ὅπως διά τῶν ἄστρων ἑρμηνεύσουν τίς καταστάσεις τῆς ζωῆς τους. Ὅσο γιά τόν «ἀμνό τοῦ Θεοῦ» αὐτό εἶναι τοῦ μεγαλοφωνοτάτου καί ε΄εὐαγγελιστοῦ Ἡσαΐου ρῆμα καί δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν φανταστική ἑρμηνεία.
Τά περί βοδιοῦ δέν ξέρω καί δέν βλέπω κανένα νόημα. Ἐκεῖνο πού ξέρουμε εἶναι ὅτι ὁ Θεός τούς κατεδίκασε γι᾿ αὐτήν τήν ἐνέργεια, τῆς θεοποιήσεως ζώου· γιατί περί αὐτοῦ πρόκειται καί δέν φταίει τό συγκεκριμένο ζῶο.
Τά περί «ἄγνοιας, κλειστῶν αὐτιῶν καί ματιῶν καί μύτης καί καρδιᾶς» τά ἐπιστρέφω· ἀπάντησα στήν ἀρχή.

Νομίζω ὅτι εἶναι περιττό νά γράφουμε ἄλλα ἐπ᾿ αὐτῶν. Εἴμαστε ἐλεύθεροι μέ τήν ἐλευθερία πού μᾶς ἐλευθέρωσε ὁ Κύριος. Ἀλλοίμονο ἄν εἴμαστε δέσμοι τῶν ἄστρων καί τῶν «ἐποχῶν» καί εἶναι προδιαγεγραμμένη ἡ «τύχη» μας. Αὐτά εἶναι ἀστεῖα πράγματα. Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι φτιάχνουμε τό παρόν καί τό μέλλον μας. Ὁ Θεός μᾶς ἔχει πλάσει μέ ἐλευθερία ἐπιλογῆς καί ἐμεῖς εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά ὅλες τίς ἐπιλογές μας. Ἐμπιστευόμαστε τό μέλλον καί τά ζητήματά του στόν Παντοδύναμο Θεό καί Κύριο καί ἔτσι ἡ ζωή μας παίρνει νόημα καί σκοπό, πέρα ἀπό φόβους καί τέτοιες ἀγωνίες καί μέ ἐλπίδα καί χαρά περιμένουμε τήν ἡμέρα πού θά εἰσέλθουμε στήν ἔνδοξη Βασιλεία Του, στήν αἰωνιότητα.

(*) «ἵνα οἱ ἐν τῷ Ἀδὰμ ἀποθνήσκοντες, ζωοποιηθῶσιν ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ σου, καὶ ἐμπολιτευσάμενος τῷ κόσμω τούτῳ, δοὺς προστάγματα σωτηρίας, ἀποστήσας ἡμᾶς τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων, προσήγαγε τῇ ἐπιγνώσει σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, κτησάμενος ἡμᾶς ἑαυτῶ λαὸν περιούσιον, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον» (Λειτουργία Μ. Βασιλείου).

 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#19
ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ;61287 said:
π. Μάξιμος;48962 said:
Τό 2010 θά ἔχουμε τό νωρίτερο Πάσχα (22 Μαρτίου) μέ τήν προϋπόθεση ὅτι «Η Εαρινή ισημερία λαμβάνει χώρα την 21η Μαρτίου» καί ἔχει γίνει πανσέληνος φαινομενικά, πού ὅμως γιά τήν πραγματική 4η Ἀπριλίου 2010 συμπτωματικά ἔχουμε τήν Κυριακή μετά τήν πραγματική πανσέληνο. Ἄλλωτε ὅμως δέν συμβαίνει. Μπορεῖ νά ἑορτάζουμε τό Πάσχα ἀκόμη καί μετά τήν ἑπόμενη πανσέληνο, βάσει τῶν παλαιῶν ὑπολογισμῶν, πού τούς διατηροῦμε ὅμως γιά ἄλλους λόγους.
Και με τον κουραμπιέ στο στόμα θα τσικνίσουμε!!!:D
Τί νά ποῦν καί οἱ ἀκολουθοῦντες τό π. ἡ. ὅπου ἡ ἑπομένη Κυριακή (24/11-1-2010) θά εἶναι Κυριακή μετά τά Φῶτα, Τελώνου καί Φαρισαίου καί Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου (πρβλ. ΤΜΕ, σ. 154/155);

 
Last edited:

master_yianni

Παλαιό Μέλος
#20
Ἄσχετο!!!
Τί νά ποῦν καί οἱ ἀκολουθοῦντες τό π. ἡ. ὅπου ἡ ἑπομένη Κυριακή (24/11-1-2010) θά εἶναι Κυριακή μετά τά Φῶτα, Τελώνου καί Φαρισαίου καί Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου (πρβλ. ΤΜΕ, σ. 154/155);


Πω-πω!!! Αληθεια ρε παιδια ακομα δεν συνηρθαμε απο την νηστεια των Χριστουγεννων!!! Τι πραγματα ειναι αυτα! Πλακα πλακα ελεγα να γινω χορτοφαγος για να'μαι μεσα! :D
 
Top