ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ

#1
Το ... νερό μπήκε στο αυλάκι, και έτσι όπως είναι καθάριο να προσφέρω ένα ... ποτηράκι.
Τα μέλη της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Αρχικά το βιβλίο ξεκίνησε μόνο με τα δοξαστικά, και κατέληξε να περιέχει όλα τα ιδιόμελα, (πλην των της Λιτής).
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες.
 

Attachments

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#2
Το ... νερό μπήκε στο αυλάκι, και έτσι όπως είναι καθάριο να προσφέρω ένα ... ποτηράκι.
Τα μέλη της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Αρχικά το βιβλίο ξεκίνησε μόνο με τα δοξαστικά, και κατέληξε να περιέχει όλα τα ιδιόμελα, (πλην των της Λιτής).
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες.
Θερμά σας ευχαριστούμε για το..... ποτηράκι.
Ανυπομονούμε για τις λεπτομέρειες.
 
Top