Ξενούδης Αθανάσιος

Status
Not open for further replies.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εις και ο αυτός;
Ἀπ᾿ ὅ,τι φαίνεται ὄχι, ἀλλά φαίνεται νά ἦταν μαζί ἐκείνη τή στιγμή σέ χῶρο πού ἐργάζονται ἀμφότεροι (ἐνδεχομένως).
Δέν τό ἔγραψα γιά κακό, ἄλλωστε «νομιμοποιοῦμαι» νά τό ἐπαναφέρω, ἀλλά ἄν θέλει ἄς γράψει καί ἀπό τόν δικό του.

Ἐπίσης νά σημειώσουμε ὅτι ἔχει ξεφύγει τό θέμα καί ἄς σταματήσει.


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Ἀπ᾿ ὅ,τι φαίνεται ὄχι, ἀλλά φαίνεται νά ἦταν μαζί ἐκείνη τή στιγμή σέ χῶρο πού ἐργάζονται ἀμφότεροι (ἐνδεχομένως).
Δέν τό ἔγραψα γιά κακό, ἄλλωστε «νομιμοποιοῦμαι» νά τό ἐπαναφέρω, ἀλλά ἄν θέλει ἄς γράψει καί ἀπό τόν δικό του.

Ἐπίσης νά σημειώσουμε ὅτι ἔχει ξεφύγει τό θέμα καί ἄς σταματήσει.Γένοιτο!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Status
Not open for further replies.
Top