Νεκρώσιμος Ακολουθία

g.theo81

Γεώργιος Θεοδωρίδης
Τώρα φωτισθήκαμε...
Εκεί που λές κάπου βγάζει το θέμα πάτερ μου, τα παρατάτε...
Ψάξ'τε, ψάξ'τε. Εμείς αναπαυτικά θα αναμένουμε!!
Είναι πάντως άξιο αναφοράς, οτι η "προφορική παράδοση" (κατά το δοκούν) έχει κάνει θραύση στις μέρες μας.
Κι ας γίνεται καλοπροαίρετα...
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Τώρα φωτισθήκαμε...
Εκεί που λές κάπου βγάζει το θέμα πάτερ μου, τα παρατάτε...
Ψάξ'τε, ψάξ'τε. Εμείς αναπαυτικά θα αναμένουμε!!
Είναι πάντως άξιο αναφοράς, οτι η "προφορική παράδοση" (κατά το δοκούν) έχει κάνει θραύση στις μέρες μας.
Κι ας γίνεται καλοπροαίρετα...

Μια που γράφεις σ' αυτό το θέμα δυο χρόνια από το τελευταίο μήνυμα, καλό θα ήταν να έγραφες και σε ποιον και σε τι αναφέρεσαι, να καταλαβαίνουμε κι εμείς.
 

kermeniwts

Νέο μέλος
ιερέως ή πρεσβυτέρου (αδελφου και συλλειτουργου ημων γενομένου); λέμε σε ιερέα κεκοιμημένο στην κηδεία του;
 

kermeniwts

Νέο μέλος
"χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει". μήπως ξέρετε εάν ηταν έτσι γραμμένο -και όχι "γη ει και εις γην απελεύσει"- και πότε άλλαξε;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
"χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει". μήπως ξέρετε εάν ηταν έτσι γραμμένο -και όχι "γη ει και εις γην απελεύσει"- και πότε άλλαξε;
«Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. κγ΄ 1).
Αὐτό καί οὐδέν ἄλλο, σύμφωνα μέ τό Μέγα Εὐχολόγιον.
Ἀργότερα προστέθηκε «γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ» (Γεν. γ΄ 19).
Ἐνδέχεται αὐτή ἡ συμπλήρωση, ἀπό κάποιους νά τροποποιήθηκε σέ «Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» ἐκ τοῦ Γεν, β΄ 7 «καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς» ἤ ἐκ τῆς ὁδηγίας «Εἶτα ἄρας χοῦν διὰ τοῦ πτύου, ῥίπτει αὐτὸν σταυροειδῶς ἐπί τοῦ νεκροῦ λέγων».
Ποῦ τό συναντᾶς ἔτσι ;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ναί, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχικὴ γραφή.
και ο Λόγος σου αλήθεια...
Ἐξηγήσατε ὅτι πρόκειται περί τῆς Εὐχῆς « Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός...»
Κάθε χρόνο ἐπισημαίνεται στά ΔΕΕ.
[Σημ. μέ μικρό λ]

 
Top