Μεθέορτα ή προεόρτια δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και τάξις απολυτικίων

#1
Εάν είμαστε σε περίοδο Δεσποτικής ή Θεομητορικής εορτής και εορτάζεται Άγιος τότε λέμε του Αγίου το απολυτίκιο δόξα... το ίδιο και νυν.. της εορτής. Εάν δεν εορτάζεται Άγιος πρώτα της εορτής δόξα... του Αγίου και νυν... της εορτής. Ακόμα και στις δύο περιπτώσεις δεν λέμε το ομόηχο θεοτοκίο (δηλαδή πρώτα της εορτής έπειτα δόξα... της ημέρας και νυν... το ομόηχο θεοτοκίο)
Ισχύουν αυτά που έγραψα ή όχι;
Ευχαριστώ!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἰσχύουν γιά τήν πρώτη περίπτωση· ἀλλά ἡ ἐπανάληψη τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ ἁγίου ἰσχύει μόνον γιά τόν ὄρθρο.
Στή δεύτερη περίπτωση μόνον τῆς ἑορτῆς ἅπαξ ἤ δίς στό Θεός Κύριος.


 
#3
π. Μάξιμος;44365 said:

Ἰσχύουν γιά τήν πρώτη περίπτωση· ἀλλά ἡ ἐπανάληψη τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ ἁγίου ἰσχύει μόνον γιά τόν ὄρθρο.
Στή δεύτερη περίπτωση μόνον τῆς ἑορτῆς ἅπαξ ἤ δίς στό Θεός Κύριος.


Στην πρώτη περίπτωση εννοώ εόρτη ναού (π.χ αν υπάρχει ενορία Άγιος Αιμιλιανός που γιορτάζει αύριο στον εσπερινό σήμερα δύο φορες δεν λέγεται το απολυτίκιο;)

Στην δεύτερη περίπτωση δηλαδή δεν λέγεται καθόλου το απολυτίκιο του Αγίου της ημέρας παρόλο που λέμε τροπάρια από την ακολουθία του;
Ευχαριστώ!
 
Last edited:

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#4
Το να μην ψάλλουμε το απολυτίκιο του αγίου σχετίζεται με την έλλειψη ιδιομέλων έστω και ενός στην ακολουθία του που υπάρχει στο Μηναίο. Αυτές οι ακολουθίες είναι μη εορτάσιμες, σε ημέρα Σαββάτου συνδυάζονται με το "αλληλούϊα" και τα νεκρώσιμα, σε ορισμένες περιπτώσεις μετατίθενται στο απόδειπνο κλπ.

Δυστυχώς στις ημέρες μας επειδή "τρώμε" τους Κανόνες και προβαίνουμε σε διάφορες άλλες ατασθαλίες προσπαθούμε να καλύψουμε την ενοχή μας και ψάλλουμε το απολυτίκιον του αγίου σε ημέρα που δεν προβλέπεται. Ενίοτε επιστρατεύεται και μια γλυκανάλατη ευσέβεια (για να τιμήσουμε ή να μην αδικήσουμε τον άγιο!!!) :mad::mad:, λες και η ανυπακοή στις τυπικές διατάξεις δικαιολογείται με τέτοια πρόφαση! :eek:

Πρέπει να καταλάβουμε την αξία της υπακοής, όπως την βίωσαν οι άγιοι, ξεκινώντας από τα απλά (Τυπικό) για να προχωρήσουμε στα σύνθετα. Οι άγιοι χαίρονται για την υπακοή μας και την ευλογούν, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι δεν είπαμε το απολυτίκιό τους!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Στην πρώτη περίπτωση εννοώ εόρτη ναού (π.χ αν υπάρχει ενορία Άγιος Αιμιλιανός που γιορτάζει αύριο στον εσπερινό σήμερα δύο φορες δεν λέγεται το απολυτίκιο;)
Πρέπει νά ἐξοικειωθοῦμε μέ τούς ὅρους. Χωρίς νά ἀφορᾶ σέ σένα, σέ πολλά ἐδῶ στό φόρουμ μιλᾶμε ἄλλη γλῶσσα...
Ὄντως εἴθισται σέ πανηγυρίζοντες Ναούς νά διπλασιάζεται τό ἀπολυτίκο τοῦ ἁγίου καί στόν ἑσπερινό.

Στην δεύτερη περίπτωση δηλαδή δεν λέγεται καθόλου το απολυτίκιο του Αγίου της ημέρας παρόλο που λέμε τροπάρια από την ακολουθία του;
Ευχαριστώ!
Ἀπάντησε ὁ κ. Γενικός.
Βέβαια μέ τόν καταιγισμό νέων ἀπολυτικίων καί ἰδιαίτερα μέ τήν ἔκδοση ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΥ πού ἑδραιώνει μιά «κατάσταση» καί συνάμα τυπική ἀναγκαιότητα, θεωρεῖται πλέον ἀπαραίτητο στοιχεῖο τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου, ἄν καί «δέν δικαιοῦται» ἀπολυτικίου ὁ ἅγιος, ὅπως λέμε στή γλῶσσα τοῦ τυπικοῦ. Σ᾿ αὐτήν τήν περίπτωση ἰσχύουν τά τῆς πρώτης κατηγορίας.

Προηγεῖται τό ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς στήν περίπτωση ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς καί μνήμης ἁγίου.
Ἐπίσης μόνον «ἐν τοῖς προεορτίοις τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων, τὸ προεόρτιον, Δόξα, τοῦ ἁγίου, Καὶ νῦν, πάλιν τὸ προεόρτιον» (Δίπτυχα 2009, σ. νδ΄).


 
#6

Πρέπει νά ἐξοικειωθοῦμε μέ τούς ὅρους. Χωρίς νά ἀφορᾶ σέ σένα, σέ πολλά ἐδῶ στό φόρουμ μιλᾶμε ἄλλη γλῶσσα...
Ὄντως εἴθισται σέ πανηγυρίζοντες Ναούς νά διπλασιάζεται τό ἀπολυτίκο τοῦ ἁγίου καί στόν ἑσπερινό.

Δηλαδή δεν είναι σωστό αυτό;
Ἀπάντησε ὁ κ. Γενικός.
Βέβαια μέ τόν καταιγισμό νέων ἀπολυτικίων καί ἰδιαίτερα μέ τήν ἔκδοση ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΥ πού ἑδραιώνει μιά «κατάσταση» καί συνάμα τυπική ἀναγκαιότητα, θεωρεῖται πλέον ἀπαραίτητο στοιχεῖο τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου, ἄν καί «δέν δικαιοῦται» ἀπολυτικίου ὁ ἅγιος, ὅπως λέμε στή γλῶσσα τοῦ τυπικοῦ. Σ᾿ αὐτήν τήν περίπτωση ἰσχύουν τά τῆς πρώτης κατηγορίας.
Με βάση αυτό το βιβλίο μου ήρθε η ερώτηση.Στην ενορία μου λέμε της εορτής δόξα... το απολυτίκιον του Αγίου της ημέρας και νυν.. της εορτής

Προηγεῖται τό ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς στήν περίπτωση ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς καί μνήμης ἁγίου.
Ἐπίσης μόνον «ἐν τοῖς προεορτίοις τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων, τὸ προεόρτιον, Δόξα, τοῦ ἁγίου, Καὶ νῦν, πάλιν τὸ προεόρτιον» (Δίπτυχα 2009, σ. νδ΄).
Δήλαδη σε αυτή την περίπτωση λέμε πρώτα του Αγίου και μετά δόξα και νυν της εορτής;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Δηλαδή δεν είναι σωστό αυτό;
Δέν εἶπα ὅτι εἶναι λάθος.

Με βάση αυτό το βιβλίο μου ήρθε η ερώτηση.Στην ενορία μου λέμε της εορτής δόξα... το απολυτίκιον του Αγίου της ημέρας και νυν.. της εορτής
Λάθος. Σοῦ εἶπα, ἄν κατ᾿ οἰκονομίαν γίνεται, τότε: τοῦ ἁγίου, Δόξα, Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς.


Δήλαδη σε αυτή την περίπτωση λέμε πρώτα του Αγίου και μετά δόξα και νυν της εορτής;
Δέν διαβάζεις;
Τὸ προεόρτιον, Δόξα, τοῦ ἁγίου, Καὶ νῦν, πάλιν τὸ προεόρτιον.


 
#8

Δέν εἶπα ὅτι εἶναι λάθος.


Λάθος. Σοῦ εἶπα, ἄν κατ᾿ οἰκονομίαν γίνεται, τότε: τοῦ ἁγίου, Δόξα, Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς.Δέν διαβάζεις;
Τὸ προεόρτιον, Δόξα, τοῦ ἁγίου, Καὶ νῦν, πάλιν τὸ προεόρτιον.


Κατάλαβα ευχαριστώ πολύ!!!!
Την ευχή σας!
 
Top