Α' Θεοτοκίον - Απόδοσις ήχου «Τη Παρασκευή εσπέρας» - Εξαιρέσεις

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Την Παρασκευή εσπέρας- εφ' όσον δεν έχουμε προεόρτια ή μεθέορτα δεσποτικών ή θεομητορικών εορτών - ψάλλεται πάντοτε (ανεξάρτητα από τον ήχο του Δοξαστικού) το α' Θεοτοκίον του ήχου "δια την απόδοσιν του ήχου της εβδομάδος". Πολλοί εκ των συναδέρφων αγνοούν την λεπτομέρεια αυτή. Εκμεταλλευόμενος και την παρουσία των ερευνητών του Τυπικού στο Ψαλτολόγιον θα ήθελα να ρωτήσω κάποιες "λεπτομέρειες" με αυτήν την τάξη.

1. Πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η διάταξη όταν έχουμε κάποιο προεόρτιο τροπάριο αντί του Θεοτοκίου σε περίοδο όμως πρίν "μπούμε" στα προεόρτια;
π.χ. 30 Νοεμβρίου ή 6 Δεκεμβρίου.

2. Υπάρχει περίπτωση να ψάλλεται στην απόδοση του ήχου ακόμη και στις προεόρτιες ημέρες ή τις μεθέορτες το α' θεοτοκίον ή αυτό είναι προνόμοιον μόνον του Εσπερινού του Σαββάτου σ' αυτήν την περίπτωση;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Την Παρασκευή εσπέρας- εφ' όσον δεν έχουμε προεόρτια ή μεθέορτα δεσποτικών ή θεομητορικών εορτών - ψάλλεται πάντοτε (ανεξάρτητα από τον ήχο του Δοξαστικού) το α' Θεοτοκίον του ήχου "δια την απόδοσιν του ήχου της εβδομάδος".
1. Πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η διάταξη όταν έχουμε κάποιο προεόρτιο τροπάριο αντί του Θεοτοκίου σε περίοδο όμως πρίν "μπούμε" στα προεόρτια;
π.χ. 30 Νοεμβρίου ή 6 Δεκεμβρίου.
Δέν ἐφαρμόζεται, λέγονται τά εἰδικά προεόρτια τῶν Χριστουγέννων θεοτοκία (ΣΤ, σελ. 50, § 46 γ΄).
2. Υπάρχει περίπτωση να ψάλλεται στην απόδοση του ήχου ακόμη και στις προεόρτιες ημέρες ή τις μεθέορτες το α' θεοτοκίον ή αυτό είναι προνόμιον μόνον του Εσπερινού του Σαββάτου σ' αυτήν την περίπτωση;
Ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Θεοδωράκη (ΣΤ, σελ. 50, § 46 α΄).
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
Δέν ἐφαρμόζεται, λέγονται τά εἰδικά προεόρτια τῶν Χριστουγέννων θεοτοκία (ΣΤ, σελ. 50, § 46 γ΄).
Ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Θεοδωράκη (ΣΤ, σελ. 50, § 46 α΄).
Αν και αυτό είναι λίγο "περίεργο".
Περίεργο σε σχέση με άλλες Δεσποτικές εορτές διότι έχουμε και ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ και ΘΕΟΤΟΚΙΑ.
Οπότε εδώ έχουμε διπλή πράξη.
Εφ' όσον είναι προεόρτιον βέβαια, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, δεν αλλάζει.
Τις Κυριακές βέβαια λέγεται το του ήχου.
Μου κάνει πάντως εντύπωση η διάταξη του ΤΜΕ που δεν έχει καθόλου προεόρτια όταν η Κυριακή των Πατέρων είναι 18 ή 19 Δεκεμβρίου. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα γράφουμε και με όσα εφαρμόζουμε π.χ. την μνήμη του Αγίου Ανδρέου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Μου κάνει πάντως εντύπωση η διάταξη του ΤΜΕ που δεν έχει καθόλου προεόρτια όταν η Κυριακή των Πατέρων είναι 18 ή 19 Δεκεμβρίου. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα γράφουμε και με όσα εφαρμόζουμε π.χ. την μνήμη του Αγίου Ανδρέου.
Ἕνα παμπάλαιο Ἀνθολόγιον πού ἔχω, καί τό ἔχω μνημονεύσει καί ἄλλες φορές, τήν Λ΄ Νοεμβρίου Καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων ἔχει τό Ὁ διὰ σὲ Θεοπάτωρ προφήτης Δαυΐδ.
Αὐτά εἶναι τά «περίεργα» τῶν Μηναίων, στίς μεταγενέστερες ἐπεξεργασίες καί συμπληρώσεις καί διαμορφώσεις.
Κάποιοι πού ἔχουν πρόσβαση σέ παλαιότατα Μηναῖα μποροῦν νά μᾶς πληροφορήσουν περισσότερο γι᾿ αὐτές προσθῆκες προεορτίων θεοτοκίων στίς 30 Νοεμβρίου καί 6 Δεκεμβρίου.
Δυστυχῶς κάποιοι συντᾶκτες νεωτέρων ἀκολουθιῶν (φυλλάδων) ἁγίων ἀπό τῆς 26ης Νοεμβρίου καί μετά, προβλέπουν τέτοια θεοτοκία σ᾿ αὐτές ὡς μή ὤφελε.

 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#6
π. Μάξιμος;17792 said:
Ἕνα παμπάλαιο Ἀνθολόγιον πού ἔχω, καί τό ἔχω μνημονεύσει καί ἄλλες φορές, τήν Λ΄ Νοεμβρίου Καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων ἔχει τό Ὁ διὰ σὲ Θεοπάτωρ προφήτης Δαυΐδ.
Αὐτά εἶναι τά «περίεργα» τῶν Μηναίων, στίς μεταγενέστερες ἐπεξεργασίες καί συμπληρώσεις καί διαμορφώσεις.
Κάποιοι πού ἔχουν πρόσβαση σέ παλαιότατα Μηναῖα μποροῦν νά μᾶς πληροφορήσουν περισσότερο γι᾿ αὐτές προσθῆκες προεορτίων θεοτοκίων στίς 30 Νοεμβρίου καί 6 Δεκεμβρίου.
Δυστυχῶς κάποιοι συντᾶκτες νεωτέρων ἀκολουθιῶν (φυλλάδων) ἁγίων ἀπό τῆς 26ης Νοεμβρίου καί μετά, προβλέπουν τέτοια θεοτοκία σ᾿ αὐτές ὡς μή ὤφελε.

Και για μεν τις καθημερινές η τάξη μου φαίνεται "ανεκτή" το θέμα περιπλέκεται τις Κυριακές.
Τα Δίπτυχα ακολουθούν το ΤΜΕ.
Φέτος η μνήμη του Αποστόλου Ανδρέου συμπίπτει Κυριακή στα απόστιχα υπάρχει το ομόηχον προεόρτιον "Ιωσήφ ειπέ ημίν" αντί του Θεοτοκίου "Ασπόρως εκ θείου Πνεύματος".
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7


Τὰ προεόρτια στιχηρὰ τῶν ἁγίων Ἀνδρέου, Νικολάου καὶ Ἐλευθερίου ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὰ χφφ. Μ. Λαύρας Γ-5, Σινὰ 1095 καὶ 1096 (ΤΑΣ ιβ' αἰ.), Σινὰ 1097 σιναϊτικὸν τυπικὸν τοῦ ἔτους 1214, τυπικὸν Εὐεργέτιδος (ια'-ιβ' αἰ.), Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131, τὸ δὲ τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ ἀπὸ τὰ ἔντυπα ΤΑΣ (1525-1771).
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#8
Τέτοια "φαινόμενα" έχουμε (και κάπως "άναρχα" θα έλεγα):

Την 8η Νοεμβρίου (Εισόδια της Θεοτόκου, επισφραγιστικόν εσπερίων και επισφραγιστικόν λιτής), 30 Νοεμβρίου (Χριστούγεννα, επισφραγιστικόν εσπερίων, επισφραγιστικόν αποστίχων και αίνων), 6 (Χριστούγεννα, επισφραγιστικόν εσπερίων, επισφραγιστικόν αποστίχων) και 12 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα, επισφραγιστικόν εσπερίων, επισφραγιστικόν αποστίχων και καθίσματα), 30 Ιανουαρίου (Υπαπαντή, επισφραγιστικόν αίνων).

Βλέπω πάντως μια ιδιαίτερη προτίμηση στα Χριστούγεννα και από τους νεότερους υμνογράφους...

Λόγω της νηστείας;

Λόγω της σχέσεως της αειπαρθενίας της Υπεραγίας Θεοτόκου με την γέννηση του Χριστού;

Υ.Γ.
Έχω στα χέρια μου μια ακολουθία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Γεωργίου (3 Νοεμβρίου).
Όλα τα επισφραγιστικά με ύμνους των Εισοδίων και καταβασίες "Ανοίξω το στόμα μου... ταύτης την Είσοδον".

 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#9
Ἕνα παμπάλαιο Ἀνθολόγιον πού ἔχω, καί τό ἔχω μνημονεύσει καί ἄλλες φορές, τήν Λ΄ Νοεμβρίου Καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων ἔχει τό Ὁ διὰ σὲ Θεοπάτωρ προφήτης Δαυΐδ...
Εγώ έχω την απορία.
Αντί του εις γ' ήχον προεόρτιον (και μάλλον άστοχο τυπικά;...) "Ιωσήφ ειπέ ημίν" το οποίο θα ψαλλεί στις ακολουθίες των Χριστουγέννων γιατί να μήν ψαλλεί το (επίσης σπανίως ψαλλόμενον, αφού λίγα ιδιόμελα είναι σε γ' ήχο...) "Ασπόρως εκ θείου πνεύματος... σαρκί απεκύησας και βρέφος εγαλούχησας..." (;).
Τόσο άσχετα είναι αυτά προς την περίοδο των Χριστουγέννων;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
Βλέπω πάντως μια ιδιαίτερη προτίμηση στα Χριστούγεννα και από τους νεότερους υμνογράφους...
Λόγω της νηστείας;

(και μάλλον άστοχο τυπικά;...)
Γιά νά μήν μᾶς περάσουν καί γιά τυπολάτρες ἤ ὅτι συζητᾶμε γιά ἀνούσια ἀσήμαντα πράγματα, πρέπει νά διευκρινήσουμε ὅτι, ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει, ὅσῳ μελετᾶμε τό τυπικό, τόσο ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν τυπολατρεία, μή ἀνάγοντες τό τυπικό σέ δόγμα.
Παρά ταῦτα τό τυπικό, ὅπως καί ἡ μουσική καί ἡ ἀγιογραφία καί ὅλες οἱ ἐκκλησιαστικές τέχνες ἔχουν θεο-λογική βάση καί στηρίζονται στήν θεολογία τῆς λατρείας, προκειμένου νά βοηθήσουν τόν ἀτελῆ καί ὑλικό ἄνθρωπο νά ἀναχθεῖ σέ πνευματικότερα ἐπίπεδα, νά διαμορφώσει τή ζωή του καί νά πολιτευθεῖ πνευματικότερα πάνω σέ δρόμους καθημερινῆς (ἤ ἐτήσιας) πνευματικῆς πορείας.
Ὅλα, λοιπόν, ἔχουν σχέση (στό παρόν θέμα) μέ τό τί σημαίνει ἑορτή, πῶς πρέπει νά ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν ἑορτή (ἐδῶ κολλάει τό «νηστεία»), ποιό τό βαθύτερο νόημά της καί ποιά σημάδια τήν καταντοῦν φολκλόρ, ἁπλή καθημερινότητα, βαριεμάρα, ἔναγχο δρόμο.
Τά προεόρτια, λοιπόν, ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν κατανόηση τῆς ἐορτῆς καί προετοιμασία γι᾿ αὐτήν, ὅπως αὐτά μέ πολύ σοφία διαμορφώθηκαν πρωτίστως γιά τήν «ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί τήν πανήγυριν τῶν πανηγύρεων» πού εἶναι ἡ Ἀνάστασις, τό χριστιανικό Πάσχα.
Μέ βάση τά πρότυπα αὐτῆς τῆς ἑορτῆς, γνωρίζουμε, πῶς κατά μερικήν ἤ ὁλικήν ἀπομίμησιν διεμορφώθησαν οἱ προπαρασκευαστικές περίοδοι ἄλλων ἐορτῶν καί κυρίως τῶν Χριστουγέννων (καί Θεοφανείων) μέ τή νηστεία, πού ἀπό ἑπταήμερος ἔγινε καί αὐτή τεσσαρακονθήμερος, μέ τήν μία πρῶτα προπαρασκευαστική Κυριακή, πού μετά ἔγιναν δύο, ἄν ὄχι καί τρεῖς (παραβολή μεγάλου δείπνου), μέ τήν «μεγάλη ἑβδομάδα» (κανόνες ἀποδείπνων «Τῇ δευτέρᾳ» κλπ.), Μεγάλες Ὧρες κ.ἄ..
Δυστυχῶς στήν ἐξέλιξη τῶν αἰώνων τά πολύ συγκρατημένα προεόρτια, ἐπεξετάθηκαν σέ μακρύ προεόρτιο διάστημα. Κατά τόν ἀείμνηστο καθηγητῆ Ἰω. Φουντούλη· «Ἡ παρεμβολή γίνεται κατά ἕνα μεθοδικό καί κλιμακωτό ἀνοδικό σύστημα. Ἀπό τήν 21η Νοεμβρίου ἀρχίζουν νά ψάλλωνται οἱ καταβασίες τῶν Χριστουγέννων Χριστός γεννᾶται δοξάσατε ἀπό τήν 26η προστίθεται καί τό προεόρτιο κοντάκιο Ἡ Παρθένος σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον· ἀπό τήν 30η Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ παρεμβολή καί ἄλλων προεορτίων τροπαρίων. Ἀπό τήν 20η Δεκεμβρίου τό προεόρτιο στοιχεῖο κυριαρχεῖ πιά στίς ἀκολουθίες· κανόνες, στιχηρά, καθίσματα, ἐξαποστειλάρια ἔχουν προεόρτιο χαρακτῆρα».


Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι αὐτό τό ἀνοδικό κλιμακωτό σύστημα βρίσκει ἀκόμη περισσότερους ἐκφραστές/ἐπινοητές, ὄχι μόνον γιά μετά τήν ἀπόδοση τῶν Εἰσοδίων (25 Νοεμβρίου) ἀλλά καί γιά τά προεόρτια τῶν Εἰσοδίων, ὅπως ἐπισημαίνεις.

Ἄν αὐτά ἐξυπηρετοῦν καλύτερα τήν ἐμβάθυνση στό πνευματικό νόημα τῆς ἑορτῆς καί τήν πνευματικότερη προετοιμασία, αὐτό τό ἤξεραν οἱ μεταγενέστεροι πνευματοκίνητοι (δέν μπορῶ νά ἀμφιβάλλω γι᾿ αὐτό) διαμορφωτές. Ἄν ὑπερέβαλαν, πάλι αὐτοί τό ξέρουν. Πῶς νά τούς κρίνουμε ἐμεῖς. Ἡ προβληματική μας πάντως εἶναι καλοπροαίρετη. Ἐρευνητική μόνον καί ὄχι καταλυτική. Μέ φιλακόλουθη διάθεση μέσα στό ἐκκλησιαστικό φρόνημα, πέρα ἀπό νοησιαρχικό ὀρθολογισμό, ὑπήκοντες στίς κείμενες διατάξεις. Ὅπου παλαιότεραι διατάξεις διασώζουν πνευματικότερα στοιχεῖα, τά ἐπισημαίνουμε μέ σκοπό τήν καλλιέργειά μας.

Οἱ νεώτεροι ἄς μένουν σέ ὅσα παρέλαβον καί νά μήν ἐπεκτείνονται τῶν ὁρίων, ὁσάκις γράφουν νεώτερες ἀκολουθίες. Ἐμεῖς δέ ἄς προσηλωθοῦμε περισσότερο στό πνευματικό νόημα καί βάθος τῆς ἑορτῆς καί στήν πνευματική μας προετοιμασία.


Σημ.: Ὅλο τό θέμα τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ μέ τίτλο «Προεόρτια Χριστουγέννων» ἀπό τό βιβλίο ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ δεῖτέ το ἐδῶ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11

ΤΚΠ 1838 (σελ. 41 -pdf 47-): Εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα ... Καὶ νῦν, Τὶς μὴ μακαρίσει σε. Ἐν Κυριακῇ (σελ. 43 -pdf 49-), ... Εἰς τὸν Στίχον, Καὶ νῦν, Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου.
ΤΚΠ 1868 (σελ. 50), 1881 (σελ. 56 -pdf 64-), καί 1851 (σελ. 46) σέ ὑποσημείωση:
Ὅταν τύχῃ ἡ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεν. Κυρ. ἔξω τῆς εἰκοστῆς, εἰς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τὸν ἑσπερινόν, Καὶ νῦν, ψάλ. Τὶς μὴ μακαρίσει σε, εἰς δὲ τὸν Στίχον, Καὶ νῦν, Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής.


 
#12
Μήπως μπορεί κάποιος να μου πεί ποιό είναι το και νύν του Εσπερινού της 29 Αυγούστου; Γιατί το μηναίο γράφει: Δόξα "Γενεθλίων τελουμένων..." & Και νύν " Τι μη μακαρίσει σε....." ενώ το τυπικό του Οικ. Πατριαρχείου γράφει Και νυν " Παρήλθεν η σκιά του νόμου..".
Ποιο απο τα δύο είναι το σωστό;;

Ευχαριστώ.
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#13
Μήπως μπορεί κάποιος να μου πεί ποιό είναι το και νύν του Εσπερινού της 29 Αυγούστου; Γιατί το μηναίο γράφει: Δόξα "Γενεθλίων τελουμένων..." & Και νύν " Τι μη μακαρίσει σε....." ενώ το τυπικό του Οικ. Πατριαρχείου γράφει Και νυν " Παρήλθεν η σκιά του νόμου..".
Ποιο απο τα δύο είναι το σωστό;;

Ευχαριστώ.
Νίκο,

Νομίζω ὅτι τὸ «Τίς μὴ μακαρίσει σε» εἶναι τὸ σωστό. Τὸ «Παρήλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου» εἶναι τὸ Ἀναστάσιμο Θεοτοκίον τοῦ β' ἦχου, τὸ ὁποῖο θὰ ἤταν τὸ σωστὸ Θεοτοκίον ἐὰν ἔπεφτε Κυριακὴ η ἐορτή. Ἴσως ἐπειδὴ ἔχουμε β' ἦχο μεθαύριο ἔγινε κάποιο μπέρδεμα.

Ἀπόστολος
 
Last edited:
#14
Ο Παναγόπουλος γράφει ""Παρήλθεν..." (δια την απόδοσιν του ήχου)"

Ο ήχος αποδίδεται το Σάββατο και φέτος η 29η πέφτει Σάββατο.
 
Last edited:

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#15
Ψάλλεται εις το Και νυν το «Παρήλθεν η σκιά...» διότι έχουμε απόδοσιν του ήχου της εβδομάδος (Β΄ ήχου) και θα ψαλλεί το α΄ Θεοτοκίον του Εσπερινού του ήχου της προήγουμένης Κυριακής.
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#16
Ψάλλεται εις το Και νυν το «Παρήλθεν η σκιά...» διότι έχουμε απόδοσιν του ήχου της εβδομάδος (Β΄ ήχου) και θα ψαλλεί το α΄ Θεοτοκίον του Εσπερινού του ήχου της προήγουμένης Κυριακής.
Γιάννη,

Νομίζω ὅτι αὐτὸ ἰσχύει μόνον ὄταν ψάλλονται καὶ τὰ Ἀναστάσιμα καὶ ὁ ὄλος ἐσπερινὸς εἶναι Ἀναστάσιμος ἐσπερινὸς. Ἡ ἀπόδοσις "τοῦ ἦχου" δεν νομίζω νὰ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἐορτή. Ἴσως νὰ κάνω λάθος, ἀλλὰ δὲν ἔχω δεῖ ποτὲ γιὰ τέτοια ἀπόδοσι ὄσον ἀφορὰ μεγάλων τέτοιων ἐορτῶν.

Ἀπόστολος
 
Last edited:

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#17
Απόστολε,

Βλέπε ΤΑΣ κεφ. ς΄ Είδησις της ακολουθίας του Σαββάτου του όλου ενιαυτού, ει τύχει μνήμη Αγίου «Εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν στίχους ς΄ και δευτερούμεν τα προσόμοια του Αγίου, και ει μεν έχει ιδιόμελον λέγε αυτό εις το Δόξα. Ει δε ου ουκ, δόξα, και νυν Θεοτοκίον, του ενορδίνου ήχου το πρώτον».
 
Last edited:
#18
Νίκο,

Νομίζω ὅτι τὸ «Τίς μὴ μακαρίσει σε» εἶναι τὸ σωστό. Τὸ «Παρήλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου» εἶναι τὸ Ἀναστάσιμο Θεοτοκίον τοῦ β' ἦχου, τὸ ὁποῖο θὰ ἤταν τὸ σωστὸ Θεοτοκίον ἐὰν ἔπεφτε Κυριακὴ η ἐορτή. Ἴσως ἐπειδὴ ἔχουμε β' ἦχο μεθαύριο ἔγινε κάποιο μπέρδεμα.

Ἀπόστολος
Δεν ξέρω άν πρέπει να σφυρίξω ... φάουλ ή ... κλέφτικα...:D
Κοιτάξ'τε παρακαλώ τα δίπτυχα στις 17 Ιανουαρίου -Αγίου Αντωνίου (το πανηγύρι του Ναού που υπηρετώ), στον εσπερινό το δοξαστικό είναι πλ. του β' και ενώ για το Και νυν το Μηναίο αλλά και ο Συνέκδημος γράφουν "Τίς μή μακαρίσει σε" λόγω εσπερινού Παρασκευής αποδίδεται ο ήχος της εβδομάδος, και ψάλλαμε το Εν τη Ερυθρά...
ΥΓ.Ότι λέει ο Γιαννης, που με πρόλαβε κάνοντας ... τάκλιν...:D:D:D
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#19
Κοιτάξτε παρακαλώ τα δίπτυχα στις 17 Ιανουαρίου -Αγίου Αντωνίου (το πανηγύρι του Ναού που υπηρετώ),...
Καί τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ πέρσι:
῾Εσπερινός Πανηγύρεως - Παρασκευή 17-10-2008
Ὁ β΄ χορός στό Καὶ νῦν τῶν κεκραγαρίων ψάλλει τό α΄ θεοτοκίον τοῦ ἀποδιδομένου ἤχου τῆς ἑβδομάδος καί ὄχι τοῦ ἤχου τοῦ δοξαστικοῦ, κάτι πού δημιούργησε ἀπορία (!!!) σέ πολλούς ψάλτες πού παρευρίσκοντο στόν α΄ χορό, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ πρωτοψάλτης, ὁ ὁποῖος ἀμέσως τούς ἐξήγησε ὅτι ψάλλεται τοῦ πλ. δ΄, γιά τήν ἀπόδοση τοῦ ἤχου.


 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#20
Καί τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ πέρσι:
῾Εσπερινός Πανηγύρεως - Παρασκευή 17-10-2008
Ὁ β΄ χορός στό Καὶ νῦν τῶν κεκραγαρίων ψάλλει τό α΄ θεοτοκίον τοῦ ἀποδιδομένου ἤχου τῆς ἑβδομάδος καί ὄχι τοῦ ἤχου τοῦ δοξαστικοῦ, κάτι πού δημιούργησε ἀπορία (!!!) σέ πολλούς ψάλτες πού παρευρίσκοντο στόν α΄ χορό, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ πρωτοψάλτης, ὁ ὁποῖος ἀμέσως τούς ἐξήγησε ὅτι ψάλλεται τοῦ πλ. δ΄, γιά τήν ἀπόδοση τοῦ ἤχου.


Νά.... εἴδες; ΚΑΤΙ μαθαίνουμε κι' έμεῖς!

Α.
 
Top