Κυριακή μετά την Εορτή (Μεταμορφώσεως & Κοιμ. Θεοτόκου)

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
Το ΤΜΕ (Βιολάκη) ορίζει σαφώς στον μεν εσπερινό 6 αναστάσιμα και 4 μεθέορτα, στον δε όρθρο εις τους αίνους 4 αναστάσιμα και 4 μεθέορτα. Εν προκειμένω, τα της 7ης Αυγούστου.

Στα Δίπτυχα, ορίζονται στον μεν εσπερινό 6 αναστάσιμα και τα 4 ιδιόμελα του εσπερινού της εορτής και στον όρθρο 4 αναστάσιμα και τα 4 στιχηρά των αίνων της ημέρας της εορτής.

Μάλλον στα Δίπτυχα υπάρχει ένα μπέρδεμα με την απόδοση της εορτής εν ημέρα Κυριακή...αλλά το περίεργο είναι ότι στα καθίσματα αναφέρει ότι το τρίτο λέγεται το μεθέορτο, όπως και για το εξαποστειλάριο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Μάλλον στα Δίπτυχα υπάρχει ένα μπέρδεμα με την απόδοση της εορτής εν ημέρα Κυριακή...
Πολύ μπέρδεμα...
Τό ἴδιο καί στήν ΕΟΠ.

ΥΓ. Τό θέμα ἔχει συζητηθεῖ καί ἐπιλυθεῖ.​
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Το ΤΜΕ (Βιολάκη) ορίζει σαφώς στον μεν εσπερινό 6 αναστάσιμα και 4 μεθέορτα, στον δε όρθρο εις τους αίνους 4 αναστάσιμα και 4 μεθέορτα.
Τά ἴδια ὁρίζει καί γιά τήν Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου!
Τί μέ συμβουλεύεις νά ψάλουμε σήμερα Σάββατο 20 Αὐγούστου 2016 τό ἀπόγευμα στόν ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς 21 Αὐγούστου 2016 καί τί στούς αἴνους αὔριο Κυριακή;
Νά εἶσαι καλά!

 

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
Εμείς ψάλαμε στον εσπερινό τα αναστάσιμα και επειδή η ημέρα δεν είχε μεθέορτα τα της κυρίας ημέρας (Ω του Παραδόξου θαύματος), στον Όρθρο τα αναστάσιμα και τα μεθέορτα καθίσματα (21ης), στα εξαποστειλάρια το αναστάσιμο και το της εορτής (21ης) και στους Αίνους τα αναστάσιμα και τα της εορτής της 21ης (Οίκος του Εφραθά).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εμείς ψάλαμε στον εσπερινό τα αναστάσιμα και, επειδή η ημέρα δεν είχε μεθέορτα, τα της κυρίας ημέρας (Ω του Παραδόξου θαύματος)...
Μά γιατί; Ἔχει ἀπόστιχα μεθέορτα ὁ ἑσπερινός. Πῶς στόν ὄρθρο ψάλατε τά ἀπόστιχα;

Τέλος πάντων. Αὐτά ἔχουν συζητηθεῖ καί ἐξηγηθεῖ παλαιότερα, ὅπως ἔγραψα (δές ἐδῶ).
Ἡ προσωπική μου γνώμη εἶναι ὅτι πρέπει νά ἀκολουθοῦμε τίς ἐπίσημες ὁδηγίες τῶν Ἐκκλησιῶν στίς ὁποῖες ἀνήκουμε. Καί κακῶς προηγουμένως ἐπικαλέστηκα τό ἐτήσιο τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου (ἄν καί ὑπάρχει συμφωνία καί στίς δύο περιπτώσεις), ἀφοῦ τό θέμα —ὅπως τό ἐντάξατε— ἀφορᾶ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλ. τῆς Ἑλλάδος. Τό ἰσχῦον τυπικό εἶναι τό ΤΜΕ (Βιολάκη), ἀλλά ὑπάρχουν ἑρμηνεῖες —μέ ἔγκριση— τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν σέ κάποια θέματα. Αὐτά ἔχουν συζητηθεῖ δεόντως.
Ἐπίσης θά παρακαλοῦσα νά πάρετε πίσω τήν εἰρωνική, ἀπαξιωτική καί προσβλητική ἔκφραση ὅτι «στα Δίπτυχα υπάρχει ένα μπέρδεμα».

 
Top