Κυριακή ΙΗ΄-ΣT΄Λουκά (20 Οκτ), χρήση 2 ακολουθιών (Οσ. Γερασίμου-Αγ. Αρτεμίου)

#1
Χαίρετε, θα ήθελα να επισημάνω λίαν συντόμως ότι τα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2019 και συγκεκριμένα για την 20η Οκτωβρίου 2019, παρουσιάζουν την περίπτωση κατά την οποία συμψάλλουμε τις ακολουθίες των Αγίων Γερασίμου και Αρτεμίου (μετά της Αναστασίμου) στην τυπική τους διάταξη προτάσσοντας κυρίως τα του Αγίου Αρτεμίου έναντι του οσίου Γερασίμου, παρόλο που η ακολουθία του 2ου είναι "πλήρης" ενώ του πρώτου "απλουστέρα" από απόψεως τυπικού.

Εσπερινός:

- Τα δίπτυχα προτάσσουν προσόμοια πρώτα του μάρτυρος και μετά του οσίου, το Δόξα όμως του οσίου. Ίσως οφείλουν να ειπωθούν πρώτα του οσίου και μετά του μάρτυρος, γεγονός που τα δίπτυχα τηρούν διά τα Δοξαστικά: πρώτο του οσίου (στιχηρών) και μετά του μάρτυρος (αποστίχων).
- η χρήσις από τα δίπτυχα των αναγνωσμάτων που ανήκουν στον όσιο δεικνύουν χρήση της πλήρους ακολουθίας η οποία πάντοτε προτάσσεται «μικροτέρας» άνευ αναγνωσμάτων.
- απολυτίκια επίσης πρώτα του μάρτυρος υπαρχούσης πλήρους ακολουθίας του οσίου την οποία και ακολουθούμε ενώ 10 λεπτά ενωρίτερα διαβάσαμε τα αναγνώσματά του… Η πλήρης ακολουθία όμως προτάσσεται της απλουστέρας.

Όρθρος:

- τα δίπτυχα υποδεικνύουν πολυέλεο και τα ανάλογα καθίσματα από την ακολουθία του οσίου και ως γνωστόν όταν λέμε πολυέλεο τον λέμε επειδή ακολουθούμε κύρια-πλήρη ακολουθία και ΠΟΤΕ κάποια απλουστέρα. Εντούτοις λίγο μετά ξανά (λανθασμένα ίσως;) προτάσσεται ο κανών του μάρτυρος εκείνου του οσίου. Τελικά ποια ακολουθία οφείλει να ειπωθεί κατά προτεραιότητα;
- Μεσώδια καθίσματα: παρομοίως. Εξαποστειλάρια: παρομοίως. Απολυτίκια μετά την είσοδον: παρομοίως.

Παρακαλώ πολύ διά την γνώμην των καταρτισμένων επί θεμάτων τυπικών διατάξεων.
Κ.Ε. Θεσσαλονίκη
 
Last edited:
#3
Προφανώς έχω κάνει λάθος, μερικώς ή ολικώς. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε αν είναι όντως ορθή η προτεραιότητα της ψαλμωδήσεως τροπαρίων του Αγ.Αρτεμίου έναντι της πλήρους ακολουθίας του οσίου (όταν οι δύο αυτές ακολουθίες χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως) και διατί; σας ευχαριστώ θερμά.
 
#5
Επειδή με ενδιαφέρει ιδαιτέρως το θέμα, μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ σε ποια (ή ποιες) πηγή(ές) υπάρχει προβλεπόμενη περίπτωση ταυτοχρόνου χρήσεως "πλήρους ακολουθίας" ενός αγίου συμψαλλομένης μετά υπαρχούσης ήδη εν τω μηναίω "μικρής" ακολουθίας άλλου αγίου, κατά την οποία να προβλέπεται προτεραιότητα ψαλμωδήσεως των τροπαρίων της μικρής ακολουθίας (όπως αναφέρουν τα δίπτυχα για την περίπτωση που συζητείται εδώ); Διότι γνωρίζω μόνον περιπτώσεις κατά τις οποίες εν χρήσει πλήρους ακολουθίας η μικρή ακολουθία είτε καταλιμπάνεται είτε έπεται της πλήρους (και ουδέποτε προηγείται αυτής...), και δια τούτο φυσικά χρησιμοποιεί κανείς πλήρη ακολουθία: λόγω προτεραιότητος!

Σας ευχαριστώ διότι με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως το θέμα!
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#6
Επειδή με ενδιαφέρει ιδαιτέρως το θέμα, μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ σε ποια (ή ποιες) πηγή(ές) υπάρχει προβλεπόμενη περίπτωση ταυτοχρόνου χρήσεως "πλήρους ακολουθίας" ενός αγίου συμψαλλομένης μετά υπαρχούσης ήδη εν τω μηναίω "μικρής" ακολουθίας άλλου αγίου, κατά την οποία να προβλέπεται προτεραιότητα ψαλμωδήσεως των τροπαρίων της μικρής ακολουθίας (όπως αναφέρουν τα δίπτυχα για την περίπτωση που συζητείται εδώ); Διότι γνωρίζω μόνον περιπτώσεις κατά τις οποίες εν χρήσει πλήρους ακολουθίας η μικρή ακολουθία είτε καταλιμπάνεται είτε έπεται της πλήρους (και ουδέποτε προηγείται αυτής...), και δια τούτο φυσικά χρησιμοποιεί κανείς πλήρη ακολουθία: λόγω προτεραιότητος!

Σας ευχαριστώ διότι με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως το θέμα!
Διαβάστε τις πηγές δηλ. ΤΜΕ.
- Υπάρχει περίπτωση να προηγείται "μή εορτάσιμος" Ακολουθία;
- Ναι, δείτε π.χ. 26 Ιουλίου.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Επειδή με ενδιαφέρει ιδαιτέρως το θέμα, μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ σε ποια (ή ποιες) πηγή(ές) υπάρχει προβλεπόμενη περίπτωση ταυτοχρόνου χρήσεως "πλήρους ακολουθίας" ενός αγίου συμψαλλομένης μετά υπαρχούσης ήδη εν τω μηναίω "μικρής" ακολουθίας άλλου αγίου, κατά την οποία να προβλέπεται προτεραιότητα ψαλμωδήσεως των τροπαρίων της μικρής ακολουθίας (όπως αναφέρουν τα δίπτυχα για την περίπτωση που συζητείται εδώ); Διότι γνωρίζω μόνον περιπτώσεις κατά τις οποίες εν χρήσει πλήρους ακολουθίας η μικρή ακολουθία είτε καταλιμπάνεται είτε έπεται της πλήρους (και ουδέποτε προηγείται αυτής...), και δια τούτο φυσικά χρησιμοποιεί κανείς πλήρη ακολουθία: λόγω προτεραιότητος!

Σας ευχαριστώ διότι με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως το θέμα!
Ἀγαπητέ ἀνώνυμε καί ἄγνωστέ μου!
Ὁ τρόπος πού ἀπαντάω δέν εἶναι γιά σένα μόνον, ἀλλά καί γιά πολλούς ἄλλους.
Ἐπίσης δέν ἔχουμε καί τό χρόνο γιά πολλά πολλά, ἄν δέν ὑπάρχει τό κατάλληλο ἐπίπεδο συζήτησης, δηλ. οἱ κατάλληλες προϋποθέσεις!
Δημιούργησες ἔνα θέμα καί κατηγορεῖς τά ΔΕΕ γιά μία διάταξη!
1ον) Τά ΔΕΕ δέν ἔχουν μία διάταξη, ἀλλά τέσσερεις καί μία εἰσαγωγική σημείωση! Προφανῶς δέν ξέρεις νά διαβάζεις τά ΔΕΕ!
2ον) Τά ΔΕΕ γιά τή σύνταξη μιᾶς διάταξης στηρίζονται στήν πηγή, πού ἄν δέν τό ξέρεις ἐσύ καί ἄλλοι, εἶναι τό Τυπικόν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (ΤΜΕ - Βιολάκη). Διάβασε τήν πηγή (σελ. 86-88).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#8
- Υπάρχει περίπτωση να προηγείται "μή εορτάσιμος" Ακολουθία;
- Ναι, δείτε π.χ. 26 Ιουλίου.
Ἐπίσης 3 καὶ 26 Νοεμβρίου.

Τὸ ΤΜΕ ὀρθῶς προτάσσει τὸν μεγαλομάρτυρα κατὰ τὴν τάξη μνημονεύσεως τῶν κατηγοριῶν ἁγίων στὶς δεήσεις καὶ ἀπολύσεις: Θεοτόκος, ἀσώματοι, πρόδρομος, ἀπόστολοι, μάρτυρες, ὅσιοι. Πρβλ. τροπάριο «Ἀπόστολοι, μάρτυρες καὶ προφῆται, ἱεράρχαι, ὅσιοι καὶ δίκαιοι...» καὶ σειρὰ τιμῆς ἁγίων κατὰ τὶς καθημερινές: Ἀσώματοι (Δευτέρα), Πρόδρομος (Τρίτη), Ἀπόστολοι (Πέμπτη), Μάρτυρες (Σάββατο).
 
#9
Σας ευχαριστώ όλους διά τον χρόνο σας, τα διάβασα και ενημερώθηκα, να είσθε καλά!

Το υπόλοιπον του μηνύματος διεγράφη προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, εξάλλου εις την ροήν του λόγου και υπό διαφόρους συνθήκας ενίοτε ομιλούμε λιγότερο ή περισσότερο άμεσα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνουμε τον συνομιλητή.

Όσοι αναγνώσατε το πρότερον, αντικαταστήσατε διά του τρέχοντος.

π.Μάξιμε, ευλογείτε και συγγνώμιν.
 
Last edited:
#10
Μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε αν είναι όντως ορθή η προτεραιότητα της ψαλμωδήσεως τροπαρίων του Αγ.Αρτεμίου έναντι της πλήρους ακολουθίας του οσίου (όταν οι δύο αυτές ακολουθίες χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως) και διατί;
Για να απαντήσω και εγώ – με τις μειωμένου όντως κύρους γνώσεις και απόψεις μου-στο ερώτημά σας ,θα έλεγα ότι θα συμφωνούσα μαζί σας ότι πρέπει να προηγηθεί η ακολουθία του Αγίου του τιμωμένου μετά πληρεστέρας ακολουθίας , εφ΄ όσον επιλέξαμε να τον πανηγυρίσουμε γιατί έχουμε λόγο να τον πανηγυρίζουμε. Αυτό λέει η κοινή λογική αλλά και η λειτουργική δεοντολογία.

Η ακολουθία της 26ης Ιουλίου νομίζω ότι δεν μπορεί να αποτελεί πρότυπο: Το γεγονός ότι η ακολουθία της Αγίας Παρασκευής, αν και πληρεστέρα, έπεται της του Αγίου Ερμολάου και των συν αυτώ, ενώ έπρεπε να προηγείται κατά την ωσάνω «λογική», οφείλεται στο γεγονός ότι ίσως προσετέθη εκ των υστέρων εις τα Μηναία και προσετέθη χωρίς να ληφθεί υπ΄όψιν το ποιος λειτουργικά προηγείται ίσως και «εκδοτική αδεία».

Βεβαίως, τα ΔΕΕ ακολουθώντας το ΤΜΕ είναι «υποχρεωμένα» τρόπον τινά να προτάξουν την ακολουθία του μη εορταζομένου Αγίου Αρτεμίου διότι έτσι ορίζει το ΤΜΕ, το οποίο ίσως ορίζει ούτω εκ τιμής προς τα εν τω Μηναίω, με την λογική ότι το Μηναίο προηγείται των φυλλάδων.

Το θέμα , βεβαίως, δεν είναι εκ των μη αποδεχομένων οικονομία, καθ΄ ότι και σε αρχαίες πηγές/ Τυπικά μπορούμε πχ να εντοπίσουμε μετάθεση των ψαλλομένων κανόνων «δια την καταβασίαν». Εδώ , πάντως, υπάρχει λειτουργικός λόγος.

Γενικώς, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι εφ΄όσον επιλέξουμε να πανηγυρίσουμε τον Άγιο Γεράσιμο ή την Οσία Ματρώνα, χωρίς να «καταλιμπάνουμε» την ακολουθία του εν τοις Μηναίοις Αγίου Αρτεμίου, πρέπει να προηγηθεί η του Αγίου Γερασίμου.

Αυτά εξ εμού του αδαούς, τα εγκυρότερα οι επαΐοντες.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
π.Μάξιμε, ευλογείτε και συγγνώμιν.
Παρακαλῶ!
Πιστεύω τώρα ὅτι θά ἔχετε μετανοιώσει καί γιά τή διατύπωση τοῦ ἀρχικοῦ μηνύματός σας καί θά θέλατε νά κάνετε καί σ᾿ αὐτό κάποια ἐπεξεργασία...
Ἀλλά ἀφήσατέ το ἔτσι.
Ἐμένα ὅμως θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἐπεξεργαστῶ τό τίτλο καί νά ἀφαιρέσω ἀπό αὐτόν τίς λέξεις «Δίπτυχα ΕτΕ 2019» ὡς ἀτυχεῖς...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13
...εφ΄ όσον επιλέξαμε να τον πανηγυρίσουμε γιατί έχουμε λόγο να τον πανηγυρίζουμε. Αυτό λέει η κοινή λογική αλλά και η λειτουργική δεοντολογία.
...
Γενικώς, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι εφ΄όσον επιλέξουμε να πανηγυρίσουμε τον Άγιο Γεράσιμο ή την Οσία Ματρώνα, χωρίς να «καταλιμπάνουμε» την ακολουθία του εν τοις Μηναίοις Αγίου Αρτεμίου, πρέπει να προηγηθεί η του Αγίου Γερασίμου.
Βασίλειε,
Δέν πρόκειται περί "πανηγυρισμοῦ". Ὁ "πανηγυρισμός" πρόβλεπεται ἀπό τά ΔΕΕ στήν 3η διάταξη.
Νομίζω ὅτι ὀφείλεται στήν ἀρχαιότητα (ἀσχέτως περισσοτέρου ἤ λιγοτέρου ὑμνολογικοῦ ὑλικοῦ) καί πάντως ἀπ᾿ ὅ,τι εἶδα ὅλοι οἱ συντᾶκτες ἤ τοῦ μονίμου ΣΤ ἤ τῶν ἐτησίων, ὅπως Κύκκου, συμφωνοῦν μέ τήν πρόταξη τῶν τροπαρίων τοῦ Ἁγ. Ἀρτεμίου.
 
#14
- Υπάρχει περίπτωση να προηγείται "μή εορτάσιμος" Ακολουθία;
- Ναι, δείτε π.χ. 26 Ιουλίου.
Ἐπίσης 3 καὶ 26 Νοεμβρίου.

Τὸ ΤΜΕ ὀρθῶς προτάσσει τὸν μεγαλομάρτυρα κατὰ τὴν τάξη μνημονεύσεως τῶν κατηγοριῶν ἁγίων στὶς δεήσεις καὶ ἀπολύσεις: Θεοτόκος, ἀσώματοι, πρόδρομος, ἀπόστολοι, μάρτυρες, ὅσιοι. Πρβλ. τροπάριο «Ἀπόστολοι, μάρτυρες καὶ προφῆται, ἱεράρχαι, ὅσιοι καὶ δίκαιοι...» καὶ σειρὰ τιμῆς ἁγίων κατὰ τὶς καθημερινές: Ἀσώματοι (Δευτέρα), Πρόδρομος (Τρίτη), Ἀπόστολοι (Πέμπτη), Μάρτυρες (Σάββατο).

Μα στις 3 και στις 26 Νοεμβρίου έχουμε κατηγορίες ομοειδών αγίων (μαρτύρων / οσίων). Άρα με ποιο κριτήριο προηγήθηκε πχ η των μαρτύρων του μεγαλομάρτυρος; Πιστεύω , μάλιστα , ότι ειδικά για τις 3 Νοεμβρίου συμβαίνει ότι και στις 26 Ιουλίου. Μια αναδρομή σε παλαιά Μηναία θα ήταν χρήσιμη.

Εξ άλλου μπορούν να αναφερθούν και περιπτώσεις των Μηναίων που αναιρούν την παραπάνω λογική πχ η της 4ης Σεπτεμβρίου ή 4ης Νοεμβρίου ( δεν έπρεπε να προηγείται βάσει της παραπάνω «λογικής» ο Προφήτης του ιερομάρτυρος ή οι μάρτυρες του οσίου; ).

Όταν , πάντως, μπορούμε να καταλιμπάνουμε ακολουθία πχ Αποστόλου ή μάρτυρος χάριν εορτασμού Οσίου, πόσο ισχύει ο ωσάνω κανών;

Ταπεινώς φρονώ ότι επειδή η αγιότης Προφητών , Αποστόλων, Μαρτύρων κτλ είναι «ενιαία» με του εσχάτου νεομάρτυρος και οσίου, δεν ισχύει απολύτως ένα τέτοιο κριτήριο, γι΄ αυτό τον λόγο και αδεώς δύναται να μετατεθεί ή να καταλιμπάνεται η ακολουθία οιουδήποτε αγίου για να ψαλεί η ακολουθία οιοδήποτε άλλου τιμωμένου, πόσω μάλλον για να συμψαλεί δεύτερη.

Συγχωρέστε μου τον παραπάνω προβληματισμό και την αναίδεια.

Εν αναμονή εγκύρων απαντήσεων.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#15
Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Γεωργίου σπανίζει στὰ παλαιὰ χειρόγραφα.

Δὲν ἔχω χρόνο γιὰ μιὰ συνολικὴ ἐξέταση τῆς ἐξέλιξης τῶν χφφ. μηναίων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#16
Καί βέβαια δέν πρέπει νά χάσουμε πολύτιμο χρόνο γιά τέτοιες ἔρευνες...
Ἐγώ δέν ἀσχολήθηκα διόλου μέ παραδείγματα...
Δέν γνωρίζουμε τό ΤΜΕ; Δέν γνωρίζουμε συνθῆκες τοπικές στήν Πόλη καί ἄλλες ἰδιαιτερότητες;
Βασίλειε μή ψάχνεις γιά τό "ἔγκυρο" μέ τήν ἔννοια τοῦ δόγματος. Τά ἔχουμε πεῖ. Τό τυπικό ἔχει πλαστικότητα καί εὐελιξία. Μπορεῖ νά ἐπηρεάζεται καί ἀπό διάφορους παράγοντες.
Σοῦ ἔγραψα πρίν καί δέν τό πρόσεξες. Ἀλλά καλύτερα τό ἔχεις προγράψει ἐσύ: «έτσι ορίζει το ΤΜΕ, το οποίο ίσως ορίζει ούτω εκ τιμής προς τα εν τω Μηναίω, με την λογική ότι το Μηναίο προηγείται των φυλλάδων».
Συντεχνεῖες, Σύλλογοι κλπ. Οἱ Χιῶτες πρῶτα. Ἔτσι φαίνεται στή διάταξη...
Πῶς νά τά "οἰκονομήσουν"...;;;
Καί ἔρχονται τά ΔΕΕ νά ἐξομαλύνουν τήν κατάσταση... μέ δοξαστικό ἀποστίχων καί κανόνα Μηναίου, ἀνυπάρκτων στό ΤΜΕ... Μέ συμπληρωματικές διατάξεις...

Σημ.: Ἡ ἀρχική ἀντίδρασή μου ὀφειλόταν στήν ἀπόδοση σύνταξης τῆς διάταξης στά ΔΕΕ. Καί προσπάθησα (διαδραστικῶς...:)) νά γνωστοποιηθεῖ καί ἡ ὕπαρξη τοῦ ΤΜΕ... ἀγνοουμένου ἀκόμη καί σέ ὑψηλοβάθμους... ἐκκλησιαστικούς... :mad::confused::cool:
 
#17
Δέν γνωρίζουμε τό ΤΜΕ; Δέν γνωρίζουμε συνθῆκες τοπικές στήν Πόλη καί ἄλλες ἰδιαιτερότητες;
Βασίλειε μή ψάχνεις γιά τό "ἔγκυρο" μέ τήν ἔννοια τοῦ δόγματος. Τά ἔχουμε πεῖ. Τό τυπικό ἔχει πλαστικότητα καί εὐελιξία. Μπορεῖ νά ἐπηρεάζεται καί ἀπό διάφορους παράγοντες.
Συντεχνεῖες, Σύλλογοι κλπ. Οἱ Χιῶτες πρῶτα. Ἔτσι φαίνεται στή διάταξη...
Πῶς νά τά "οἰκονομήσουν"...;;;
Καί ἔρχονται τά ΔΕΕ νά ἐξομαλύνουν τήν κατάσταση... μέ δοξαστικό ἀποστίχων καί κανόνα Μηναίου, ἀνυπάρκτων στό ΤΜΕ... Μέ συμπληρωματικές διατάξεις...
Πάτερ, ευλογείτε.
Δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Τα είπατε όλα.
 
#19
Πιστεύω τώρα ὅτι θά ἔχετε μετανοιώσει καί γιά τή διατύπωση τοῦ ἀρχικοῦ μηνύματός σας καί θά θέλατε νά κάνετε καί σ᾿ αὐτό κάποια ἐπεξεργασία...
Ασφαλώς και ευχαρίστως, ήδη πραγματοποιήθηκε. Φυσικά και η πρόθεσή μου δεν ήταν να μειώσω ή οτιδήποτε άλλο τα ΔΕΕ, τα οποία υποχρεούνται να ακολουθήσουν την πηγή, το ΤΜΕ.

Εντούτοις θα ήθελα να σημειώσω ότι το ΤΜΕ στην περίπτωση που αναφερόμαστε ορίζει δοξαστικόν των αποστίχων το του οσίου ανώ τα δίπτυχα δεν ακολουθούν την υπόδειξή του και ορίζουν του μάρτυρος.

Επίσης το ΤΜΕ δεν ορίζει κανόνα του μάρτυρος παρά μόνον του οσίου, όμως τα ΔΕΕ επίσης το παραβλέπουν και ορίζουν και τον κανόνα του μάρτυρος.

Υπάρχει δηλαδή ελευθερία στα ΔΕΕ να τροποποιούν κατά την κρίση και εμπειρία τους το ΤΜΕ;

Σας ευχαριστώ.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#20
Ασφαλώς και ευχαρίστως, ήδη πραγματοποιήθηκε. Φυσικά και η πρόθεσή μου δεν ήταν να μειώσω ή οτιδήποτε άλλο τα ΔΕΕ, τα οποία υποχρεούνται να ακολουθήσουν την πηγή, το ΤΜΕ.

Εντούτοις θα ήθελα να σημειώσω ότι το ΤΜΕ στην περίπτωση που αναφερόμαστε ορίζει δοξαστικόν των αποστίχων το του οσίου ανώ τα δίπτυχα δεν ακολουθούν την υπόδειξή του και ορίζουν του μάρτυρος.

Επίσης το ΤΜΕ δεν ορίζει κανόνα του μάρτυρος παρά μόνον του οσίου, όμως τα ΔΕΕ επίσης το παραβλέπουν και ορίζουν και τον κανόνα του μάρτυρος.

Υπάρχει δηλαδή ελευθερία στα ΔΕΕ να τροποποιούν κατά την κρίση και εμπειρία τους το ΤΜΕ;

Σας ευχαριστώ.
Επιτρέψε μου να απαντήσω: (αν και δεν είμαι ο αρμόδιος)
Για το θέμα των Δοξαστικών:
Ορθώς τα Δίπτυχα ορίζουν Δοξαστικό και του Μάρτυρος εφόσον πρόκειται περί εορταζομένου Αγίου και για να συμψαλεί το απολυτίκιο πρέπει να ψαλλεί το Δοξαστικό του.
Ορθώς τα Δίπτυχα ορίζουν Κανόνα και του Μάρτυρος, εφόσον ψάλλεται η ακολουθία του δεν νοείται να παραλείπεται ο κανόνας.

Δεν είναι θέμα ελευθερίας ή αποδέσμευσης από το ΤΜΕ.
Είναι θέμα τήρησης του πνεύματος του ΤΜΕ που περιγράφεται κυρίως στην Προθεωρία του ΤΜΕ και ύστερα στις επιμέρους διατάξεις που πολλές φορές μπορεί να αντιμάχονται η μία την άλλη.

Ασφαλώς και τα Δίπτυχα προβλέπουν και πράγματα που δεν βρίσκονται στο ΤΜΕ αλλά βασίζονται στο πνεύμα των Διατάξεών του.

Ορίζει πουθενά το ΤΜΕ τις περιπτώσεις με το Νέο Ημερολόγιο και το Πασχάλιο;
Όχι! Σημαίνει αυτό πως δεν θα αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις σύμφωνα με το ισχύον Τυπικό; Βεβαίως και όχι.

Θεωρώ πως αρκετά σχολιάσαμε και είπαμε για την περίπτωση.
Για την συγκεκριμένη ημέρα υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις!
Συγχαρητήρια στον επιμελητή των Διπτύχων και στα μέλη της επιτροπής που διακονούν στο θέμα της εκδόσεως.

Δ.
 
Top