Κυριακή ΙΗ΄-ΣT΄Λουκά (20 Οκτ), χρήση 2 ακολουθιών (Οσ. Γερασίμου-Αγ. Αρτεμίου)

#21
Εντούτοις θα ήθελα να σημειώσω ότι το ΤΜΕ στην περίπτωση που αναφερόμαστε ορίζει δοξαστικόν των αποστίχων το του οσίου ανώ τα δίπτυχα δεν ακολουθούν την υπόδειξή του και ορίζουν του μάρτυρος.

Επίσης το ΤΜΕ δεν ορίζει κανόνα του μάρτυρος παρά μόνον του οσίου, όμως τα ΔΕΕ επίσης το παραβλέπουν και ορίζουν και τον κανόνα του μάρτυρος.
Η απάντηση:
Καί ἔρχονται τά ΔΕΕ νά ἐξομαλύνουν τήν κατάσταση... μέ δοξαστικό ἀποστίχων καί κανόνα Μηναίου, ἀνυπάρκτων στό ΤΜΕ... Μέ συμπληρωματικές διατάξεις...
Οπότε "μετά διακρίσεως" επετεύχθη το μείζον σε σχέση με το έλασσον=αντιστροφή των ακολουθιών. Το έλασσον ίσως αργότερα , όταν εμπεδωθεί το μείζον.
 
Top