Κοντάκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Ὁ ἦχος τοῦ κοντακίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου «Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον...» εἶναι ὁ β'

(χφ. Δρέσδης Α-104 πραξαπόστολος α' ἥμισυ ια' αἰ. ἀρχεῖο pdf σ. 111, τυπικὸ Εὐεργέτιδος σ. 488, χφ. Σινὰ 926 κοντακάριο ια'-ιβ' αἰ. φ. 32v, τυπικὸ Μεσσήνης σ. 180, χφφ. Biblioteca Νacional de Espana 4694 μηναῖα ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 189v, M. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ' αἰ. φ. 234v, Σινὰ 927 κοντακάριο τοῦ ἔτους 1285 φ. 234v, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Βουλγαρίας (Σόφια) 56 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 137v, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 101r, Βritish Library Additional 22507 ὡρολόγιο ιδ' αἰ. φ. 101r, Harley 5546 ΤΑΣ ιε' αἰ. φ. 143r, Λειμῶνος 3 μηναῖα ιε' αἰ. φ. 272r, Βritish Library Additional 9347 ὡρολόγιο ιε' αἰ. φ. 51v, Harley 5541 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1485-1525 φ. 121r, Σίμωνος Πέτρας 1 μηναῖα ιστ' αἰ. φ. 189v, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1509, 1535, 1563, 1604, ἔντυπα ΤΑΣ κεφ. κστ' καὶ προσόμοια κοντάκια 9/10, 30/11, 13/12, 3, 11, 16/1, 14, 20/2, 9/5, 3, 31/8 στὰ ἔντυπα Μηναῖα),

καὶ ὄχι ὁ πλ. β'

(ἔντυπα Μηναῖα).


 
Top