Ιωβηλαίον Κων. Πρίγγου (1962 Κωνσταντινούπολη)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Κατ᾿ ἀκρίβειαν πρόκειται γιά τή Χορωδία Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ὑπό τόν Θρασύβουλο Στανίτσα γιά τό ἰωβηλαῖον τοῦ Πρίγγου (21 Ἰανουαρίου 1962).


 
Last edited:

g.theo81

Γεώργιος Θεοδωρίδης
#3
Υπέροχη συναυλία!
Γνωρίζει κανείς που υπάρχουν οι παρτιτούρες της συναυλίας αυτής; Ειναι ένα κι ένα τα κομμάτια...
 
#4
Ευχαριστούμε πολύ για αυτόν τον θυσαυρό! Νομιζω βέβαια ότι πρέπει να περιείχε και άλλα μέλη, απ οτι με είχε πληροφορήσει, παλιός φίλος. Αν δεν κάνω λάθος, το Τη Υπερμάχω, λειτουργικά Κιουρντί...
Αν γνωρίζει κάποιος σχετικά θα του ήμουν ευγνώμων!!!
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#6

Πρόκειται για τον ύμνο «Νυν αι δυνάμεις», που ψάλλεται αντί Χερουβικού στις Θείες Λειτουργίες των Προηγιασμένων δώρων, σε ήχο πλ. β'. Στην παρούσα ανάρτηση παρατίθεται η ηχογράφηση του μέλους από τη μεγάλη χορωδία του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως στην εκδήλωση για το Ιωβηλαίον του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνου Πρίγγου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 21 Ιανουαρίου 1962. Το χορό διηύθυνε ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας, ο οποίος διασκεύασε το μέλος κατά τη ζώσα πατριαρχική παράδοση.

Το κείμενο διασώζεται σχεδόν απαράλλακτο από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Νικολαΐδη στο πόνημά του «Το Μέγα Απόδειπνον - Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων - Ο Ακάθιστος Ύμνος» (1968) και με ελαφρά ορθογραφική επεξεργασία στο «Μουσικόν Τριώδιον» του Θρασυβούλου Στανίτσα (1969). Βασιστήκαμε στο πρώτο έργο, που μάλλον αντιγράφει την παρτιτούρα του Συνδέσμου Μουσικοφίλων, διορθώνοντας βάσει της εκτελέσεως ένα παρεστιγμένο και εισάγοντας δυο αναπνοές και μια ανάλυση που κάνει καθαρά ο χορός και δε γράφει ο Νικολαΐδης, όμως τη συμπεριλαμβάνει ο Στανίτσας στο δικό του έργο. Διορθώθηκαν και τα ισοκρατήματα βάσει της εκτελέσεως. Άλλες αναλύσεις που γίνονται δε θεωρήσαμε σκόπιμο να τις ενσωματώσουμε, καθώς η απουσία τους και από τα δύο κείμενα σημαίνει μάλλον πως δεν ήταν γραμμένες στην αρχική παρτιτούρα. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί πως η εκτέλεση ταυτίζεται 100% και με άλλη ηχογράφηση του ίδιου χορού, το 1963, ακόμη και στις άγραφες αναλύσεις, με μόνη διαφορά την προσθήκη κάποιων ισοκρατημάτων στο Νη. Ευχαριστώ θερμά το φίλο Βασίλη Μαυράγκανο για τη δακτυλογράφηση του κειμένου!

Η ηχογράφηση προέρχεται από πομπίνα του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Πετρίδη. Εφαρμόσαμε ελαφρά αποθορυβοποίηση. Περαιτέρω αφαίρεση του βόμβου θα συνεπαγόταν σε αισθητή αφαίρεση του όγκου του χορού.
Παρακάτω επισυνάπτεται το ηχητικό και το κείμενο.
 

Attachments

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#7

Πρόκειται για το μέγα προκείμενον των Κατανυκτικών Εσπερινών «Μη αποστρέψης» σε ήχο πλ. δ' κατά τη διασκευή του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου. Στην παρούσα ανάρτηση παρατίθεται η ηχογράφηση του μέλους από τη μεγάλη χορωδία του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως στην εκδήλωση για το Ιωβηλαίον του Κωνσταντίνου Πρίγγου, που έλαβε χώρα στις 21 Ιανουαρίου 1962. Το χορό διηύθυνε ο Άρχων Πρωτοψάλτης της ΜΧΕ Θρασύβουλος Στανίτσας. Το κείμενο διασώζεται από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της ΜΧΕ Βασίλειο Νικολαΐδη στο πόνημά του «Ο Κατανυκτικός Εσπερινός» (1968), με μόνες διαφορές σε κάποια παρεστιγμένα, τα οποία διορθώσαμε στο παρατιθέμενο κείμενο βάσει της εκτελέσεως. Ευχαριστώ θερμά το φίλο Βασίλη Μαυράγκανο για τη δακτυλογράφηση του κειμένου! Η ηχογράφηση προέρχεται από πομπίνα του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Πετρίδη. Εφαρμόσαμε ελαφρά αποθορυβοποίηση. Περαιτέρω αφαίρεση του βόμβου θα συνεπαγόταν σε αισθητή αφαίρεση του όγκου του χορού.
Παρακάτω επισυνάπτεται το ηχητικό και το κείμενο. Ευχαριστίες πολλές στο φίλο Βασίλη Μαυράγκανο για την τόσο καλαίσθητη δακτυλογράφηση!
 

Attachments

Top