Ιστορική προέλευση των Χροών

#1
Θα ήθελα να ρωτήσω πως προέκυψαν οι τρεις αυτές χρόες; Ποια είναι η χρησιμότητα τους στο μέλος;
 
Top