[Ερώτηση] Πλ. Β΄ εκ του ΔΙ (αμετάβλητος)

Δούναβις

Ἡ πεῖρα μοῦ ξέμαθε τὸν κόσμο... Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
#1
Θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσω γιὰ τὸν ἦχο ποὺ μεταχειρίζομαι στὰ παρακάτω παραδείγματα. Περιγράφοντάς τον ἀπλᾶ θὰ ἔλεγα πὼς πρόκειται γιὰ τὸν Πλ Β΄ ἒκ τοῦ ΔΙ ὁ ὁποῖος κινεῖται ἀμετάβλητος καὶ πέραν τῶν ὁρίων τῆς ὀκτάβας (χωρὶς, δηλαδή, νὰ περνᾶ στὸ Διατονικὸ Γένος). Ποῦ ἐμπίπτει στὴ Βυζαντινὴ Μουσική; Κάποια παραδείγματα, παρακαλῶ. Τὸ αὐτὸ καὶ γιὰ τὴν Ὀργανικὴ Μουσική.
Περιλαμβάνω καὶ τὴ μεταγραφὴ σὲ Δυτικὴ Σημειογραφία καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἠχητικά.
Εὐχαριστῶ!
 

Attachments

#2
Πρώτη φορά βλέπω τέτοια κλίμακα.
Μάλλον ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας.
Σίγουρα όμως δεν είναι της βυζαντινής και ας γράφεται με την βυζαντινή σημειογραφία.

Μεταφορά βάσης είναι, όπως το είπατε. ο Πα 3 φωνές επάνω, στον Δι.
 

Δούναβις

Ἡ πεῖρα μοῦ ξέμαθε τὸν κόσμο... Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
#4
Ἔχω τὴν ἐντύπωση πὼς, μὲ ὄρους Λαϊκῆς Μουσικῆς, ἀντιστοιχεῖ στὸ Δρόμο “Νιαβέντ”.
 

Δούναβις

Ἡ πεῖρα μοῦ ξέμαθε τὸν κόσμο... Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
#5
Σίγουρα όμως δεν είναι της βυζαντινής και ας γράφεται με την βυζαντινή σημειογραφία.
Ἐννοεῖτε πὼς δὲν ἔχει χρησιμοποιηθεῖ στὴ Βυζαντινὴ ἤ πὼς δὲν ταιριάζει ὣς ἄκουσμα;
 
#6
Εννοώ ότι δεν είναι βυζαντινή μουσική. Στην βυζαντινή σημειογραφία γράφεις τα πάντα, αλλά αυτή η μελοποίηση δεν είναι βυζαντινή μουσική.
Δεν τηρούνται οι κανόνες της μελοποιίας του χρωματικού σκληρού.
Και μετάθεση να δεχθώ (αλλαγή συστήματος ) δεν υπάρχουν οι σωστές καταλήξεις στους δεσπόζοντες που αρμόζει στον ήχο.
Αραβοπερσική ή οτιδήποτε άλλο ίσως να είναι, στις οποίες δεν έχω επαρκείς γνώσεις.
Θα το δεχόμουνα μόνο ως μάθημα σε συναυλία και σε καμία περίπτωση σε ακολουθία. Είναι «ξένον άκουσμα».
 

Δούναβις

Ἡ πεῖρα μοῦ ξέμαθε τὸν κόσμο... Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
#8
Τὸ Θέμα καὶ ἡ ἐρώτησή μου ἀφοροῦνε στὸν Ἦχο.
(#1 «Θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσω γιὰ τὸν ἦχο ποὺ μεταχειρίζομαι στὰ παρακάτω παραδείγματα.»)

Τὴ «Μελοποίηση» ποὺ παρέθεσα τὴ δημιούργησα γιατὶ δὲν βρῆκα κάτι ἀντίστοιχο ὥστε νὰ εἶναι πιὸ σαφὲς τὸ ἐρώτημά μου.

Τὸ νέο μου ἐρώτημα εἶναι ἂν ὁ Ἦχος ποὺ προσπάθησα νὰ περιγράψω πιὸ πάνω ἔχει καμία σχέση μὲ τὸ Σπάθιον Μέλος. Στὸ παράδειγμα ποὺ παραθέτω ἒκ νέου ἐδῶ ἐπιχείρησα νὰ μεταγράψω αὐτὸ τοῦ πρώτου μηνύματος σὲ πλ α΄ μὲ Σπάθη στὸν Κε.
 

Attachments

Top