Εναρμόνιο μέλος

Ενώ ένα μέλος ανήκει στο Τρίτο ήχο ή στο Βαρύ εναρμόνιο, χρειάζεται κάθε φορά να μπαίνουν οι εναρμόνιες φθορές;
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ;12797 said:
Ενώ ένα μέλος ανήκει στο Τρίτο ήχο ή στο Βαρύ εναρμόνιο, χρειάζεται κάθε φορά να μπαίνουν οι εναρμόνιες φθορές;
Αγαπητέ Ανδρέα,
Είχα ακούσει ότι η φθορά του εναρμονίου λύνεται στην επόμενη μαρτυρία.
Δεν γνωρίζω αν στέκει θεωρητικά .
Είναι πολύ καλό το ερώτημα και σωστή η επισήμανσή σου.
 
Last edited:
Βάση της λογικής που ακολουθείται στα υπόλοιπα γένη όπως αυτά καταγράφονται, δεν υπάρχει κανένας λόγος συνεχούς εμφάνισης της φθοράς, παρά μόνο όταν αλλάζουμε γένος. Όντως παρατηρείται σε κάποιες περιπτώσεις (αστόχως θα έλεγα) διότι η εναρμόνια φθορά δεν αποτελεί εξαίρεση μέσα σε ένα μέλος του τρίτου ήχου π.χ. αλλά κανόνα που ίσως εξαιρεθεί. Αυτή τουλάχιστον είναι η λογική γραφής που μάθαμε και θεωρώ ότι θα πρέπει να διορθωθεί όπου υπάρχει αυτή η συνεχόμενη αναφορά.
 
Αγαπητέ Ανδρέα,
Είχα ακούσει ότι η φθορά του εναρμονίου λύνεται στην επόμενη μαρτυρία.
Δεν γνωρίζω αν στέκει θεωρητικά .
Είναι πολύ καλό το ερώτημα και σωστή η επισήμανσή σου.

Όταν μπαίνουν Φθορές σε οποιοδήποτε Γένος, θα πρέπει να λύνονται. Εάν δεν λυθούν, επιρρεάζουν όλες τις επόμενες Μαρτυρίες.
 
Back
Top