Δύναμις, Άγιος ο Θεός, Α΄ (κατά το «Όσοι εις Χριστόν»)

Top