Δοξολογία Παναγιώτη Χρυσάφη σε ήχο πλ. δ΄ από κιεβικό πεντάγραμμο και μεταγραφή στη νέα μέθοδο.

Top