Γρηγόριος Στάθης: «Να αρθεί το μεσότοιχο του 1814!»

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
Ένας ακόμα αποκαλύπτεται


Δολοφόνος;... εγκληματίας;... αναρχικός;... Μήπως τρομοκράτης; :rolleyes::rolleyes:

Άβυσσος η ανθρώπινη ψυχή!

Ποιος ξέρει τι εγκληματικά αισθήματα κρύβει η ψυχή του! Πόσο καταπιεζόταν όσο συνεργαζόταν με το Στανίτσα! :eek::rolleyes:
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Ποιος ξέρει τι εγκληματικά αισθήματα κρύβει η ψυχή του! Πόσο καταπιεζόταν όσο συνεργαζόταν με το Στανίτσα! :eek::rolleyes:

Μπορεῖ νὰ συνεργαζόταν, ἀλλὰ προφανῶς δὲν συμφώνησε μαζί του, ἀφοῦ υἱοθετεῖ στὰ γραφόμενά του σημαδόφωνα ποὺ οὐδέποτε ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. χρησιμοποίησε, ὅπως καὶ οἱ προκάτοχοί του.

Συνεπῶς, δὲν νομίζω πὼς ἡ παραπάνω συνεργασία δείχνει κάτι.
 

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
Μπορεῖ νὰ συνεργαζόταν, ἀλλὰ προφανῶς δὲν συμφώνησε μαζί του, ἀφοῦ υἱοθετεῖ στὰ γραφόμενά του σημαδόφωνα ποὺ οὐδέποτε ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. χρησιμοποίησε, ὅπως καὶ οἱ προκάτοχοί του.

Συνεπῶς, δὲν νομίζω πὼς ἡ παραπάνω συνεργασία δείχνει κάτι.

Το ότι ασχολήθηκε με τη μουσική λίγο πιο επιστημονικά από το Στανίτσα δείχνει ότι δεν συμφώνησε μαζί του; Κατά τη γνώμη μου ο Στάθης κράτησε από το Στανίτσα, τον Καρά κ.α. ό,τι θεώρησε καλό. Μπορούσε να αποκλείσει τη χρήση της οξείας ή του λυγίσματος με το επιχείρημα ότι δεν τα χρησιμοποιούσε ο Στανίτσας;

 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Το ότι ασχολήθηκε με τη μουσική λίγο πιο επιστημονικά από το Στανίτσα δείχνει ότι δεν συμφώνησε μαζί του; Κατά τη γνώμη μου ο Στάθης κράτησε από το Στανίτσα, τον Καρά κ.α. ό,τι θεώρησε καλό. Μπορούσε να αποκλείσει τη χρήση της οξείας ή του λυγίσματος με το επιχείρημα ότι δεν τα χρησιμοποιούσε ο Στανίτσας;


Πιστεύω πὼς ἡ υἱοθέτηση τῶν ἐπὶ πλέον σημαδοφώνων ἀπὸ τὸν κ. Στάθη ἀλλὰ καὶ τῶν διαστολῶν ἀποτελεῖ καίρια διαφορὰ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ ἔφερε ὁ Στανίτσας ἀπὸ τοὺς προκατόχους του. Ἄλλωστε ὁ κ. καθηγητὴς ἔχει ἐκφέρει τὴν διαφωνία του καὶ δημοσίως, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ συνημμένα ποὺ εἶναι ἀνηρτημένα ἐδῶ.

Στὸ δεύτερο ἐρώτημα ἁπλῶς θὰ ἀναφέρω ὅτι ὁ Στανίτσας εἶναι ἀπὸ τοὺς τελευταίους κρίκους μιᾶς μεγάλης ἀλυσίδας μετὰ τὴν μεταρρύθμιση τῶν Τριῶν ποὺ δὲν χρησιμοποιεῖ τὰ παλαιὰ σημαδόφωνα. Ἐκτελεῖ καὶ ἀναλύει ἀλλὰ δὲν σημειώνει. Καὶ νὰ προσθέσω ὅτι ὁ κ. Στάθης ναὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποκλείσει τὴν χρήση τῶν παλαιῶν σημαδοφώνων ἀκολουθῶντας τὴν μακρά παράδοση τοῦ Στανίτσα καὶ τῶν προκατόχων του Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Δυστυχῶς ὁ ζῆλος τῆς βυζαντινῆς μεγαλοπρέπειας τοῦ παρελθόντος ἔχει δημιουργήσει σήμερα τὸ ἄλλο ἄκρο στὴν σημερινὴ ψαλτικὴ πραγματικότητα. Ἀπὸ τὴν μιὰ τὸ κοσμικὸ ἐπιδεικτικὸ πνεύμα τῆς φωνητικῆς ἐπίδειξης μέσω μακαμογνωσίας ἤ εὐρωπαϊκῶν ἐπιρροῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ προγονολατρεία ποὺ καμιὰ φορὰ θυμίζει σιντοϊστικὲς ἐπιρροές.
 

Attachments

  • χρονικο συσκεψης.pdf
    109.7 KB · Views: 222
  • 9 Eρμηνευτ. Προσέγγ. Eισήγη .pdf
    240.8 KB · Views: 101

karandreas lazaros

Π. Λάζαρος καρανδρέας
Αξίζει πιστεύω να σημειωθεί εδώ και το εξής: Είναι γεγονός ότι το σύστημα των τριών, έστω και ελειπές κατά μια άποψη, είναι αυτό που ακολούθησαν εν γένει οι πατριαρχικοί πρωτοψάλτες και λαμπαδάριοι και τα αποτελέσματα, γραπτά και κυρίως προφορικά, είναι μη αμφισβητήσιμα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι αυτοί οι ψάλτες ήταν άνθρωποι εξαιρετικά ταλαντούχοι με εξαίσιες φωνές αλλά και μουσική αντίληψη, δεν ήταν γι'αυτούς απαραίτητο να είναι και μουσικολόγοι ώστε να μπορούν να αποδώσουν με την ακρίβεια που τους διέκρινε το μέλος. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οταν γιά τον άλφα ή βήτα λόγο δεν μπορούμε να αποδώσουμε όπως πρέπει το μέλος, γινόμαστε μουσικολόγοι, δάσκαλοι, καθηγητές (εξάλλου το σύστημα το επιτρέπει) και απ' τη θέση αυτή φτιάχνουμε μιά μουσική στα μέτρα μας, προσθέτουμε και πεντέξι σημαδάκια της παλαιάς, καμιά κόκκινη βαρεία, λες και θα πάρει χρώμα η φωνή ή θα γυρίσει ο λαιμός, εξωστρακίζοντας τη Β. Μουσική απ' τη φυσική της θέση, δηλ. το Ναό. Εύχομαι πραγματικά οι κλάδοι της μουσικολογίας ως επιστημονικής οντότητας και της ψαλτικής ως λειτουργικής πραγματικότητας να οδηγούν το λαό του Θεού στα έσχατα, στη βασιλεία των ουρανών, γιατί αυτός είναι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ο ρόλος μας.
 

basiliosn

βασιλης νικολοπουλος
Αξίζει πιστεύω να σημειωθεί εδώ και το εξής: Είναι γεγονός ότι το σύστημα των τριών, έστω και ελειπές κατά μια άποψη, είναι αυτό που ακολούθησαν εν γένει οι πατριαρχικοί πρωτοψάλτες και λαμπαδάριοι και τα αποτελέσματα, γραπτά και κυρίως προφορικά, είναι μη αμφισβητήσιμα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι αυτοί οι ψάλτες ήταν άνθρωποι εξαιρετικά ταλαντούχοι με εξαίσιες φωνές αλλά και μουσική αντίληψη, δεν ήταν γι'αυτούς απαραίτητο να είναι και μουσικολόγοι ώστε να μπορούν να αποδώσουν με την ακρίβεια που τους διέκρινε το μέλος. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Οταν γιά τον άλφα ή βήτα λόγο δεν μπορούμε να αποδώσουμε όπως πρέπει το μέλος,
γινόμαστε μουσικολόγοι, δάσκαλοι, καθηγητές (εξάλλου το σύστημα το επιτρέπει) και απ' τη θέση αυτή φτιάχνουμε μιά μουσική στα μέτρα μας, προσθέτουμε και πεντέξι σημαδάκια της παλαιάς, καμιά κόκκινη βαρεία, λες και θα πάρει χρώμα η φωνή ή θα γυρίσει ο λαιμός, εξωστρακίζοντας τη Β. Μουσική απ' τη φυσική της θέση, δηλ. το Ναό. Εύχομαι πραγματικά οι κλάδοι της μουσικολογίας ως επιστημονικής οντότητας και της ψαλτικής ως λειτουργικής πραγματικότητας να οδηγούν το λαό του Θεού στα έσχατα, στη βασιλεία των ουρανών, γιατί αυτός είναι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ο ρόλος μας.

Πεσ'τα Χρυσοστομε ...εεε ...συγνωμη , Λαζαρε !!!

Υ.Γ Θεωρω πως η παρουσα συζητηση δεν εχει κανενα νοημα , αφου το "μεσοτοιχον του 1814" ηρθη θαυματουργικως την 24/12/1940 !
 
Last edited:
Το ότι ασχολήθηκε με τη μουσική λίγο πιο επιστημονικά από το Στανίτσα δείχνει ότι δεν συμφώνησε μαζί του; Κατά τη γνώμη μου ο Στάθης κράτησε από το Στανίτσα, τον Καρά κ.α. ό,τι θεώρησε καλό. Μπορούσε να αποκλείσει τη χρήση της οξείας ή του λυγίσματος με το επιχείρημα ότι δεν τα χρησιμοποιούσε ο Στανίτσας;


"...λίγο πιο επιστημονικά...", τι σημαίνει αυτό; Είναι περισσότερο επιστήμονας απ' τον Θράσο; Ή μήπως ο Καράς ήταν περισσότερο επιστήμονας από τον Πρίγγο;
Όσο επιστήμονας ήταν ο Καράς (αυτοδίδακτος και αυτοαποκαλούμενος δάσκαλος), άλλο τόσο είναι και ο κ. καθηγητής. Ποίος τον όρισε καθηγητή; Ποίος έλεγξε τις γνώσεις του; Ποίος άκουσε τα ψαλσήματά του και τα βρήκε ίδια (στο ύφος) με τους μεγίστους των αναλογίων; Αυτός που έκανε και τον Καρά μουσικοδιδάσκαλο και "σωτήρα" της Εθνικής μας μουσικής;

Μην ξεγελιόμαστε από τίτλους και οφίκια, αυτά τα δίνουν οι άνθρωποι ο ένας στον άλλον από ματαιοδοξία, από υστεροβουλία, από ανταπόδοση, ξεχνώντας ότι Καθηγητής και Δάσκαλος είναι μόνο ο αληθινός Θεός.


Πόσο επίκαιρα είναι στις μέρες μας τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: Το κακό θα έρθει απ' τους μορφωμένους.
Τώρα θα με πείτε σκοταδιστή και μεσαιωνικό και άλλα τέτοια, αλλά δεν εννοεί αυτό ο Πατροκοσμάς, ούτε είναι εδώ χώρος για να το αναλύσουμε.

Τα δόγματα του Χριστιανισμού, όπως και κάθε τι ουράνιο, δεν προσεγγίζονται μέσα από την επιστήμη αλλά μέσα από την πίστη.
Έτσι είναι και η Μουσική μας, κάτι ουράνιο, είναι Μουσική Αγγέλων, που η επιστημοσύνη των ανθρώπων αδυνατεί να την προσεγγίσει.
Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να την ερμηνεύσει με το μυαλό τόσο περισσότερο απομακρύνεται απ' αυτή.
Όσο την νιώθει με την καρδιά και τον νου του μέσα στον Ιερό Ναό, τόσο την πλησιάζει, τείνοντας, συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, στη Θέωση. Αμήν
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
"...λίγο πιο επιστημονικά...", τι σημαίνει αυτό; Είναι περισσότερο επιστήμονας απ' τον Θράσο; Ή μήπως ο Καράς ήταν περισσότερο επιστήμονας από τον Πρίγγο;
Όσο επιστήμονας ήταν ο Καράς (αυτοδίδακτος και αυτοαποκαλούμενος δάσκαλος), άλλο τόσο είναι και ο κ. καθηγητής. Ποίος τον όρισε καθηγητή; Ποίος έλεγξε τις γνώσεις του; Ποίος άκουσε τα ψαλσήματά του και τα βρήκε ίδια (στο ύφος) με τους μεγίστους των αναλογίων; Αυτός που έκανε και τον Καρά μουσικοδιδάσκαλο και "σωτήρα" της Εθνικής μας μουσικής;

Μην ξεγελιόμαστε από τίτλους και οφίκια, αυτά τα δίνουν οι άνθρωποι ο ένας στον άλλον από ματαιοδοξία, από υστεροβουλία, από ανταπόδοση, ξεχνώντας ότι Καθηγητής και Δάσκαλος είναι μόνο ο αληθινός Θεός.


Πόσο επίκαιρα είναι στις μέρες μας τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: Το κακό θα έρθει απ' τους μορφωμένους.
Τώρα θα με πείτε σκοταδιστή και μεσαιωνικό και άλλα τέτοια, αλλά δεν εννοεί αυτό ο Πατροκοσμάς, ούτε είναι εδώ χώρος για να το αναλύσουμε.

Τα δόγματα του Χριστιανισμού, όπως και κάθε τι ουράνιο, δεν προσεγγίζονται μέσα από την επιστήμη αλλά μέσα από την πίστη.
Έτσι είναι και η Μουσική μας, κάτι ουράνιο, είναι Μουσική Αγγέλων, που η επιστημοσύνη των ανθρώπων αδυνατεί να την προσεγγίσει.
Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να την ερμηνεύσει με το μυαλό τόσο περισσότερο απομακρύνεται απ' αυτή.
Όσο την νιώθει με την καρδιά και τον νου του μέσα στον Ιερό Ναό, τόσο την πλησιάζει, τείνοντας, συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, στη Θέωση. Αμήν


Ο μεν Άρχων Θρασύβουλος Στανίτσας είναι ο έσχατος των μεγάλων, με αυθεντικά πολίτικα ακούσματα και βιώματα. Δεν είναι και μεγάλη υπερβολή αν χαρακτηρισθεί ανεπανάληπτος και ανυπέρβλητος, τόσο φωνητικά κ εκτελεστικά. Ειδικά το τελευταίο είναι ίσως το σημαντικότερό του ιδίωμα: ότι αφομοίωσε τη μέγιστη τέχνη του μοναδικού κ ανεπανάληπτου Κ. Πρίγγου και της ΜΧΕ.

Ο δε Γρηγόρης Στάθης είναι ο μεγιστος των Μουσικολόγων ΔΙΕΘΝΩΣ. Χωρίς αυτόν και το μεγαλόπνοο Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, ιδρυτής και ψυχή του οποίου παραμένει, η ιστορία της μελέτης της Ψαλτικής θα παρέμενε σε πολύ διαφορετικό επίπεδο. Η ιστορία δε χρειάζεται να δικαιώσει όσους αφήνουν τη σφραγίδα τους στο γίγνεσθαι. Μόνο ευγνώμονες για το πολυσχιδέστατο κ χαλκέντερο καταλογογραφικό, εκδοτικό κ εκτελεστικό έργο του πρέπει να είμαστε όλοι. Δε διεκδικεί ασφαλώς το αλάθητο.

Στώμεν καλώς!

Δ.

ΥΓ. Πρόσχωμεν!
 
Last edited:
Ο μεν Άρχων Θρασύβουλος Στανίτσας είναι ο έσχατος των μεγάλων, με αυθεντικά πολίτικα ακούσματα και βιώματα. Δεν είναι και μεγάλη υπερβολή αν χαρακτηρισθεί ανεπανάληπτος και ανυπέρβλητος, τόσο φωνητικά κ εκτελεστικά. Ειδικά το τελευταίο είναι ίσως το σημαντικότερό του ιδίωμα: ότι αφομοίωσε τη μέγιστη τέχνη του μοναδικού κ ανεπανάληπτου Κ. Πρίγγου και της ΜΧΕ.

Ο έσχατος των μεγάλων της Ιεράς τέχνης του Θείου Δαμασκηνού είναι ο Ιάκωβος.
Ο Πρίγγος είναι άλλη κλάση ψάλτης, ανώτερος από όλους τους γνωστούς και αγνώστους.
Ο Στανίτσας τώρα, καλός δεν λέω, αλλά μακράν των άλλων, και του Ιακώβου και του Κωνσταντίνου.

Αιωνία τους η μνήμη !
 

basiliosn

βασιλης νικολοπουλος
Ο μεν Άρχων Θρασύβουλος Στανίτσας είναι ο έσχατος των μεγάλων, με αυθεντικά πολίτικα ακούσματα και βιώματα. Δεν είναι και μεγάλη υπερβολή αν χαρακτηρισθεί ανεπανάληπτος και ανυπέρβλητος, τόσο φωνητικά κ εκτελεστικά. Ειδικά το τελευταίο είναι ίσως το σημαντικότερό του ιδίωμα: ότι αφομοίωσε τη μέγιστη τέχνη του μοναδικού κ ανεπανάληπτου Κ. Πρίγγου και της ΜΧΕ.

Ο δε Γρηγόρης Στάθης είναι ο μεγιστος των Μουσικολόγων ΔΙΕΘΝΩΣ. Χωρίς αυτόν και το μεγαλόπνοο Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, ιδρυτής και ψυχή του οποίου παραμένει, η ιστορία της μελέτης της Ψαλτικής θα παρέμενε σε πολύ διαφορετικό επίπεδο. Η ιστορία δε χρειάζεται να δικαιώσει όσους αφήνουν τη σφραγίδα τους στο γίγνεσθαι. Μόνο ευγνώμονες για το πολυσχιδέστατο κ χαλκέντερο καταλογογραφικό, εκδοτικό κ εκτελεστικό έργο του πρέπει να είμαστε όλοι. Δε διεκδικεί ασφαλώς το αλάθητο.

Στώμεν καλώς!

Δ.

ΥΓ.
!

Θα "ακουσω ψαλσιμο" παλι , οτι ειμαι ειρων , κακοπροαιρετος κ.λ.π :(. Ομως εχω πραγματικα μια καλοπροαιρετη ερωτηση . Καλα τα περι Βυζαντινολογιας , Μουσικολογιας κ.λ.π συναφη , αλλα το ΨΑΛΛΕΙΝ σε ποιον ΨΑΛΤΗ-ΔΑΣΚΑΛΟ το εμαθε ;
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
[Σημείωμα συντονιστή] Αγαπητοί, ξεκινήσαμε από ένα σημαντικό (κατά τη γνώμη μου) απόσπασμα από άρθρο του κ. Στάθη σχετικά με τη γνώση της πρό του 1814 ψαλτικής και καταλήξαμε να συζητάμε για το είδος της συνεργασίας του με το Στανίτσα και ποιός ήταν ο δάσκαλός του εν τω ψάλλειν. Θα παρακαλέσω το θέμα στο εξής να μείνει σε σχολιασμό των συγκεκριμένων απόψεων του καθηγητή και τίποτα άλλο. Εάν έχετε να σχολιάσετε κάτι σχετικό με τις προτάσεις που αναφέρθηκαν στο πρώτο μήνυμα σας ακούμε. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να σχολιάσει κάτι άλλο μπορεί να ανοίξει νέο ειδικό θέμα. Ευχαριστώ.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Θα "ακουσω ψαλσιμο" παλι , οτι ειμαι ειρων , κακοπροαιρετος κ.λ.π :(. Ομως εχω πραγματικα μια καλοπροαιρετη ερωτηση . Καλα τα περι Βυζαντινολογιας , Μουσικολογιας κ.λ.π συναφη , αλλα το ΨΑΛΛΕΙΝ σε ποιον ΨΑΛΤΗ-ΔΑΣΚΑΛΟ το εμαθε ;

Τα ονόματα των δασκάλων του, αγαπητέ, φαίνονται στο βιογραφικό του. Η επάρκειά του ως χοράρχη στις χορωδίες του, από τις οποίες εξαιρετικές είναι οι μουσικολογικές σπουδές στο έργο του Ι. Κουκουζέλη και σε αυτό του Μπαλάση ιερέως και νομοφύλακος. Στην α παρών το 1985 ήταν στο ακροατήριο και ο μακαρίτης Θρ. Στανίτσας, αν δεν απατώμαι..

Δ.
 
Θα "ακουσω ψαλσιμο" παλι , οτι ειμαι ειρων , κακοπροαιρετος κ.λ.π :(. Ομως εχω πραγματικα μια καλοπροαιρετη ερωτηση . Καλα τα περι Βυζαντινολογιας , Μουσικολογιας κ.λ.π συναφη , αλλα το ΨΑΛΛΕΙΝ σε ποιον ΨΑΛΤΗ-ΔΑΣΚΑΛΟ το εμαθε ;

Μπρε Βασίλη, μόνο εσύ καταλαβαίνεις; Και να σκεφτείς ότι παλαιά δεν καταλάβαινες ή έκανες ότι δεν μπορούσες.
 
P

ptz

Guest
Τα ονόματα των δασκάλων του, αγαπητέ, φαίνονται στο βιογραφικό του. Η επάρκειά του ως χοράρχη στις χορωδίες του, από τις οποίες εξαιρετικές είναι οι μουσικολογικές σπουδές στο έργο του Ι. Κουκουζέλη και σε αυτό του Μπαλάση ιερέως και νομοφύλακος. Στην α παρών το 1985 ήταν στο ακροατήριο και ο μακαρίτης Θρ. Στανίτσας, αν δεν απατώμαι..

Δ.
Και για να συμπηρώσω κάτι σε αυτά που λέει ο αγαπητός και πάντα εύστοχος Δημήτρης,εκτός του ότι ο Αρχων ήταν παρών στην σύναξη-σπουδή για τον Κουκουζέλη-καθώς και ο μακαριστός Σπ.Περιστέρης- μάλιστα μόλις τελείωσε η χορωδία τα μέλη σηκώθηκε όρθιος και δυνατά προς το ακροατήριο[μεγάλη αίθουσα Παν/μίου Αθηνών] είπε''Αυτό είναι Βυζ.μουσική''.Υπάρχει και ηχητικό και φωτό.
-Οσο για τον κ.καθηγητή-και φίλο μου-ας μείνουμε σε αυτά που μας νουθέτησε ο διαχειριστής.Αλλωστε δεν έχει την ανάγκη υπερασπιστών.Το όλον-ΤΕΡΑΣΤΙΟ-έργο του μιλά.....[.Τζ
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Και για να συμπηρώσω κάτι σε αυτά που λέει ο αγαπητός και πάντα εύστοχος Δημήτρης,εκτός του ότι ο Αρχων ήταν παρών στην σύναξη-σπουδή για τον Κουκουζέλη-καθώς και ο μακαριστός Σπ.Περιστέρης- μάλιστα μόλις τελείωσε η χορωδία τα μέλη σηκώθηκε όρθιος και δυνατά προς το ακροατήριο[μεγάλη αίθουσα Παν/μίου Αθηνών] είπε''Αυτό είναι Βυζ.μουσική''.Υπάρχει και ηχητικό και φωτό.
-Οσο για τον κ.καθηγητή-και φίλο μου-ας μείνουμε σε αυτά που μας νουθέτησε ο διαχειριστής.Αλλωστε δεν έχει την ανάγκη υπερασπιστών.Το όλον-ΤΕΡΑΣΤΙΟ-έργο του μιλά.....[.Τζ

''Υψωθήτω η χειρ σου...'', δάσκαλε!

Δ.
 

basiliosn

βασιλης νικολοπουλος
Και για να συμπηρώσω κάτι σε αυτά που λέει ο αγαπητός και πάντα εύστοχος Δημήτρης,εκτός του ότι ο Αρχων ήταν παρών στην σύναξη-σπουδή για τον Κουκουζέλη-καθώς και ο μακαριστός Σπ.Περιστέρης- μάλιστα μόλις τελείωσε η χορωδία τα μέλη σηκώθηκε όρθιος και δυνατά προς το ακροατήριο[μεγάλη αίθουσα Παν/μίου Αθηνών] είπε''Αυτό είναι Βυζ.μουσική''.Υπάρχει και ηχητικό και φωτό.
-Οσο για τον κ.καθηγητή-και φίλο μου-ας μείνουμε σε αυτά που μας νουθέτησε ο διαχειριστής.Αλλωστε δεν έχει την ανάγκη υπερασπιστών.
Το όλον-ΤΕΡΑΣΤΙΟ-έργο του μιλά.....
[.Τζ


Αναμφιβολως ! Το θεμα ειναι ποια γλωσσα ;
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Θα "ακουσω ψαλσιμο" παλι , οτι ειμαι ειρων , κακοπροαιρετος κ.λ.π :(. Ομως εχω πραγματικα μια καλοπροαιρετη ερωτηση . Καλα τα περι Βυζαντινολογιας , Μουσικολογιας κ.λ.π συναφη , αλλα το ΨΑΛΛΕΙΝ σε ποιον ΨΑΛΤΗ-ΔΑΣΚΑΛΟ το εμαθε ;
Μήπως όμως εδώ κουβεντιάζουμε για ένα μουσικολογικό θέμα; Λέω τώρα...

Πάντως έχω να παρατηρήσω ότι αυτή η τάση του να μην ερευνήσουμε τα παλιά, μοιάζει με έναν μαθητή που ρωτάει τον δάσκαλό του:
Μαθητής: Κύριε κύριε, γιατί το υδραγωγείο το λέμε έτσι και δεν το λέμε νεραγωγείο;
Δάσκαλος: ...

Πρέπει να διαχωρήσουμε, ότι άλλο είναι το να μην σεβόμαστε το υπάρχουν σύστημα της τέχνης μας, άλλο το να προσπαθούμε να αναζητήσουμε την προέλευση όλων αυτών που ακούμε από τους μεγάλους ψάλτες και να μην θεωρούμε ότι καλοξύπνησαν και ψάλλουν έτσι και άλλο το να αποφεύγουμε να μελετήσουμε την πηγή της ψαλτικής, γιατί αυτά είναι ψιλά γράμματα. Ψιλά γράμματα, είναι για αυτούς που τα ξέρουν και τα έχουν βιώσει από μικρά παιδιά, εμείς σήμερα που ακούμε βυζαντινό σολφέζ με ευρωπαϊκά διαστήματα, ή που ακούμε το Ναυπλιώτη και τον Πρίγγο να ερμηνεύουν το μέλος και στο μυαλό μας αυτό μεταφράζεται ως έμπνευση :)eek:), θεωρείτε ότι δεν έχουμε καμία ανάγκη μίας τέτοιας έρευνας;

Κάποιος όχι απλά ψαγμένος, αλλά και έμπειρος από τη συνεργασία του με μεγάλους φορείς της παράδοσης που έχουμε όλοι θεοποιήσε
ι σήμερα, προσπαθεί να μας αφυπνήσει...
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
Αναμφιβολως ! Το θεμα ειναι ποια γλωσσα ;

Σε μια γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνουν όσοι είναι ερωτευμένοι με τον καθρέφτη τους.
Θα τρελαθούμε με αυτά που διαβάζουμε εδώ.
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Από τα καλύτερα κομμάτια, με εκλεκτούς μονοφωνάρηδες ( ενδεικτικά αναφέρονται οι Σουσούνης, Βουγιουκλής, Βουρλής, κ.ά.). Να μας βοηθήσει ο δάσκαλος Π. Τζανάκος στην ταύτιση των ονομάτων τους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Υψωθήτω λοιπόν....

Για να διευθύνει κάποιος μια τέτοια χορωδία κ να αποδώσει τέτοιο άκουσμα, απαιτούνται χαρίσματα άνωθεν, εκλεκτά και σπάνια...

Δ.

Υγ Επιφωνήματα Κυριακών, σε ήχο πλ Β. μέλος Ιωάννου Μαΐστορος Παπαδοπούλου του Κουκουζέλου(ς).

Υγ.2 Στους μονοφωνάρηδες: κ οι Βασιλείου και Αποστόλου.
 

Attachments

  • exomologisomai_soi_maistores.mp3
    20 MB · Views: 47
Last edited:
Top