Γιατί νὰ παραλείπεται τὸ ἑωθινὸ τῆς σειρᾶς σὲ Κυριακὴ μὲ δεσποτικὴ ἑορτή;

Εχω την εντυπωση οτι σε αυτες τις περιπτωσεις φιλε μου οπως η σημερινη το εωθινο δοξαστικο διαβαζεται χυμα σε καποιο σημειο της Α ωρας....Βεβαια τις ωρες τις διαβαζουν συνηθως μονο στα μοναστηρια ενω στις ενοριες δεν τις διαβαζουμε....Στο Αγιο Ορος μαλιστα μια φορα ειχε πεσει Κυριακη κ αποδοση καποια γιορτης ....εψαλλαν στον ορθρο το δοξαστικο της εορτης αργα κ με μεγαλοπρεπεια κ οταν διαβασαν την ωρα σε καποιο εψαλλαν κ το εωθινο της ημερας απο το Αναστασιματαριο αλλα σε χρονο πιο συντομο .....Σημερα ειχαμε το δ εωθινο δοξαστικό αντ αυτου ειπαμε το δοξαστικο του Σταυρου αν εκανες στο ναο την πρωτη ωρα θα διαβαζες εκει το δ εωθινο οποτε την επομενη Κυριακη πας κανονικά στο επομενο Ε Εωθινο Ω των σοφων σου κριματων.....
 
Last edited:


Γιατί νὰ παραλείπεται τὸ ἑωθινὸ τῆς σειρᾶς σὲ Κυριακὴ μὲ δεσποτικὴ ἑορτή καὶ στὴν ἑπόμενη Κυριακὴ νὰ ἀναγινώσκεται τὸ ἑπόμενο;

Στην Κυριακή του Αντιπάσχα όμως, αν και δεσποτική, λέγεται το α΄ εωθινό δεξιά από την αγία τράπεζα, κάτι που δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες δεσποτικές αφού το ευαγγέλιο είναι της εορτής και λέγεται από την ωραία πύλη.
Μήπως ο τύπος «όρθρος εορτής» χωρίς αναστάσιμα, έχει δικό του ορθρινό ευαγγέλιο, όπως και οι υπόλοιπες εορτές;
 


Ἀναφέρομαι σὲ μεγάλες δεσποτικές ἑορτές, δηλαδὴ Ὑψωση, Χριστούγεννα, Φῶτα καὶ Μεταμόρφωση, ὁπότε τὰ ἀρχαία τυπικὰ δὲν προβλέπουν ἀνάγνωση ἀναστάσιμου ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, οὔ τε ψαλμωδία τοῦ ἑωθινοῦ δοξαστικοῦ στὴ λιτὴ μετὰ τὸν ὄρθρο. Γιαυτό, νομίζω, αὐτὰ πρέπει νὰ λεχθοῦν τὴν ἑπόμενη Κυριακή.
 

... ὁπότε τὰ ἀρχαία τυπικὰ δὲν προβλέπουν ἀνάγνωση ἀναστάσιμου ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, ...
Μανόλη, γνωρίζεις ὅτι προβλέπεται ὅμως προσκύνηση εὐαγγελίου (καί ψαλμωδία τοῦ ν΄ ψαλμοῦ).
Ἐνδεχομένως διασώζεται καί ἀρχαία τάξη πού γνωρίζεις «...εὐαγγέλιον ἀναστάσιμον, ὅτι ἡ Ἁγία Ἀνάστασις οὐ λείπει Κυριακή νὰ μὴ τὸ λέγῃ, ἀλλὰ πάντα λέγει», δηλ. διπλό εὐαγγέλιο καί στόν ὄρθρο.
Πάντως, ὅπως καταργηθέντων τῶν διπλῶν ἀναγνωσμάτων τῆς λειτουργίας, τά ἀναγνώσματα τῆς σειρᾶς θεωροῦνται ἀναλωθέντα, τό αὐτό συμβαίνει καί μέ τίς δεσποτικές σέ Κυριακή, ἀναφορικά μέ τό ἑωθινό καί τόν ἦχο.
Σχετικά ἐδῶ (καί ἀπό σένα).

 
Η απάντηση στο ερώτημα είναι ίσως απλή (ή υπεραπλουστευμένη;): Καταλιμπανομένου του αναστασίμου χαρακτήρος της Κυριακής λόγω του ισοβαρούς και ισοδυνάμου της συμπιπτούσης δεσποτικής εορτής ,φυσικώ τω λόγω, καταλιμπάνεται και η ανάγνωση του εωθινού-αναστασίμου ευαγγελίου. Δεν αναγινώσκεται δε την επομένη Κυριακή ,όπως και τα της σειράς αναγνώσματα της θείας Λειτουργίας, ως δυνάμει αναλωθέντα.
Για ποιους λόγους όμως, καταλιμπάνεται το εωθινό-αναστάσιμο Ευαγγέλιο της σειράς, τουτέστιν ο βασικός πυλών και άξων των αναστασίμων, συμπιπτούσης θεομητορικής εορτής, ενώ τηρείται αλώβητος ο αναστάσιμος χαρακτήρας της Κυριακής ,καθώς ψάλλονται άπαντα τα προβλεπόμενα αναστάσιμα;
Οι ειδήμονες έχουν το λόγο.
 
Για ποιους λόγους όμως, καταλιμπάνεται το εωθινό-αναστάσιμο Ευαγγέλιο της σειράς, τουτέστιν ο βασικός πυλών και άξων των αναστασίμων, συμπιπτούσης θεομητορικής εορτής, ενώ τηρείται αλώβητος ο αναστάσιμος χαρακτήρας της Κυριακής ,καθώς ψάλλονται άπαντα τα προβλεπόμενα αναστάσιμα;
Καλή ἡ ἐπισήμανση. Σταδιακά φαίνεται νά ὑπάρχει τάση ἐξομοιώσεως τῶν θεομητορικῶν μέ τίς δεσποτικές σέ κάποια σημεῖα, ὅπως τό συγκεκριμένο. Διάβασε ἐδῶ κι ἐδῶ καθώς κι ἐδῶ.


 
Κατά το σημερινό Σάββατο (Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής) ,τα Τυπικά που προβλέπουν διπλά αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία, ορίζουν να αναγινώσκεται μαζί με το νεκρώσιμο Ευαγγέλιο και το ια΄ Εωθινό , προκειμένου στην περίοδο από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής να αναγνωσθεί πλήρης ο κύκλος των Εωθινών Ευαγγελίων (11 Ευαγγέλια), καθ΄ότι από των Αγίων Πάντων ανοίγει ο επόμενος κύκλος ανακύκλησης των έντεκα εωθινών.
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο κύκλος των έντεκα εωθινών πρέπει να είναι πλήρης εντός της περιόδου ανακύκλησής τους, γι΄ αυτό και το εναπομείναν ενδέκατο εωθινό για την Κυριακή της Πεντηκοστής , εφ΄όσον δεν μπορεί να αναγνωσθεί ως ακατάλληλο κατά την Κυριακή της Πεντηκοστής που κλείνει ο κύκλος, αναγινώσκεται το ψυχοσάββατο.

Η ερώτησή μου είναι η εξής: Προβλέπεται ρητώς παρόμοια διάταξη από τα παλαιά ή αρχαία Τυπικά για άλλες περιόδους ανακύκλησης των ένδεκα εωθινών κατά τις οποίες λόγω συμπτώσεως κάποιας πχ Δεσποτικής Εορτής εν Κυριακή παραλείπεται το Εωθινόν της σειράς; Δηλαδή να αναγινώσκεται αυτό κατά το προηγηθέν Σάββατο; Μήπως ήταν καθιερωμένη άγραφη διάταξη; Γνωρίζουμε κάτι επ΄αυτών;

Οι επαΐοντες έχουν το λόγο.
 
Ἐπεκράτησε ὄντως στὰ Μοναστήρια τὰ Ἁγιορείτικα καὶ αὐτὰ ποὺ ἀκολουθοῦν τὰ Τυπικά τους νὰ ψάλλουν τὰ δοξαστικὰ τῶν Ἑορτῶν τῶν Θεομητορικῶν ἢ Ἁγίων (ὅπως λένε, ποὺ ἔχουν Καμπάνες, πολυέλεο καὶ λιτή) στοὺς Αἴνους, καὶ τὰ Ἐωθινὰ στὴν πρώτη Ὥρα.
Ὑπάρχει τὸ κάπως ὀξύμωρο ὅτι εἰς Δεσποτικὰς ἑορτὰς δὲν ψάλλεται τίποτε τῶν Ἀναστασίμων, ἀλλὰ βάζουν προσκύνησι Εὐαγγελίου ἐν Κυριακῇ.
Ἀλλά, εἰς Δεσποτικὰς ἑορτάς, δὲν ψάλλεται τὸ Ἐωθινὸ εἰς τὴν πρώτη Ὥρα, ἐφ' ὅσον δὲν ἐψάλλη κάτι τῆς Κυριακῆς εἰς τὴν Ἀκολουθία.
Π.χ. τῶν Βαΐων ἡ ἑορτή, εἰς πολλὰ μοναστηριακὰ Τυπικὰ ὁρίζουν τὴν ψαλμώδησι τοῦ 50ου ψαλμοῦ γιὰ νὰ μοιράσῃ ὁ Ἡγούμενος τὰ Βάια. Γιὰ νὰ ὑπάρχῃ ἴσως μία κίνησι δικαιολογημένη...
 
Κατά το σημερινό Σάββατο (Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής) ,τα Τυπικά που προβλέπουν διπλά αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία, ορίζουν να αναγινώσκεται μαζί με το νεκρώσιμο Ευαγγέλιο και το ια΄ Εωθινό , προκειμένου στην περίοδο από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής να αναγνωσθεί πλήρης ο κύκλος των Εωθινών Ευαγγελίων (11 Ευαγγέλια), καθ΄ότι από των Αγίων Πάντων ανοίγει ο επόμενος κύκλος ανακύκλησης των έντεκα εωθινών.
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο κύκλος των έντεκα εωθινών πρέπει να είναι πλήρης εντός της περιόδου ανακύκλησής τους, γι΄ αυτό και το εναπομείναν ενδέκατο εωθινό για την Κυριακή της Πεντηκοστής , εφ΄όσον δεν μπορεί να αναγνωσθεί ως ακατάλληλο κατά την Κυριακή της Πεντηκοστής που κλείνει ο κύκλος, αναγινώσκεται το ψυχοσάββατο.

Η ερώτησή μου είναι η εξής: Προβλέπεται ρητώς παρόμοια διάταξη από τα παλαιά ή αρχαία Τυπικά για άλλες περιόδους ανακύκλησης των ένδεκα εωθινών κατά τις οποίες λόγω συμπτώσεως κάποιας πχ Δεσποτικής Εορτής εν Κυριακή παραλείπεται το Εωθινόν της σειράς; Δηλαδή να αναγινώσκεται αυτό κατά το προηγηθέν Σάββατο; Μήπως ήταν καθιερωμένη άγραφη διάταξη; Γνωρίζουμε κάτι επ΄αυτών;

Οι επαΐοντες έχουν το λόγο.

Τὰ σάββατα συνήθως ὁρίζεται καὶ ἀπὸ τὴν Παρακλητικὴ νὰ ψάλλεται τὸ Δογματικὸ τὴν Παρασκευὴ τὸ βράδυ εἰς τὸν Ἑσπερινό. Ἐνῶ, δὲν εἶδα ἐγὼ τοὐλάχιστον κάπου νὰ ὁρίζουν τὸ ἴδιο γιὰ τὰ Ἑωθινά. (Θὰ ἔλεγε κάποιος ὅτι εἶναι σὰν ἀπόδοσις τοῦ ἤχου, ὅπως ἀποδίδονταν τὰ Σάββατα τῆς προηγηθείσης Κυριακῆς τὰ δοξαστικά, μετὰ τὸ Πάσχα. ἴδε τὰ ἰδιόμελα στὸν Ἑσπερινό.
 
Η ερώτησή μου είναι η εξής: Προβλέπεται ρητώς παρόμοια διάταξη από τα παλαιά ή αρχαία Τυπικά για άλλες περιόδους ανακύκλησης των ένδεκα εωθινών κατά τις οποίες λόγω συμπτώσεως κάποιας πχ Δεσποτικής Εορτής εν Κυριακή παραλείπεται το Εωθινόν της σειράς; Δηλαδή να αναγινώσκεται αυτό κατά το προηγηθέν Σάββατο; Μήπως ήταν καθιερωμένη άγραφη διάταξη; Γνωρίζουμε κάτι επ΄αυτών;

Δὲν ὑπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
 
Δὲν ὑπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
Ούτε και εγώ είχα κάτι υπ' όψιν μου.
Πως δικαιολογείται, εν τοιαύτη περιπτώσει, η ανάγνωση του ια΄ εωθινού Ευαγγελίου εις το Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής;
Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ειδικά αυτό το Σάββατο;
 
Πως δικαιολογείται, εν τοιαύτη περιπτώσει, η ανάγνωση του ια΄ εωθινού Ευαγγελίου εις το Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής;
Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ειδικά αυτό το Σάββατο;
Τό ἔχεις πεῖ: (βλ. κι ἐδῶ)
... προκειμένου στην περίοδο από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής να αναγνωσθεί πλήρης ο κύκλος των Εωθινών Ευαγγελίων (11 Ευαγγέλια),
Κατ᾿ ἀκρίβειαν, ὅπως ἐξαιρεῖται ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα ἀπό τήν κατανομή τῶν ἑωθινῶν εὐαγγελίων, ἔτσι ἐξαιρεῖται καί ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Πρβλ. καί 432 ἀπάντηση Φουντούλη στό τέλος, ὅπου μέ τό Θ΄ καί ΙΑ΄ στίς λειτουργίες τοῦ Θωμᾶ καί τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Πεντηκοστῆς συμπληρώνονται ὅλα τά ἑωθινά γιά τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, εἴτε στούς ὄρθρους εἴτε στίς λειτουργίες.
Ὁπότε μήν μπλέκεις τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς σ᾿ αὐτό τό συλλογισμό, δηλ. γιά νά δείξεις ὄτι τό ἑωθινό εἶναι τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.
Καθημερινή εἶναι τῆς Ἀναλήψεως καί ἡ Τρίτη τῆς Διακ. πού ἔχουν ἐωθινά εὐαγγέλια, ἔτσι καί αὐτό τό Σάββατο, ἄσχετο μέ τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς.
Δέν ὑπάρχει κανείς λόγος νά ψάξουμε τό γιατί, στό Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς.

ΥΓ. Ἔχω προβληματισθεῖ ἄν πρέπει νά ξεχωρίσουμε/δημιουργήσουμε νέο θέμα στό Πεντηκοστάριον.
 
Ούτε και εγώ είχα κάτι υπ' όψιν μου.
Πως δικαιολογείται, εν τοιαύτη περιπτώσει, η ανάγνωση του ια΄ εωθινού Ευαγγελίου εις το Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής;
Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ειδικά αυτό το Σάββατο;

Λόγῳ τῶν νεκρωσίμων ἀναφορῶν του:

«...τοῦτο δὲ εἶπε σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ...ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει...».
 
Λόγῳ τῶν νεκρωσίμων ἀναφορῶν του:

«...τοῦτο δὲ εἶπε σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ...ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει...».
Σωστά· κι ἐγώ εἶχα αὐτή τή σκέψη καί λησμόνησα νά τό γράψω.

Τό σφάλμα στό συλλογισμό τοῦ Βασιλείου (ἐπαναλαμβάνω) βρίσκεται ἐδῶ:

... το εναπομείναν ενδέκατο εωθινό για την Κυριακή της Πεντηκοστής , εφ΄όσον δεν μπορεί να αναγνωσθεί ως ακατάλληλο κατά την Κυριακή της Πεντηκοστής που κλείνει ο κύκλος, αναγινώσκεται το ψυχοσάββατο.

Δέν ἔχει ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ἑωθινό εὐαγγέλιο, ὅπως δέν ἔχει καί ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα.
 
Last edited:
Ευχαριστώ πολύ , τόσο τον π. Μάξιμο όσο και τον κ. Θεοδωράκη για τον κόπο να ασχοληθούν με ένα ούτως ή άλλως σχολαστικής φύσεως ερώτημά μου.
Θα προσέθετα , όμως, ότι το ερώτημά μου παραμένει αναπάντητο είτε από τις πηγές
Δὲν ὑπάρχει τέτοια πρόβλεψη.

Είτε διότι
Δέν ὑπάρχει κανείς λόγος νά ψάξουμε τό γιατί, στό Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς.

Το ότι τέθηκε να αναγινώσκεται στο Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής για τις νεκρώσιμες αναφορές του, δεν νομίζω ότι είναι επαρκής λόγος: Αρκεί η ανάγνωση του νεκρωσίμου Ευαγγελίου και δεν χρειάζεται να προστεθεί και άλλο και μάλιστα Εωθινό και δη το Εωθινό που απαιτείται για να ειπωθούν όλα τα Εωθινά (11) του κύκλου αυτού μιας και από την επομένη Κυριακή των Αγίων πάντων αρχίζω νέος κύκλος των ένδεκα Εωθινών. Αν θεωρούνταν απαραίτητες οι νεκρώσιμες αναφορές του ια΄Εωθινού για το ψυχοσάββατο, θα ελέγετο αυτό και κατά το ψυχοσάββατο του Τριωδίου. Αν, όμως, ο κ. Θεοδωράκης εννοεί ότι προκειμένου το ια΄ Εωθινό να «αναλωθεί» εντός του πρώτου μετά το Πάσχα κύκλου των Εωθινών , λέγεται κατά το Ψυχοσάββατο και όχι σε άλλη μέρα λόγω των νεκρωσίμων αναφορών του, νομίζω ότι είναι ευστοχότατη η παρατήρηση και εξηγεί απόλυτα την επιλογή αυτής της ημέρας προκειμένου να «αναλωθεί» το ια΄Εωθινόν. Επ΄αυτού με κάλυψε πλήρως ο κ. Θεοδωράκης.

Εξάλλου για το θέμα της Πεντηκοστής , έχει πλήρη εφαρμογή το γραφέν υπό του π. Μαξίμου , ότι «ὅπως ἐξαιρεῖται ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα ἀπό τήν κατανομή τῶν ἑωθινῶν εὐαγγελίων, ἔτσι ἐξαιρεῖται καί ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς» (όπως άλλωστε και κάθε Μεγάλη Δεσποτική Εορτή εν Κυριακή, θα προσέθετα.) Έστω, όμως, κι αν το ια΄Εωθινόν δεν εξοβελίσθη από την Κυριακή λόγω της Πεντηκοστής, επειδή , εντούτοις, είναι μέρος του κύκλου των Εωθινών της περιόδου από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής, βρέθηκε τρόπος να «βολευτεί». Έτσι, δεν αίρεται η βάση του ερωτήματός μου: δηλαδή θεωρείται απαραίτητο εντός της περιόδου ανακύκλυσης των ένδεκα Εωθινών να αναγνωσθούν όλα τα Εωθινά Ευαγγέλια του κύκλου, ακόμη και αυτό που για κάποιο λόγο θα παραληφθεί από την Κυριακή του; Το Πεντηκοστάριο , τουλάχιστον, «θέλει» να τα «βολέψει» όλα ,έστω και εν καθημερινή: «μέ τό Θ΄ καί ΙΑ΄ στίς λειτουργίες τοῦ Θωμᾶ καί τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Πεντηκοστῆς συμπληρώνονται ὅλα τά ἑωθινά γιά τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, εἴτε στούς ὄρθρους εἴτε στίς λειτουργίες» Γι΄αυτό και το ερώτημα: η «απαίτηση» του Πεντηκοσταρίου να «βολευτούν» και να «αναλωθούν» όλα τα Εωθινά του πρώτου κύκλου ανακύκλυσής τους, έστω και σε καθημερινές, μήπως αποτελούσε «παράδοση» με γενική εφαρμογή , η οποία υποχώρησε και έμεινε να τηρείται μόνο κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου; Φαίνεται να μην υπάρχουν μαρτυρίες επ’ αυτού.

Μία άλλη ερμηνεία ίσως θα ήταν ότι αυτό ισχύει μόνο για την περίοδο του Πεντηκοσταρίου λόγω του εξόχως Δεσποτικού (και μάλιστα αναστασίμου κατά το μεγαλύτερο μέρος) χαρακτήρος του, ενώ για τις άλλες περιόδους το Εωθινό της σειράς που παραλείπεται λόγω συμπτώσεως Δεσποτικής Εορτής και Κυριακής θεωρείται αναλωθέν, όπως και το Ευαγγέλιο της σειράς στη Λειτουργία, και δεν είναι επάναγκες να αναγνωσθεί εν άλλη ημέρα.

Συγχωρέστε μου την επιμονή και «εμμονή».
 
Για την συγκεκριμένη περίπτωση:
  • Το ΙΑ´ εωθινό τίθεται ως ανάγνωσμα της ημέρας και πρέπει να ληφθεί ως μέρος της περιόδου αναγνώσεως των Ευαγγελίων εκ του κατά Ιωάννη. Είναι το τέλος. Για την επομένη πιο σχετικές με την Πεντηκοστή περικοπές (όρθρος και Θεία Λειτουργία) και από Δευτέρα αρχίζει η ανάγνωση του Ματθαίου.
"ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν."
 
Το ΙΑ´ εωθινό τίθεται ως ανάγνωσμα της ημέρας και πρέπει να ληφθεί ως μέρος της περιόδου αναγνώσεως των Ευαγγελίων εκ του κατά Ιωάννη. Είναι το τέλος.

Το θέμα το θέτετε σε άλλη βάση, η οποία σίγουρα δεν στερείται λογικής και καλύπτει και πλήρως το ερώτημά μου: Δεν τίθεται δηλαδή θέμα πλέον για τις εκτός Πεντηκοσταρίου περιόδους ανακύκλησης των Εωθινών. Ωστόσο η θέση σας αυτή καταρρίπτει τα μέχρι σήμερον κρατούντα
(Πρβλ. καί 432 ἀπάντηση Φουντούλη στό τέλος, ὅπου μέ τό Θ΄ καί ΙΑ΄ στίς λειτουργίες τοῦ Θωμᾶ καί τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Πεντηκοστῆς συμπληρώνονται ὅλα τά ἑωθινά γιά τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, εἴτε στούς ὄρθρους εἴτε στίς λειτουργίες.).
 
Το θέμα το θέτετε σε άλλη βάση, η οποία σίγουρα δεν στερείται λογικής και καλύπτει και πλήρως το ερώτημά μου: Δεν τίθεται δηλαδή θέμα πλέον για τις εκτός Πεντηκοσταρίου περιόδους ανακύκλησης των Εωθινών. Ωστόσο η θέση σας αυτή καταρρίπτει τα μέχρι σήμερον κρατούντα
(Πρβλ. καί 432 ἀπάντηση Φουντούλη στό τέλος, ὅπου μέ τό Θ΄ καί ΙΑ΄ στίς λειτουργίες τοῦ Θωμᾶ καί τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Πεντηκοστῆς συμπληρώνονται ὅλα τά ἑωθινά γιά τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, εἴτε στούς ὄρθρους εἴτε στίς λειτουργίες.).

Όχι. Δεν νομίζω ότι καταρρίπτει τίποτα από όσα ο μακαριστός λέει και ούτε έχω την γνώση να αμφισβητήσω τα όσα γράφει στις "Απαντήσεις σε λειτουργικές απορίες". Είναι γνωστό ότι υπάρχει η μέριμνα να μην "διαβαστεί" η Ανάληψη προ των 40 ημερών (οπότε παραλείπονται οι σχετικές ευαγγελικές περικοπές) και η διευθέτηση γίνεται με άλλη σειρά από ότι όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Το εάν προσμετράται στα ένδεκα Εωθινά Ευαγγέλια (προφανώς βολεύτηκαν όλα σε όλο το Πεντηκοστάριο) και για τον λόγο που ειδικά τίθεται στο Σάββατο των Ψυχών δίνει μια ερμηνεία ο Μανόλης Θεοδωράκης. Πάντως είδα και στο Τυπικό της Αγ-Σοφιάς ότι το ΙΑ´ Εωθινό ευαγγέλιο προβλέπεται για την Θεία Λειτουργία το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής.

Και για την εορτή του Ευαγγελιστού Ιωάννου προβλέπεται για τον Όρθρο μάλιστα.
Αλλά δεν το θεωρούμε ΙΑ´ Εωθινό Ευαγγέλιο αλλά ως Ευαγγέλιο του Αγίου..

Το θέμα των Αναγνωσμάτων είναι μεγάλο. Θεωρώ πως υπάρχει μεγάλος αγιογραφικός πλούτος ο οποίος είναι ανεκμετάλλευτος.
Ιδίως για τα "καθημερινά" αναγνώσματα, που υποχωρούν με τις εορτές των Αγίων... (αλλά αυτό είναι άλλο θέμα)
 
Last edited:
Μα , αν ετέθη για ολοκληρωθεί η ανάγνωση του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, δεν ετέθη κατόπιν μερίμνης για να συμπληρωθεί ο αριθμός των ένδεκα Εωθινών. Ετέθη ως τέλος του κατά Ιωάννην και όχι ως ΙΑ΄ Εωθινό. (Και για την εορτή του Ευαγγελιστού Ιωάννου προβλέπεται για τον Όρθρο μάλιστα. Αλλά δεν το θεωρούμε ΙΑ´ Εωθινό Ευαγγέλιο αλλά ως Ευαγγέλιο του Αγίου.). Τι δεν κατάλαβα σωστά;

Όσο για το :
Το θέμα των Αναγνωσμάτων είναι μεγάλο. Θεωρώ πως υπάρχει μεγάλος αγιογραφικός πλούτος ο οποίος είναι ανεκμετάλλευτος.
Ιδίως για τα "καθημερινά" αναγνώσματα, που υποχωρούν με τις εορτές των Αγίων... (αλλά αυτό είναι άλλο θέμα)
Ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει μαζί σας;
 
Back
Top