Γιατί νὰ παραλείπεται τὸ ἑωθινὸ τῆς σειρᾶς σὲ Κυριακὴ μὲ δεσποτικὴ ἑορτή;

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Μα , αν ετέθη για ολοκληρωθεί η ανάγνωση του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, δεν ετέθη κατόπιν μερίμνης για να συμπληρωθεί ο αριθμός των ένδεκα Εωθινών. Ετέθη ως τέλος του κατά Ιωάννην και όχι ως ΙΑ΄ Εωθινό. (Και για την εορτή του Ευαγγελιστού Ιωάννου προβλέπεται για τον Όρθρο μάλιστα. Αλλά δεν το θεωρούμε ΙΑ´ Εωθινό Ευαγγέλιο αλλά ως Ευαγγέλιο του Αγίου.). Τι δεν κατάλαβα σωστά;
Ίσως συμβαίνει και το ένα και το άλλο.
Τα Εωθινά Ευαγγέλια την περίοδο του Πεντηκοσταρίου συμπληρώνονται/ λέγονται και υπολογίζονται όχι μόνο τα των Όρθρων αλλά και της Θείας Λειτουργίας.

Για να επανέλθω στο αρχικό θέμα που ετέθη από τον Μανόλη και με καλύπτει η απάντηση του π. Μάξιμου Ματθαίου, ότι υπολογίζεται η περικοπή ως να έχει αναγνωστεί ακόμα και αν συμπέσει η δεσποτική εορτή σε Κυριακή. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης σε αυτό και θα ήταν πιο περίπλοκο στον καταρτισμό των πινάκων αν δεν υπολογιζόταν έτσι σαν συζυγία ήχων και εωθινών (Δεν ξέρω αν σχολιάστηκε και αυτή η παράμετρος)
 
Top