Βιβλιοθήκη "George Baritiu" Μπρασόφ Ρουμανίας

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Έχει τμήμα ψηφιακής βιβλιοθήκης, όπου αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται αντίτυπα φύλλων ρουμανικής εφημερίδας και ένα βυζαντινό μουσικό χειρόγραφο, ελληνορουμανική ανθολογία, ιδιοκτησίας αρχικά του Ηλία Φωτεινού, ανιψιού του Διονυσίου. Μεταξύ άλλων γνωστών και συνήθων μαθημάτων στην ανθολογία αυτή περιέχονται ένα κοινωνικό των Εισοδίων, του Διονυσίου Φωτεινού, που παρουσιάσθηκε εδώ, ένα "Επί σοι χαίρει..." του Δ. Φωτεινού (σσ. 364-366) ένα Δύναμις του Δ. Φωτεινού (σσ. 420-423) και κάποια χερουβικά του Ηλία Φωτεινού στα ελληνικά και ρουμανικά (από σ. 446).
Ίσως αργότερα εμπλουτισθεί και με άλλα ψηφιακά τεκμήρια.
 
E

emakris

Guest
#3
Χαριτωμένος ο χαρακτηρισμός "Αξιόνια" (!) για τα Άξιον εστίν και τους ειρμούς Θ΄Ωδής...
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δε μια εκτενέστερη εκδοχή του "Δεύτε λάβετε φως" από τον Ηλία Φωτεινό (σ. 399 του pdf), προορισμένη για να ψάλλεται κατά την έξοδο από τον ναό. Το μέλος στην αρχή στηρίζεται στη γνωστή μελωδία (σε ελαφρώς αργότερη απόδοση και με διαφορετική κατάληξη στο "φωτός" ), ενώ στη συνέχεια προστίθεται επιπλέον κείμενο, ως εξής:
...ἰδοὺ γὰρ ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ σταυρὸν ὑπομείνας καὶ τὸν θάνατον καταργήσας, σήμερον τοῖς ἐν δῃ ζωὴν ἐχαρίσατο.
Η τελική κατάληξη μάλιστα θυμίζει την αντίστοιχη του "Χριστός ανέστη". Εξαιρετικό.
 
Top