Απολυτίκια και κοντάκια Ωρών

#1
Εάν συμπέσουν μεθέορτα ή απόδοση Δεσποτικής/ Θεομητορικής εορτής και εορταζόμενος άγιος ημέρα Κυριακή πως γίνεται η κατανομή των απολυτικίων και των κοντακίων στην θ' Ώρα??
Στις Ώρες διαβάζουμε πάντα μέχρι 2 απολυτίκια και κοντάκια?
 
#6
Όταν έχουμε Δεσποτική εορτή και εορταζόμενο άγιο διαβάζουμε σε όλες τις Ώρες μόνο το κοντάκιο της Δεσποτικής?
Σε καθημερινή με δύο εορταζόμενους αγίους πιο κοντάκιο διαβάζουμε?
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7
1) Όταν έχουμε Δεσποτική εορτή και εορταζόμενο άγιο διαβάζουμε σε όλες τις Ώρες μόνο το κοντάκιο της Δεσποτικής?

2) Σε καθημερινή με δύο εορταζόμενους αγίους πιο κοντάκιο διαβάζουμε?

1) Κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τὴν Ἀνάληψη καὶ Πεντηκοστή κοντάκιο τῆς ἑορτῆς. Κατὰ τὶς μικρὲς δεσποτικὲς ἑορτὲς τῆς Ἰνδίκτου καὶ Περιτομῆς κοντάκιο τοῦ ἁγίου.


2) Ἐναλλάσονται τὰ δύο.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#12
Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. α' (πληρέστερα στὰ χφφ. ἀπορούμενα ΤΑΣ Vat. gr. 782 α' ἥμισυ ιγ' αἰ. φ. 156v, Βατοπαιδίου 1202 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 157r) καὶ κεφ. ια' (πληρέστερα στὰ χφφ. ἀπορούμενα ΤΑΣ Vat. gr. 782 α' ἥμισυ ιγ' αἰ. φ. 166r, Βατοπαιδίου 1202 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 166r).
 
#13
Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. α' (πληρέστερα στὰ χφφ. ἀπορούμενα ΤΑΣ Vat. gr. 782 α' ἥμισυ ιγ' αἰ. φ. 156v, Βατοπαιδίου 1202 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 157r) καὶ κεφ. ια' (πληρέστερα στὰ χφφ. ἀπορούμενα ΤΑΣ Vat. gr. 782 α' ἥμισυ ιγ' αἰ. φ. 166r, Βατοπαιδίου 1202 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 166r).
Τα Απορούμενα που βρίσκονται προς το τέλος; Δε τα βρίσκω.
 
#15
Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. α' (πληρέστερα στὰ χφφ. ἀπορούμενα ΤΑΣ Vat. gr. 782 α' ἥμισυ ιγ' αἰ. φ. 156v, Βατοπαιδίου 1202 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 157r) καὶ κεφ. ια' (πληρέστερα στὰ χφφ. ἀπορούμενα ΤΑΣ Vat. gr. 782 α' ἥμισυ ιγ' αἰ. φ. 166r, Βατοπαιδίου 1202 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 166r).
Σε αυτά τα κεφάλαια από ότι βλέπω υπάρχει μόνο η διάταξη της 1ης Ιανουαρίου σε ημέρα Κυριακή.
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#18
Τα απολυτίκια και το κοντάκιο που λέγονται στις Ώρες , τη 1η Ιανουαρίου σε καθημερινή που αναφέρονται;
Στο ΤΑΣ κεφ. ιζ' δεν αναφέρεται κάτι, αλλά πάλι κι αν τύχει καθημερινή, λέγεται το κοντάκιο του αγίου.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#19
Ἐὰν λέγεται σὲ Κυριακὴ ἀντί τῆς ἀναστάσιμης ὑπακοῆς, πόσο μᾶλλον σὲ καθημερινή. Τὰ κοντάκια, ἄλλωστε, τῆς ἰνδίκτου καὶ τῆς περιτομῆς εἶναι πρόσφατα, παλαιότερα δὲν χρειαζόταν γι' αὐτὸ δὲν ὑπῆρχαν.
 
Last edited:
#20
Ἐὰν λέγεται σὲ Κυριακὴ ἀντί τῆς ἀναστάσιμης ὑπακοῆς, πόσο μᾶλλον σὲ καθημερινή. Τὰ κοντάκια, ἄλλωστε, τῆς ἰνδίκτου καὶ τῆς περιτομῆς εἶναι πρόσφατα, παλαιότερα δὲν χρειαζόταν γι' αὐτὸ δὲν ὑπῆρχαν.
Στην περιτομή λέμε το επισφραγιστικό μεσώδιο κάθισμα ως Κοντάκιον της Λειτουργίας, κατά το ΤΜΕ.
 
Top