Ακολουθία του Μνημοσύνου στην σύγχρονη ενοριακή πράξη

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
. Σε μια από τις δεήσεις του ιερέα-δακόνου που τελειώνει σε "αιτησώμεθα"(δεν τη θυμάμαι ακριβώς) απαντώ με Παράσχου κύριε... Είναι σωστό ή αυθαιρετώ;;;

Δεν αυθαιρετείς καθόλου-αυτό προβλέπουν επίσημα το σλαβονικό και το ρουμανικό ευχολόγιο.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Δεν αυθαιρετείς καθόλου-αυτό προβλέπουν επίσημα το σλαβονικό και το ρουμανικό ευχολόγιο.

Και το Συλλειτουργικόν της Σιμωνόπετρας.
Νομίζω ο μακαρίτης Ιωάννης Φουντούλης έχει κι αυτός "Παράσχου Κύριε."
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Στην Ελλάδα θυμάμαι έψαλλαν στο μνημόσυνο την Κυριακή τα ευλογητάρια, το "Μετά των Αγίων" (με πολύ πόνο και Πλ. Β' στο "στεναγμός" ) και στο τέλος "Μετα πνευμάτων" και "Αιωνία η μνήμη" (3).

Εδώ στην Αυστραλία αρχίζουν με το "Μετα πνευμάτων", αιτήσεις/ευχές, "Αιωνία η Μνήμη" (3) και τέλος. Ούτε ευλογητάρια, ούτε "Μετά των Αγίων".

Το "Αιωνία η Μνήμη" το λέμε στην παραδοσιακή του μελωδία ή σε (φεύ) μινόρε (όταν ο Αρχιεπίσκοπος το ξεκινήσει σε μινόρε - δεν το κάνει πάντα).
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
π. Μάξιμος;9820 said:
...εἶναι ἀπολυτίκιο καί ὄχι κοντάκιο καί λέγεται πρό τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ Ναοῦ, ὅταν προβλέπεται ἀπολυτίκιο Ναοῦ.

Προ του απολυτικίου του Ναού ή μετά από αυτό; είναι ένα θέμα που με απασχολεί.
Το νεκρώσιμον πρό των αγίων;
Ο μακαριστός Ρήγας αναφέρει ότι ψάλλεται πρό των Κοντακίων.
Εδώ δικαιώνεται και η θέση όσων υποστηρίζουν την ψαλμωδία των Κοντακίων. (κι όχι μόνο του επισφραγιστικού)
Ίσως η μετάθεση να έγινε επειδή έπρεπε να πάρουν οι συλλειτουργούντες μια ανάσα... για να πούν το επισφραγιστικό κοντάκιον.
Σε λειτουργία χωρίς Συλλείτουργον;
Νομίζω ότι πρέπει να το ψάλλουν οι χοροί και αυτό.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στην Ελλάδα θυμάμαι έψαλλαν στο μνημόσυνο την Κυριακή τα ευλογητάρια, το "Μετά των Αγίων" (με πολύ πόνο και Πλ. Β' στο "στεναγμός" ) και στο τέλος "Μετα πνευμάτων" και "Αιωνία η μνήμη" (3).
Εδώ στην Αυστραλία αρχίζουν με το "Μετα πνευμάτων", αιτήσεις/ευχές, "Αιωνία η Μνήμη" (3) και τέλος. Ούτε ευλογητάρια, ούτε "Μετά των Αγίων".
Το "Αιωνία η Μνήμη" το λέμε στην παραδοσιακή του μελωδία ή σε (φεύ) μινόρε (όταν ο Αρχιεπίσκοπος το ξεκινήσει σε μινόρε - δεν το κάνει πάντα).

Δημήτρη, δές τό μήνυμά μου ἀριθμ. 5 (καί τό 20).
Εἶστε μέσα στό ΤΜΕ. Τά παραπάνω γιά Ἑλλάδα.
(Συγγνώμη ἀλλά βιάζομαι, ἔχουμε Πανήγυρη Παρεκκλησίου μας)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Προ του απολυτικίου του Ναού ή μετά από αυτό; είναι ένα θέμα που με απασχολεί.
Το νεκρώσιμον πρό των αγίων;
Ο μακαριστός Ρήγας αναφέρει ότι ψάλλεται πρό των Κοντακίων.
Εδώ δικαιώνεται και η θέση όσων υποστηρίζουν την ψαλμωδία των Κοντακίων. (κι όχι μόνο του επισφραγιστικού)
Ίσως η μετάθεση να έγινε επειδή έπρεπε να πάρουν οι συλλειτουργούντες μια ανάσα... για να πούν το επισφραγιστικό κοντάκιον.
Σε λειτουργία χωρίς Συλλείτουργον;
Νομίζω ότι πρέπει να το ψάλλουν οι χοροί και αυτό.
Δημήτριε, εὐχαριστῶ γιά τήν παράθεση. Τά ἔντονα καί μεγάλα (πού δέν μοῦ ἀρέσουν) τά εἶχα βάλει στό μήνυμα 20 γιά ἄλλο πολύ χρήσιμο λόγο.
Οὔτε κοντάκιο οὔτε ἀπολυτίκιο μοῦ κάνει. Διάβασε ΣΤ σελ. 82. (ἀπολυτίκιο καλεῖται).
Ἡ θέση του (σειρά) στά ἀπολυτίκια τελικά δέν εἶναι καί τόσο παγιωμένη (ὑπερισχύει πρό τοῦ Ναοῦ). Τελικά μᾶλλον δέν ἔχει θέση ἐκεῖ ὅπως πολύ σωστά προβληματίζεσαι. Τί πρό ἁγίων τί πρό κοντακίου· τό ἴδιο εἶναι. Ξενίζει ἐκεῖ.
Σέ λειτουργία μέ ἕνα ἱερέα βέβαια ἀπό χορό (ἀλλά πού νά ξέρεις ὅλα τά παπαδικά...;;;)
 
Last edited:
Κ. Κουμπαρούλη, όταν λετε το "Αιωνία η μνήμη" στην παραδοσιακή του μελωδία, σε ποιο ήχο εννοείτε; Σας είναι εύκολο να παραθέσετε και το κείμενο;
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Ο π. Νεκτάριος Πάρης έχει γράψει σχετικά με την μελωδία του Αιωνία η μνήμη και θεωρεί ως παραδοσιακή μελωδία εκείνη με καταλήξεις στον πα. Οι νεκρώσιμες και επιμνημόσυνες ακολουθίες είναι στην παράδοσή μας ταυτόχρονα χαρμόσυνες και πένθιμες. Ατυχώς από τα τέλη του 19ου αι. και μετά (κατά μίμηση των ρωσικών μελωδιών που είναι μινόρε-οι σλάβοι συχνά χρησιμοποιούν και μαύρα άμφια σε τέτοιες ακολουθίες) άρχισαν τέτοιες μόδες και στην ελληνική γλώσσα... (ο Πλάτων Ρούγκας είχε γράψει και μινόρε "Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν", το έψαλλαν κάποια εποχή στο Κοιμητήριο Ζωγράφου)
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Κ. Κουμπαρούλη, όταν λετε το "Αιωνία η μνήμη" στην παραδοσιακή του μελωδία, σε ποιο ήχο εννοείτε; Σας είναι εύκολο να παραθέσετε και το κείμενο;

Δεν τη λέμε από κείμενο κ. Κωνσταντίνε, εκ στήθους. Εννοώ αυτή τη μελωδία που αρχίζει από ΓΑ-ΓΑ-ΚΕ-ΔΙ(κλάσμα) και κάνει καταλήξεις στο ΝΗ σε κάθε "μνήμη" και στο ΓΑ στο τέλος.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀγαπητέ Δημήτρη,
Μετά τό μήνυμά σου 24 καί τό δικό μου 27, προβληματίζομαι ἄν τό Μνήσθητι Κύριε, ἔχει θέση στά ἀπολυτίκια. Τό λέτε ἐσεῖς/ἱερεῖς στήν Αὐστραλία —ἤ ὅποιοι ἄλλοι γνωρίζουν ἤ τηροῦν ἀκριβῆ Πατριαρχική Τάξη σέ ἄλλα μέρη τοῦ ἐξωτερικοῦ—;
Σύμφωνα καί μέ τό μήνυμά μου 5 ὁ σημερινός τύπος μνημοσύνου δέν προβλέπεται ἀπό τό ΤΜΕ, εἶναι ἑλλαδικός τύπος.
Τά ὅσα προβλέφθηκαν ἔχει καλῶς. Ἀλλά καί ἡ ἐπέμβαση στή λειτουργία παρά πάει. Δέν λέω γιά τήν μνημόνευση τῶν κεκοιμημένων στήν πρόθεση, μεγάλη εἴσοδο, ἐκτενῆ. Ἀλλά ὁ ἄμωμος στό κοινωνικό; Καί τό Μνήσθητι στά ἀπολυτίκια;
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
π. Μάξιμος;11922 said:
Ἀγαπητέ Δημήτρη,
Μετά τό μήνυμά σου 24 καί τό δικό μου 27, προβληματίζομαι ἄν τό Μνήσθητι Κύριε, ἔχει θέση στά ἀπολυτίκια. Τό λέτε ἐσεῖς/ἱερεῖς στήν Αὐστραλία —ἤ ὅποιοι ἄλλοι γνωρίζουν ἤ τηροῦν ἀκριβῆ Πατριαρχική Τάξη σέ ἄλλα μέρη τοῦ ἐξωτερικοῦ—;

Πάτερ, το "Μνήσθητι κύριε" ψάλλεται πάντοτε (τουλάχιστον στην Αρχιεπισκοπή και στο Σύδνεϋ που γνωρίζω) από τους ιερείς μόνον εκ του Ιερού Βήματος όταν υπάρχει μνημόσυνο στο τέλος και πάντοτε ακριβώς πρίν από το Απολυτίκιο του Ναού. Οπότε η σειρά που ακολουθούμε εμείς είναι Μνήσθητι (ιερείς ακόμα και όταν δεν υπάρχει συλλείτουργο), Απολυτίκιο Ναού (όταν προβλέπεται), Κοντάκιο (ιερείς ή ψάλτης εάν δεν είναι συλλείτουργο). Δεν γνωρίζω την αιτιολόγηση της ψαλμώδησής του εκεί αλλά έτσι τα βρήκα τα πράγματα όταν ανέλαβα ψάλτης εδώ και δεν τα έψαξα παραπάνω.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τελικά χρειάζεται πολύ διάβασμα...
Σέ δύο σημεῖα τό ΤΜΕ τό προβλέπει.
α) σελ. 33, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΩΝ: "Σημειωτέον ὅτι μνημοσύνου τελουμένου ἐν Κυριακῇ, λέγεται πρὸ τοῦ Ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ, τὸ τῶν κεκοιμημένων Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθός..."
Ἐδῶ πρόκειται περί τῶν διατάξεων πού δέν προβλέπεται ψαλμωδία ἀπό ἱερεῖς.
β) σελ. 433, ὑποσημ. 4, ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ: "Ἐὰν ᾖ Μνημόσυνον, ψάλλεται ἐκ τοῦ Βήματος μετὰ τὸ τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας Ἀπολυτίκιον καὶ τὸ τῶν Κεκοιμημένων Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου."

Εὐχαριστῶ πάντως καί τούς δύο Δημητρίους γιά τίς πληροφορίες καί τούς προβληματισμούς των.
Νά ποῦμε δέ ὅτι τό τροπάριον
"Μνήσθητι, Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου, καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον, συγχώρησον· οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰμὴ σὺ ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς μεταστᾶσι δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν."
εἶναι τροπάριον τοῦ καθ᾿ ἡμέραν Μεσονυκτικοῦ καί τοῦ Σαββάτου (Ὡρολόγιον).
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
To εκδοθέν στη Σόφια το 1895 Μουσικό Μικρό Ευχολόγιο του σπουδαίου ψάλτη και μουσικοδιδασκάλου Μανασσή Παπαθεοδώρου (Εξαρχικού από Σέρρες) αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα:

Όταν το μνημόσυνο τελείται συνημμένο στη Θ. Λειτουργία την ώρα του κοινωνικού ψάλλονται "η εκλογή" του Αμώμου και τα νεκρώσιμα ευλογητάρια με το τριπλό αλληλούϊα και μετά την οπισθάμβωνο ευχή οι ιερείς εξέρχονται, ίστανται πέριξ του εις το μέσον του ναού δίσκου κολλύβων και η ακολουθία συνεχίζει με το κοντάκιον. Μετά το τριπλόν "αιωνία η μνήμη" (3Χ3- ιερείς και οι δύο χοροί) η Θ. Λειτουργία συνεχίζεται ως συνήθως.

Η τάξη αυτή ακολουθείται ακόμη στα χωριά της Βουλγαρικής Ροδόπης.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Σκύδρα (πράξη που εφαρμόζει- όπως ξέρω- ο π. Αντώνιος):

Μετά την Οπισθάμβωνον:
Τρισάγιον.
Δόξα, Και νυν...
Παναγία Τριάς...
Δόξα, Και νυν...
Πάτερ ημών...
Ότι σου εστίν...
Νεκρώσιμα Ευλογητάρια. (τα 6 συνήθη)
Κοντάκιον "Μετά των Αγίων".
Τροπάρια "Μετά πνευμάτων..." κλπ.
Μετά το τέλος του Μνημοσύνου
"Είη, το όνομα Κυρίου..." (γ') και Απόλυσις της Θείας Λειτουργίας.
 
Ἐπειδή εἰς τήν καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Κώου & Νισύρου ὑπάρχει μεταξύ τῶν Ἱερέων πολυγνωμία διά τό πότε δέν τελοῦνται Μνημόσυνα, καί προκειμένου ὁ Πρωτοσύγκελλός μας νά ἑτοιμάσει σχετικήν Ἐγκύκλιον, μοί ἀνέθεσε νά διερευνήσω τό θέμα μέσῳ τοῦ forum. Μέχρι σήμερα ἰσχύει Ἐγκύκλιος περιλαμβάνουσα τά ἑξῆς¨
"Μνημόσυνα δέν τελοῦνται :
"Καθ' ὅλας τάς Δεσποτικάς καί Θεομητορικάς Ἑορτάς,
Ἀπό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου μέχρι τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, συμπεριλαμβανομένης, καί
Κατά τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς".

Ὅμως, πέραν αὐτῶν, ἡ προαναφερθεῖσα πολυγνωμία ἀφορᾶ, κυρίως, τήν περίοδον τοῦ Δωδεκαημέρου τῶν Χριστουγέννων ἀλλά καί τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐφ' ὅσον καί ἐμεῖς ἔχομεν ἀποδεχθεῖ τήν τέλεσιν Μνημοσύνων κατά τάς Κυριακάς.

Καί ὅσον ἀφορᾶ τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι φυσικόν νά μήν ὑπάρχει συγκεκριμμένη ἀναφορά σέ ὁποιοδήποτε Τυπικό ἐφ' ὅσον ἐκ προοιμίου ἀπαγορεύεται ἡ τέλεσις Μνημοσύνου κατά Κυριακήν. Ἄρα, θά μέ ἐνδιέφερε ἡ πρᾶξις εἰς τάς ἐνορίας σας. Ὅμως, θά παρακαλοῦσα ὅποιον ἔχει ὑπ' ὄψιν του σχετική διάταξιν διά τό Δωδεκαήμερον νά μέ πληροφορήσῃ σχετικῶς, ὥστε νά δύναται νά στηριχθῇ ἐπαρκῶς ἡ μία ἤ ἡ ἄλλη ἄποψις.

3. λόγω μνημοσύνου πρέπει να ειπωθεί κοντάκιο Μνησθητι Κύριε πριν το τρισάγιο ύμνο;

Προβλέπεται· εἶναι ἀπολυτίκιο καί ὄχι κοντάκιο καί λέγεται πρό τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ Ναοῦ, ὅταν προβλέπεται ἀπολυτίκιο Ναοῦ.
Αὐτό εἶναι ἕνα πρακτικό ἀξίωμα τυπικοῦ καί γιά τό πότε τελοῦμε Μνημόσυνα.

Ἄραγε, π. Μάξιμε, ἐάν τά Θεοφάνεια τύχωσιν Κυριακήν (ἤ Δευτέραν) τελεῖται Μνημόσυνον τήν παραμονήν, Σάββατον (ἤ Κυριακήν), κατά τήν ὁποίαν προβλέπεται Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ;

Εὐχαριστῶ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἄραγε, π. Μάξιμε, ἐάν τά Θεοφάνεια τύχωσιν Κυριακήν (ἤ Δευτέραν) τελεῖται Μνημόσυνον τήν παραμονήν, Σάββατον (ἤ Κυριακήν), κατά τήν ὁποίαν προβλέπεται Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ;

Εὐχαριστῶ
Δέν πρόκειται νά τό ζητήσει κανείς πάτερ μου τέτοια μέρα μέ τόν Μεγάλο Ἁγιασμό (καί νά μήν λέτε στά Δωδεκάνησα γενικῶς μικρός ἁγιασμός τήν παραμονή).
Ἄλλωστε πολλά ἐπαφίενται στήν ποιμαντική μας διάκριση καί ὄχι στό "Πελατολόγιο".
Γιά τό Δωδεκαήμερο καί φυσικά τελοῦμε μνημόσυνα τίς ἐνδιάμεσες Κυριακές καί τά Σάββατα.
Γιά τῆς Ὀρθοδοξίας πάλι στό χέρι μας εἶναι νά κρίνουμε, ὅ,τι βολεύει ὅλους καί ὄχι τούς "πελάτες".
Εἴπαμε· ποιμένες καί ὄχι ποιμενόμενοι...


 
Εὐχαριστῶ, πάτερ μου.

Δέν πρόκειται νά τό ζητήσει κανείς πάτερ μου τέτοια μέρα μέ τόν Μεγάλο Ἁγιασμό (καί νά μήν λέτε στά Δωδεκάνησα γενικῶς μικρός ἁγιασμός τήν παραμονή).

Δέν "λέμε", "λένε" μικρός ἁγιασμός παρ' ὅτι 12 χρόνια, κατ' ἰδίαν καί ἀπό ἄμβωνος, προσπαθῶ νά τό διορθώσω. Τό ἴδιο ἄκουγα ἀπό μικρό παιδί καί στόν Πειραιᾶ. Δυστυχῶς, κάποιες ἀντιλήψεις εἶναι τόσο ριζωμένες πού χρειάζεται κόπος καί χρόνος... Στήν συζήτηση περί τῆς Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου ἔχω γράψει σχετικῶς, ἀλλά δέν κατάφερα νά τό θέσω σέ link.

Ἄλλωστε πολλά ἐπαφίενται στήν ποιμαντική μας διάκριση καί ὄχι στό "Πελατολόγιο".
Γιά τό Δωδεκαήμερο καί φυσικά τελοῦμε μνημόσυνα τίς ἐνδιάμεσες Κυριακές καί τά Σάββατα.
Γιά τῆς Ὀρθοδοξίας πάλι στό χέρι μας εἶναι νά κρίνουμε, ὅ,τι βολεύει ὅλους καί ὄχι τούς "πελάτες".
Εἴπαμε· ποιμένες καί ὄχι ποιμενόμενοι...

Συμφωνοῦμε ἀπολύτως. Ἀλλά στήν ἐπαρχία τά πράγματα εἶναι διαφορετικά, π.χ. ὅταν στίς ὅμορες ἐνορίες, ἀκόμη καί στήν ἐδῶ Μονή, τελοῦν Μνημόσυνα τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, δημιουργοῦνται ζητήματα "γιατί αὐτοί κάνουν καί ὄχι ἐσεῖς;" κλπ. Καί, φυσικά, πηγαίνουν σ' αὐτούς πού τούς ἐξυπηρετοῦν...
Θά μποροῦσα νά γράψω σελίδες γιά τό τί βρῆκα ὅταν ἦλθα ἀπό τόν Πειραιᾶ στήν Κῶ. Μέχρι ξύλο ἔτρωγαν οἱ κουμπάροι στούς γάμους καί ἐνῶ ἐγώ, ὁ νεοφερμένος, τό προμάζωμα ὅπως μᾶς λένε ἐδῶ τούς μή Κώους, φώναζα, οἱ ντόπιοι ἱερεῖς χαζογελοῦσαν μέ τήν φασαρία γιά νά φανοῦν καλοί. Μέχρι πού ἔφυγα ἀπό ἕναν γάμο στό "Ἠσαΐα χόρευε". Οἱ γονεῖς στήν ἀρχή παρεξηγήθηκαν, μετά μοῦ ζήτησαν συγνώμη. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔπαυσε αὐτό τό κακό "ἔθιμο" ὅπως καί πολλά ἄλλα.
Συγχωρέστε με γιά τήν, φαινομενικῶς, ἐκτός θέματος ἀναφορά μου ἀλλά νομίζω ὅτι δίδει μίαν γεῦσιν διά τό πῶς, ὑπό ὡρισμένας τοπικάς συνθῆκας, διαμορφώνεται ἀκόμη καί τό κατά τόπους Τυπικόν. (Καί στήν ἐπαρχία ἔχουμε πολλούς καί καλούς ...πελᾶτες)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Βασίλειος Χλαμπάνης;26337 said:
Εὐχαριστῶ, πάτερ μου.
Συμφωνοῦμε ἀπολύτως. Ἀλλά στήν ἐπαρχία τά πράγματα εἶναι διαφορετικά, π.χ. ὅταν στίς ὅμορες ἐνορίες, ἀκόμη καί στήν ἐδῶ Μονή, τελοῦν Μνημόσυνα τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, δημιουργοῦνται ζητήματα "γιατί αὐτοί κάνουν καί ὄχι ἐσεῖς;" κλπ. Καί, φυσικά, πηγαίνουν σ' αὐτούς πού τούς ἐξυπηρετοῦν...
Ἐδῶ θά ἤθελα νά διευκρινήσω ὅτι δέν ὑπάρχει καμμία ἐξαίρεση/ἀπαγόρευση γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν σχέσει μέ τίς ἄλλες Κυριακές. Καί φυσικά τελοῦμε μνημόσυνα (1).
Τό ὅτι ἔγραψα «Γιά τῆς Ὀρθοδοξίας πάλι στό χέρι μας εἶναι νά κρίνουμε, ὅ,τι βολεύει» τό ἔγραψα ἐπειδή διεῖδα μιά δυσκολία πρακτική, πού ὀφείλεται ἐνδεχομένως στό πῶς διεξάγονται τά τελούμενα ἐκείνη τήν ἡμέρα κατά τόπους. Στήν δική μου ἐνορία, πού οὔτε ἔξω λιτανεία κάνουμε, οὔτε τά μνημόσυνα τά τελοῦμε συναπτῶς μέ τήν θεία λειτουργία (ὅπως ἔγραψα ἀλλοῦ) καί φυσικά τελοῦμε μνημόσυνα ὅταν χρειασθεῖ.
Τό «Ἄλλωστε πολλά ἐπαφίενται στήν ποιμαντική μας διάκριση» πού ἔγραψα, σημαίνει ὅτι θά ὑπάρξουν καί κάποιες εἰδικές περιπτώσεις, πού φαινομενικά δέν ὑπάρχει καμμία ἀπαγόρευση, πού θά χρειασθεῖ ὅμως νά μήν ὁρίσουμε μνημόσυνα κατόπιν σχετικῆς ἐνημερώσεως καί συννενοήσεως.
Ἄλλωστε τό
Βασίλειος Χλαμπάνης;26337 said:
... ὑπό ὡρισμένας τοπικάς συνθῆκας, διαμορφώνεται ἀκόμη καί τό κατά τόπους Τυπικόν.
εἶναι μιά πραγματικότητα, πού μποροῦμε νά τήν δοῦμε θετικά.

Ὑποσημείωση (1). Τό ΤΜΕ (σελ. 338) σαφῶς ὁρίζει γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας μνημόσυνον μετά τό πέρας τῆς θ. λειτουργίας. Ἐπίσης ὁρίζει ἐπιμνημόσυνη δέηση μετά κολλύβων καί στό ἑσπερινό τῆς αὐτῆς Κυριακῆς (σελ. 336, ὑποσημ. 22).


 
Last edited:

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
Οφείλω να ομολογήσω ότι το θέμα το είδα αργά, αλλά δεν πειράζει.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σ’ αυτά γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς:
Το Εγκόλπιο του Αναγνώστου της Αποστολικής Διακονίας (ΙΓ΄ έκδοση, σελ. 112-113) αναφέρει ότι την ώρα του κοινωνικού, όταν τελείται μνημόσυνο, ψάλλεται ο άμωμος […]. Αυτό θα μπορούσε να ισχύσει Κυριακή; Το θεωρό ολωσδιόλου άστοχο, όπως και σε όποια άλλη ημέρα για την ώρα του κοινωνικού, επειδή το κοινωνικό είναι μια τελευταία προετοιμασία του πιστού πριν κοινωνήσει. Τι συμβαίνει με την ψαλμώδηση του αμώμου; (Γνωρίζω ότι είναι ο 118ος ψαλμός).

Πάντως η τέλεση μνημοσύνων την Κυριακή με βρίσκει αντίθετο, λόγω του αναστασίμου χαρακτήρα της ημέρας.
 
Last edited:
Top