Ακολουθία β' Αυγούστου, επί τη ανακομιδή του Λειψάνου του αγίου Στεφάνου

Ακολουθία με απολυτίκιο, ιδιόμελα, δοξαστικά, κοντάκιο, αίνους αλλά με καθίσματα και κανόνες από την Οκτώηχο....

το Θεοτοκίο μετά το Απολυτίκιο του Πρωτοδιακόνου είναι το "αναστάσιμο" (Το απ' αιώνος....) ;
(όπως άκουσα στον εσπερινό από κεντρικό Μητροπολιτικό Ναό)
 
Γιά ποιό πράγμα ἀπορεῖς;
Δέν ὑπάρχουν διατάξεις;
ΤΜΕ, ΔΕΕ, ΕΟΠ κ.α.;

Τό θεοτοκίο εἶναι τό α΄.

ΥΓ. Πάντως ἀπορῶ κι ἐγώ... :oops::rolleyes:o_O

Απορώ για την "έκπτωση" της " ακρίβειας" προϊόντος του χρόνου στα λειτουργικά βιβλία μας
(αν και εδώ που τα λέμε δεν μάς φταίει αυτό μόνον....)
 
Στὰ πρὸ τοῦ 1843 Μηναῖα ὑπάρχουν σταυροθεοτοκία στὰ μεσῴδια καὶ στὰ δοξαστικὰ τοῦ ὄρθρου. Ἄρα τὰ σταυροθεοτοκία τοῦ ἑσπερινοῦ ἐξέπεσαν καὶ τὸ ἀπολυτίκο ἐπισφραγίζεται μὲ σταυροθεοτοκίο. Ἀπόστιχα ἑσπερινοῦ καὶ ὄρθρου σταυρώσιμα.
 
Last edited:
Γιά νά μή μένουν ἐντυπώσεις καί νά ξεκαθαρίσουμε τό τοπίο... :)
το μηναίον Αυγούστου π.χ. όπως έρχεται από το 1889 έτσι διατηρείται και στις μέρες μας
Μέ αὐτό νά ἑρμηνεύσω τό «Απορώ για την "έκπτωση" της "ακρίβειας" προϊόντος του χρόνου στα λειτουργικά βιβλία μας»;
Δηλ. θέλεις νά πεῖς ὅτι οἱ διατάξεις τῶν τυπικῶν εἶναι ἔκπτωση ἀπό τήν ἀκρίβεια...

Χιλιοειπωμένα πράγματα στό Ψ:
Τά λειτουργικά βιβλία (ἐκτός τοῦ ὅτι μεταβάλλονται κάποιες φορές, πρβλ. προηγούμενο μήνυμα Μ. Θεοδωράκη) διασώζουν τό ὑλικό. Ἀπό ᾿κεῖ καί πέρα τό τυπικό διαμορφώνει αὐτό τό ὑλικό, τό ἐπαναδιατάσσει. Τρανό παράδειγμα ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στό Τριῴδιο καί στό ἰσχῦον Τυπικό.

Ἔκπτωση ἀπό τήν ἀκρίβεια εἶναι δογματικός περισσότερο ὅρος καί δέν ἰσχύει ἀπόλυτα γιά τό τυπικό. Τό τυπικό δέν εἶναι δόγμα.

Μνημονεύεις τό Μηναῖο τοῦ 1889. Μά τό ΤΜΕ εἶναι τοῦ 1888 καί εἶναι τρίτη ἔκδοση Πατριαρχικοῦ Τυπικοῦ, μέ τίς δύο προηγούμενες ΤΚΠ 1838 καί 1851.
Τά ΤΚΠ εἶναι συνεπέστερα μέ τήν διάταξη τῆς Β΄ Αὐγούστου, γιατί ἐπεκτείνουν τό ἑορτάσιμον καί στόν ὄρθρο.
Αὐτό ἴσως εἶναι ἕνα πρόβλημα τοῦ ΤΜΕ, πού ὅμως ἀπό τούς συντᾶκτες, ἀκόμη καί ΣΤ, ἔπρεπε νά ὑπολογισθεῖ.

Πάντως ἡ ἀκολουθία εἶναι εἰς ς΄ καί γιά τήν κύρια ἀπορία σου περί τοῦ θεοτοκίου, δές ΤΓΡ καί ΤΟΕ, καί ἰσχύει αὐτό πού ἔγραψα στό προηγούμενο μήνυμα.

[Ὑπάρχουν πολλά καί διάφορα σχετικά θέματα στό Ψ. Ἐξ αὐτῶν ἐδῶ κι ἐδῶ.]
 
ευχαριστώ π Μάξιμε για το εύρος της απάντησης
πήρα τις απαντήσεις
(για την "ακρίβεια" ... τί να πώ επί πλέον ? μόνον αυτό : με τον χρόνο κάπως προστίθενται, αφαιρούνται, ξεχνιούνται, αλλάζουν κάποιες τυπικές διατάξεις....
και αυτό είναι όλο κι όλο.....
σκεφτείτε για παράδειγμα αυτό : μην Ιούνιος (πχ) .... η ημέρα έχει ώρας τόσες και η νύξ τόσες.... στο νότιο ημισφαίριο οι ψάλτες μειδιούν.....
άλλο: ο Οίκος της 2ας Αυγούστου μιλάει για χειμώνα, δήλον ότι εγένετο αντιγραφή από τις 27 Δεκεμβρίου....
για τέτοια μιλάω....

δεν το συνεχίζω)
 
Εφ΄όσον «εκανονίσθη» να τελείται εορτάσιμος Εσπερινός: α΄ θεοτοκίον των Εσπερίων / Είσοδος / Απόστιχα του Αγίου, θα έπρεπε , και κατά την ταπεινή μου άποψη (βλ. και προηγούμενο μήνυμα π. Μαξίμου:«Τά ΤΚΠ εἶναι συνεπέστερα μέ τήν διάταξη τῆς Β΄ Αὐγούστου, γιατί ἐπεκτείνουν τό ἑορτάσιμον καί στόν ὄρθρο.Αὐτό ἴσως εἶναι ἕνα πρόβλημα τοῦ ΤΜΕ, πού ὅμως ἀπό τούς συντᾶκτες, ἀκόμη καί ΣΤ, ἔπρεπε νά ὑπολογισθεῖ.»), να «κανονισθούν» αναλόγως – κατά τα νυν κρατούντα- και τα του Όρθρου: Καθίσματα των δύο στιχολογιών του Αγίου / Καταβασίες / και Μεγάλη Δοξολογία (βλ. Γ. Ρήγα «Ακολουθίαι Αγίων» τ. 6)

Ίσως, όμως, η τέλεσις Παρακλήσεως και η λόγω αυτής προβλεπομένη Είσοδος (αναγκαία; επιτρεπτή; ) αλλά και η Πατριαρχική ενδεχομένως χοροστασία , «εορτοποίησαν» τον Εσπερινό , αλλά άφησαν ανέπαφο τον Όρθρο διότι εκεί δεν συνέτρεχαν οι ανωτέρω λόγοι.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη μου , δεν υπάρχει λόγος μεταβολής της ακολουθίας επί το εορταστικότερον παρά μόνον για ναούς που τιμώνται επ’ ονόματι του Αγίου ή τιμούν τη μνήμη του και προτιμότερον, κατά την ταπεινή και πάλι γνώμη μου, είναι να τελείται η ακολουθία ως εστί διατεταγμένη («ημιεορτάσιμη») εις τα σημερινά Μηναία: Άνευ Σταυροθεοτοκίων, Εισόδου, Καταβασιών και Μεγάλης Δοξολογίας, μετά των Κανόνων, Καθισμάτων και των Αποστίχων Εσπερινού και Όρθρου εκ της Παρακλητικής.

Ως προς την επισφράγιση του απολυτικίου του Αγίου με το ομόηχο α΄ θεοτοκίον των απολυτικίων, τα είπε όλα ο π. Μάξιμος. Τα αρχαία Τυπικά φαίνεται να προτιμούν την επισφράγιση του απολυτικίου με καθημερινό θεοτοκίο, όταν δεν ψάλλεται Μεγάλη Δοξολογία , αλλά και η νεωτέρα εξέλιξη στο σημείο αυτό, δηλαδή η επισφράγιση με το ομόηχο α΄θεοτοκίον των απολυτικίων, αποτελεί μια θεμιτή και αιτιολογημένη, νομίζω, εξέλιξη και επιλογή των νεωτέρων Τυπικών, εφ’ όσον η ακολουθία του Μηναίου ψάλλεται άνευ σταυροθεοτοκίων.
 
Θέματα τυπικοῦ τῶν Παρακλήσεων μπορεῖτε νά διαβάσετε στήν ἑνότητα Θεομητορικά καί ἕνα ἀπό αυτά: Τάξις Μικράς και Μεγάλης Παρακλήσεως

Ίσως, όμως, η τέλεσις Παρακλήσεως και η λόγω αυτής προβλεπομένη Είσοδος (αναγκαία; επιτρεπτή; ) αλλά και η Πατριαρχική ενδεχομένως χοροστασία , «εορτοποίησαν» τον Εσπερινό , αλλά άφησαν ανέπαφο τον Όρθρο διότι εκεί δεν συνέτρεχαν οι ανωτέρω λόγοι.
Δέν ξέρω πάντως ἄν παρακολουθήσατε τή φετινή χοροστασία, ἡ ὁποία ἔγινε ἀπό τοῦ παραθρονίου, καί στήν ἀκολουθία δέν ἔγινε εἴσοδος, ψάλθηκε θεοτοκίο στά ἑσπέρια, τά λοιπά ὅμως κατά τό ΤΜΕ.
Ἀναφορικά μέ τήν τάξη τῆς Παρακλήσεως (γιά θέματα τῆς ὁποίας παρέπεμψα) πρό τοῦ Δι᾿εὐχῶν διαπιστοῦται ἀμηχανία, καθόσον πρό αὐτοῦ τίποτε δέν ψάλλεται κατά τό ΤΜΕ, οὔτε στή Μικρή οὔτε στή Μεγάλη.


 
Μόνο στὴν μεγάλη παράκληση, μόνο κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ δεκαπενταυγούστου, ἀντί τῶν μεγαλυναρίων ψάλλονται τὰ ἐξαποστειλάρια (ΤΚΠ σ. 138, ΤΜΕ σ. 298). Δηλαδὴ μετὰ τὴν θ’ ᾠδὴ δὲν ψάλλεται τὸ «Ἄξιόν ἐστιν...» καὶ τὰ λοιπὰ μεγαλυνάρια, ἀλλὰ τὰ ἐξαποστειλάρια. Τρισάγιον κ.λπ. Ἀπόλυσις καὶ εὐθὺς Δι’ εὐχῶν χωρὶς Πάντων προστατεύεις κ.λπ.
 
Καλησπέρα. Κοιτώντας σήμερα τα της αυριανής ημέρας αναρωτήθηκα πώς γίνεται αφενός μεν το Μηναίο να έχει μη εορτασιμη ακολουθία, δηλαδη άνευ εισόδου στον εσπερινό, καταβασιων και δοξολογιας μεγάλης, αλλά στη Θ. Λειτουργία να επιτάσσει αναγνώσματα του αγιου και κοινωνικόν εις πάσαν την γην. Εφόσον λοιπόν στο ναό δεν τιμάται ιδιαίτερα η αυριανή ημέρα μνήμης του αγιου Στεφάνου, θα ήταν πιο δοκιμο να ειπωθουν τα αναγνώσματα της ημέρας και ομοίως να ψαλεί το κοινωνικόν της Τρίτης;
 
Καλησπέρα. Κοιτώντας σήμερα τα της αυριανής ημέρας αναρωτήθηκα πώς γίνεται αφενός μεν το Μηναίο να έχει μη εορτασιμη ακολουθία, δηλαδη άνευ εισόδου στον εσπερινό, καταβασιων και δοξολογιας μεγάλης, αλλά στη Θ. Λειτουργία να επιτάσσει αναγνώσματα του αγιου και κοινωνικόν εις πάσαν την γην. Εφόσον λοιπόν στο ναό δεν τιμάται ιδιαίτερα η αυριανή ημέρα μνήμης του αγιου Στεφάνου, θα ήταν πιο δοκιμο να ειπωθουν τα αναγνώσματα της ημέρας και ομοίως να ψαλεί το κοινωνικόν της Τρίτης;
Δέν εἶναι δόκιμον καθ᾿ ὅσον καί σύμφωνα καί μέ τό ΤΑΣ (πού καταγράφει τό Μηναῖον), ὁ πρωτομάρτυς καί ἀρχιδιάκονος δικαιοῦται ἰδίων ἀναγνωσμάτων καί κοινωνικοῦ (ΤΑΣ κεφ. ΚΣΤ΄ είς τά β΄). Αὐτό συμβαίνει καί σέ ἄλλες περιπτώσεις, πού κάπου ὁ @MTheodorakis ἔχει ἀναφέρει. Τό αὐτό συμβαίνει καί γιά ἴδιον ἀπολυτίκιον, ἔστω καί ἄν ὁ ἅγιος δέν ἔχει κανένα δοξαστικό.
 
Back
Top