6/10 Θωμᾶ τοῦ Ἀποστόλου

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Ποιός πιστεύετε εἶναι ὁ λόγος ἀπουσίας Σταυροθεοτοκίων στὴν ἠμιεορτάσιμο ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ὅπως ἀναγράφεται στὸ Μηναῖον;

Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
 
#3
Κάνουμε συνειρμό!
Έχουμε μεγάλη δοξολογία το Σάββατο; δεν έχουμε νεκρώσιμα.
Μεγάλη δοξολογία Τετάρτη και Παρασκευή; δεν έχουμε νηστίσιμα (σταυροθεοτοκία).
 
#4
Ποιός πιστεύετε εἶναι ὁ λόγος ἀπουσίας Σταυροθεοτοκίων στὴν ἠμιεορτάσιμο ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ὅπως ἀναγράφεται στὸ Μηναῖον;

Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
Στα μηναία προ Βαρθολομαίου ο άγιος δεν εορταζόταν με μεγάλη δοξολογία. Τα δε στιχηρά των αίνων ήταν απόστιχα του όρθρου (χωρίς επανάληψη του δοξαστικού του εσπερινού). Εκεί υπήρχαν σταυροθεοτοκία κανονικά. Με τη (λίγο πρόχειρη κατά τη γνώμη μου) μετατροπή της ακολουθίας σε πιο πανηγυρική, τα σταυροθεοτοκία εξέπεσαν.
 
#8
Ἡ διάταξη τῶν Διπτύχων εἶναι ἡ σωστή, ἀρκετὰ προσαρμοσμένη στὰ παλαιὰ τυπικά, ἡ δεύτερη ἀφορᾶ μόνο πανηγυρίζοντα ναό.
Μήπως θα μπορούσατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί προσωπικά μου φαίνεται περίεργη αυτή η επέμβαση των Διπτύχων στην ακολουθία όπως ευρίσκεται στο μηναίο (δεν υπονοώ τίποτα, ρωτάω καλοπροαίρετα για να μαθαίνω);
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Εμένα μου έστειλαν αυτό για αύριο το οποίο διαφωνεί με τα δίπτυχα.
Είναι σωστό;
Ἀπογοητεύομαι ἀπό τέτοιες έρωτήσεις καί τό έπίπεδο ψαλτῶν ἄν δέν μποροῦν νά ξεχωρίσουν δύο διαφορετικά πράγματα.
Δύο διαφορετικά πράγματα συνιστοῦν διαφωνία;
Εἶσαι ἐκτός θέματος πάντως. Τό θέμα ἐδῶ εἶναι ἡ μορφή τῆς ἀκολουθίας στό Μηναῖο.
(Σοῦ ἀπάντησε καί ὁ Θεοδωράκης)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
Μήπως θα μπορούσατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί προσωπικά μου φαίνεται περίεργη αυτή η επέμβαση των Διπτύχων στην ακολουθία όπως ευρίσκεται στο μηναίο (δεν υπονοώ τίποτα, ρωτάω καλοπροαίρετα για να μαθαίνω);
Μήπως ἐσύ πρέπει νά γίνεις πιό συγκεκριμένος καί νά μᾶς ἐξηγήσεις σέ τί συνίσταται ἡ περίεργη αυτή η επέμβαση των Διπτύχων στην ακολουθία όπως ευρίσκεται στο μηναίο;;;;;;;;;;
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Στα μηναία προ Βαρθολομαίου ο άγιος δεν εορταζόταν με μεγάλη δοξολογία. Τα δε στιχηρά των αίνων ήταν απόστιχα του όρθρου (χωρίς επανάληψη του δοξαστικού του εσπερινού). Εκεί υπήρχαν σταυροθεοτοκία κανονικά. Με τη (λίγο πρόχειρη κατά τη γνώμη μου) μετατροπή της ακολουθίας σε πιο πανηγυρική, τα σταυροθεοτοκία εξέπεσαν.
Ἄν ἔχεις (ἤ ὅποιος ἔχει) τήν ΜΥ2018 θά διαβάσεις ὅτι ὁ συντάκτης Διον. Ἀνατολικιώτης ἔλαβε γνώση 11 διαφορετικῶν ἐντύπων (ἐκ τῶν ὁποίων 6 παλαίτυπα μηναῖα Βενετίας) καί 2 χφφ. (15ου & 17ου αί.) ἀκολουθιῶν, καθώς καί μουσικές ἐκδόσεις τοῦ 19ου αἰ., σύμφωνα μέ τά ὁποῖα προκύπτει συμπλήρωση πλήρους ἀκολουθίας.
 
#12
Μήπως ἐσύ πρέπει νά γίνεις πιό συγκεκριμένος καί νά μᾶς ἐξηγήσεις σέ τί συνίσταται ἡ περίεργη αυτή η επέμβαση των Διπτύχων στην ακολουθία όπως ευρίσκεται στο μηναίο;;;;;;;;;;
Όταν ίσως λίγο πρόχειρα έγραψα για περίεργη επέμβαση των Διπτύχων στην ακολουθία του Μηναίου, εννοούσα την μεταφορά των αποστίχων του εσπερινού ως κεκραγάρια και τη χρήση άρα της Παρακλητικής στα απόστιχα. Απλώς ήθελα να μάθω το σκεπτικό αυτής της διάταξης, όχι αμφισβητώντας την ορθότητά της, αλλά για να μάθω ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει, ενώ το Τ.Μ.Ε. δεν αναφέρει τιποτα.
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13
Όταν ίσως λίγο πρόχειρα έγραψα για περίεργη επέμβαση των Διπτύχων στην ακολουθία του Μηναίου, εννοούσα την μεταφορά των αποστίχων του εσπερινού ως κεκραγάρια και τη χρήση άρα της Παρακλητικής στα απόστιχα. Απλώς ήθελα να μάθω το σκεπτικό αυτής της διάταξης, όχι αμφισβητώντας την ορθότητά της, αλλά για να μάθω ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει, ενώ το Τ.Μ.Ε. δεν αναφέρει τιποτα.
Αὐτή, λοιπόν, ἦταν ἡ μόνη "ἐπέμβαση" καί δέν ἔπρεπε νά γενικεύσεις.
Ἀφοῦ, λοιπόν, πρέπει νά χρησιμοποιηθεῖ Παρακλητική, δέν ἐνδείκνυται στά κεκραγάρια ἀλλά στά ἀπόστιχα.
Στά κεκραγάρια οὕτως ἤ ἄλλως τό μηναῖο προβλέπει 6 (διπλασιαζόμενα).
Αὐτά ἐξάγονται ἀπό τήν πολυετῆ καί πολύπλευρη παρατήρηση καί γνώση τοῦ συντάκτου ἐπί τῶν λειτουργικῶν βιβλίων καί πάρα πολλῶν τυπικῶν.
Ἔγραψα καί πρίν γιά τή γνώση του καί ἐπί τοῦ θέματος στή ΜΥ2018.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Νά ληφθεῖ ὑπόψη καί ἡ ἡμέρα Σαββάτου τό 2018. Προηγούμενες χρονιές δέν ἀναφέρει κάτι. Καί ἀξιοπρόσεκτο ὅτι καταστρώνει διάταξη Σαββάτου, πού συνήθως δέν συμβαίνει αὐτό στά ΔΙΠΤΥΧΑ. Ἄρα κάτι θέλει νά δείξει...!!!
 
Last edited:
#15
εννοούσα την μεταφορά των αποστίχων του εσπερινού ως κεκραγάρια και τη χρήση άρα της Παρακλητικής στα απόστιχα.
Πολύ απλά : Επειδή στα απόστιχα πρέπει να πούμε τα μαρτυρικά του ήχου (Σάββατο) και επειδή στα εσπέρια πρέπει να πούμε 6 του αγίου (εορταζόμενος άγιος), μεταφέρουμε τα τυχόν υπάρχοντα στιχηρά των αποστίχων και για να μην "πάνε χαμένα" και για να μην διπλασιάζουμε τα 3 υπάρχοντα στιχηρά . Αν είχαμε 6 κεκραγάρια δεν θα το κάναμε (πχ 18 Οκτωβρίου).
Σοφή, συνετή και σολομώντεια λύση,πλήρως σύμφωνη με το πνεύμα του Τυπικού. Δεν πρέπει, δηλαδή ,να θεωρούμε "αμετάθετα" (fix) τα επιμέρους στιχεία των ακολουθιών, αλλά αξιοποιήσιμα εντός της ακολουθίας, ειδάλλως έχουμε μια μηχανιστική αντίληψη του Τυπικού και το αναθέτουμε σε αυτόματο πιλότο.
 
#16
Και για να συμπληρώσω : Με το ίδιο σκεπτικό κάποιοι και όταν σε Κυριακή πέφτει πανηγυριζόμενος άγιος ο οποίος έχει 3 μόνο κεκραγάρια και πρέπει να του πούμε 6 , λένε τα 3 κεκραγάρια συν τα 3 των αποστίχων , εφ΄όσον στα απόστιχα θα ψαλούν υποχρεωτικώς τα αναστάσιμα (πχ 30 Ιανουαρίου).
 
Top