[Ερώτηση] Άξιον και δίκαιον

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#1
Ποια είναι η σωστή αντιφώνηση;

«Άξιον και δίκαιον» ή «Άξιον και δίκαιον εσί προσκυνείν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον»;

Στο βιβλίο The liturgies of S. Mark, S. James, S. Clement, S. Chrysostom, and the Church of Malabar έχει την δεύτερη εκδοχή σελ. 134 και σελ. 158 καθώς επίσης και στο Ακολουθία του Αναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν από Ανέμη σελ. 32.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τό ἔχεις ξαναθέσει· μήν ἐπανέρχεσαι.

Διάβασε ἐπίσης ἐδῶ κι ἐδῶ.


Ἐγώ εἶδα καί κάποιες ἄλλες προσθῆκες, πού ἀλλοιώνουν τό κείμενο τῆς θ. λειτουργίας. Τί παρεμβάλλεται (;) μεταξύ τοῦ «...καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα» καί τοῦ «καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον...», πού εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη συνέχεια!

oks.png books.png

Γι᾿ αὐτά διάβασε ἐδῶ.
 
Last edited:
#4
Τό "Ἄξιον καί δίκαιον ἐστι προσκυνεῖν...", ἀνήκει στό Ἱεροσολυμύτικο τυπικό. Μέχρι καί σήμερα ἔτσι ψάλλεται. Στόν ἑλληνικό χῶρο καί στην Κύπρο μεταφέρθηκε άπό κληρικοῦς που ἔχουν ὑπηρέτησαν στά Ἱεροσόλυμα ἤ ἀπό ἀποφοίτους της Πατριαρχικῆς Σχοης τῆς Σιῶν. Στό ἑλλαδικό χώρο δέν τό ἔχω ἀκούσει ποτέ μέχρι σήμερα, οὖτε καί στήν Κύπρο. Στό Ἅγιο Ὄρος τό ἄκουσα νά ψάλλεται μόνο στην συνοδεῖα τῶν Παπακυριλλαῖων στήν Νέα Σκήτη. Μάλιστα πριν λίγα χρόνια (4-5), ὁ τελευταῖος τῆς συνοδεῖας, Γ. Ἰγνάτιος, ἐπανεκτύπωσε ἕνα παλαιό ἐγκόλπιο ἀναγνώστου τῆς Καλύβης τούς, στό ὁποίο τό Ἄξιον καί δίκαιον ὑπάρχει μέ τήν προσθήκη (καί ὁ παππούς κάκιζε τό γεγονός ὅτι κανείς πλέον δέν τό ψάλλει ἔτσι!).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
(καί ὁ παππούς κάκιζε τό γεγονός ὅτι κανείς πλέον δέν τό ψάλλει ἔτσι!).
Δηλαδή αὐτή ἡ «κακία» ἑρμηνεύεται ὡς «ὀρθόδοξος» πολεμική ἔναντι «κακοδοξίας»;

Δέν ἀπευθύνομαι πρός ἐσᾶς πάτερ —πού σᾶς καλοσωρίζουμε—, ἀλλά νά, πώς μιά προσθήκη ἀδόκιμος καί ἄσχετος μέ τό νόημα τοῦ σημείου αὐτοῦ τῆς εὐχαριστίας καθίσταται «ὀρθοδοξία!!!», ὥστε νά ἐγείρει ἀντίδραση (ἀνεπιγνώστως) «ὁμολογίας». Δέν εἶναι πρωτοφανές αὐτό. Ἐδῶ μάλιστα, γιά μιά φορά ἀκόμη, τίθεται καί θέμα παντοίων... ἐκδόσεων, ὅπως ἔχει φανεῖ καί στά προηγούμενα καί ἀλλοῦ.


 
Top