«Χριστέ ἀνασχόμενος ἀπειράστως» / «ἀπειράστως θείας οὐσίας» (αναστάσιμος κανόνας πλ. α΄)

Top