«Μουσική Κυψέλη»

#21
Χριστὸς ἀνέστη! Ἐπειδὴ ὁ 4ος τόμος εἶχε 4 λάθη (σ. 150 στὸ "αἰνέσεως" τὸ αι πρέπει νὰ γίνει ὀλίγον, σ. 250 καὶ 251 τὸ συλλαβοῦσα νὰ γίνει συλλαβοῦσαν, σ. 255 σὲ δύο περιπτώσεις τὸ "μητέρα τοῦ φωτὸς" νὰ γίνει "μητέρα τοῦ Θεοῦ") ξαναανεβάζω τὸ ἀρχεῖον διορθωμένο. Παρακαλῶ νὰ σβηστεῖ τὸ ἀρχεῖον #9, ὡς ἐπίσης καὶ τὸ ἀρχεῖον #8 ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶχε σβηστεῖ ἐδῶ καὶ καιρό.
 

Attachments

#22
Ἀνεβάζω διορθωμένο καὶ ἐνισχυμένο τὸν 5ο τόμο τῆς Μουσικῆς Κυψέλης. Περιλαμβάνει τὰ χερουβικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. Εἶναι ἕνας τόμος σχεδὸν 500 σελίδων.
 

Attachments

#23
Στὸν 4ο τόμο, στὶς σ. 258 καὶ 259, ἡ λ. κυήσασα νὰ γίνει κυήσασαν. Στὸν 5ο τόμο, στὴν σ. 86, πάνω ἀπὸ τὰ δύο ἴσα ποὺ βρίσκονται πρὶν καὶ μετὰ τὴν μαρτυρία τοῦ Πα νὰ σβηστοῦν τὰ κλάσματα.
 
#25
Ἐπισυνάπτω κάποια λάθη ποὺ ἔχουν ἐπισημανθεῖ,κυρίως ἀπὸ τὸ μέλος τοῦ ψαλτολογίου Λουκᾶ Λουκᾶ καὶ τὸν ἄγνωστο σὲ μένα π. Γεράσιμο, τοὺς ὁποίους καὶ εὐχαριστῶ. Κατὰ τὰ ἄλλα σκέφτομαι κατὰ πόσον θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἐπισυνάψω ἔνα νέο διορθωμένο τόμο, ὁ ὁποῖος θὰ περιλαμβάνει καὶ δέκα νέα χερουβικὰ ἢ κατὰ πόσον πρέπει νὰ ἐπισυνάψω τὸ ἀρχεῖον μὲ τὰ χερουβικὰ μόνο του.
 

Attachments

#27
Ἀνεβάζω σὲ τελικὴ μορφὴ τὰ δοξαστικὰ τοῦ Τριῳδίου (ὄχι τὰ ἰδιόμελα). Εὐχαριστῶ τὸ μέλος τοῦ Ψαλτολογίου Λουκᾶ Λουκᾶ γιὰ τὴν ἐπισήμανση διαφόρων λαθῶν (τὰ ὁποῖα καὶ διωρθώθησαν).
 

Attachments

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#31
κ. Λάμπρου, ευχαριστώντας για μία ακόμη φορά για την μεγάλη προσφορά μελοποιητικού έργου στο Ψ, θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι προτιμότερο και βολικότερο για όλους να ανεβάσετε εκ νέου το αρχείο διορθωμένο. Μάλιστα με λίγη βοήθεια από τους διαχειριστές μπορεί το νέο αρχείο να αντικαταστήσει το παλιό, ώστε να μην παραμένουν αρχεία με λάθη. Ευχαριστώ!
 
#32
Ἀνεβάζω τὸ ἀρχεῖον μὲ τὰ δοξαστικὰ τοῦ Τριῳδίου διορθωμένο. Τὸ ἀνεβάζω καὶ σὲ δεύτερη ἐκδοχή, ὅπως τὸ μετέτρεψε κάποιος φίλος μου, ὅπου μπορεῖς νὰ βάλεις κάτι σὰν χέρι στὰ περιεχόμενα καὶ σὲ βγάζει ἀπ᾿ εὐθείας στὴν συγκεκριμένη σελίδα.
 

Attachments

#34
Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀνεβάζω νέο τόμο τῆς Μουσικῆς Κυψέλης, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὶς Καταβασίες τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, τὴν Θ´ ᾠδὴ καὶ τὴν Τιμιωτέρα κατ᾿ ἦχον. Βασίζεται στὰ εἱρμολόγια τῶν Πέτρου Λ. καὶ Ἰωάννου Πρ. καὶ σὲ ἀκούσματα τῶν Θρ. Στανίτσα, Β. Ἐμμανουηλίδη, Β. Νικολαΐδη καὶ Κ. Πρίγγου. Τὸ ὕφος εἶναι ὅσο πιὸ ἁπλὸ γίνεται, κατεβλήθη δὲ προσπάθεια νὰ ἀποφευχθοῦν τόσο οἱ παρατονισμοὶ ὅσο καὶ οἱ ὑπερτονισμοί.
 

Attachments

#35
Περιλαμβάνει τὰ ἀπαραίτητα γιὰ ἑσπερινὸ καὶ ὄρθρο, γιὰ κατανυκτικοὺς ἑσπερινοὺς τῶν Κυριακῶν καὶ γιὰ τὸ Ψυχοσάββατον. Βασισμένο σὲ κλασικὲς γραμμὲς καὶ ὄχι "περίεργες" καὶ ἐξεζητημένες.
 

Attachments

petrosgrc

Γαλάνης Πέτρος
#36
Οι «υπερτονισμοί» που αναφέρετε σε προηγούμενο μήνυμά σας, τί ακριβώς είναι;
 
#37
Οι «υπερτονισμοί» που αναφέρετε σε προηγούμενο μήνυμά σας, τί ακριβώς είναι;
Ἐννοῶ τὴν μόδα νὰ ἀκούγονται τονισμένα μέλη μὲ τέτοιον τρόπο:
ο πα α σι ζω ην πα ρεε χων
Δι Κε Δι Γα Βου Νη Ζω Κεε Διι

κρο τη σας η νω σε
Νη Δι Γα Βου Πα Νηη
 
#38
Χριστὸς ἀνέστη! Ἀνεβάζω ξανὰ τὸ Τριῴδιον μὲ τὴν διόρθωση 2 - 3 λαθῶν ποὺ περιέπεσαν στὴν ἀντίληψή μου καὶ τὸ Πεντηκοστάριον, ποὺ περιλαμβάνει ὅλα τὰ δοξαστικὰ καὶ τὰ ἰδιόμελα.
 

Attachments

#39
Χριστὸς ἀνέστη! Ἀνεβάζω ξανὰ τὸ Τριῴδιον μὲ τὴν διόρθωση 2 - 3 λαθῶν ποὺ περιέπεσαν στὴν ἀντίληψή μου καὶ τὸ Πεντηκοστάριον, ποὺ περιλαμβάνει ὅλα τὰ δοξαστικὰ καὶ τὰ ἰδιόμελα.
Χριστὸς ἀνέστη καὶ Καλὴν ἡμέραν μὲ ὑγεία, χαρὰν καὶ ἐπιτυχίες πνευματικές τε καὶ ὑλικές.- Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.
 
Top