«Μουσική Κυψέλη»

#21
Ἀνεβάζω διορθωμένο καὶ ἐνισχυμένο τὸν 5ο τόμο τῆς Μουσικῆς Κυψέλης. Περιλαμβάνει τὰ χερουβικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. Εἶναι ἕνας τόμος σχεδὸν 500 σελίδων.
 

Attachments

#22
Στὸν 4ο τόμο, στὶς σ. 258 καὶ 259, ἡ λ. κυήσασα νὰ γίνει κυήσασαν. Στὸν 5ο τόμο, στὴν σ. 86, πάνω ἀπὸ τὰ δύο ἴσα ποὺ βρίσκονται πρὶν καὶ μετὰ τὴν μαρτυρία τοῦ Πα νὰ σβηστοῦν τὰ κλάσματα.
 
#24
Ἐπισυνάπτω κάποια λάθη ποὺ ἔχουν ἐπισημανθεῖ,κυρίως ἀπὸ τὸ μέλος τοῦ ψαλτολογίου Λουκᾶ Λουκᾶ καὶ τὸν ἄγνωστο σὲ μένα π. Γεράσιμο, τοὺς ὁποίους καὶ εὐχαριστῶ. Κατὰ τὰ ἄλλα σκέφτομαι κατὰ πόσον θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἐπισυνάψω ἔνα νέο διορθωμένο τόμο, ὁ ὁποῖος θὰ περιλαμβάνει καὶ δέκα νέα χερουβικὰ ἢ κατὰ πόσον πρέπει νὰ ἐπισυνάψω τὸ ἀρχεῖον μὲ τὰ χερουβικὰ μόνο του.
 

Attachments

#26
Ἀνεβάζω σὲ τελικὴ μορφὴ τὰ δοξαστικὰ τοῦ Τριῳδίου (ὄχι τὰ ἰδιόμελα). Εὐχαριστῶ τὸ μέλος τοῦ Ψαλτολογίου Λουκᾶ Λουκᾶ γιὰ τὴν ἐπισήμανση διαφόρων λαθῶν (τὰ ὁποῖα καὶ διωρθώθησαν).
 

Attachments

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#30
κ. Λάμπρου, ευχαριστώντας για μία ακόμη φορά για την μεγάλη προσφορά μελοποιητικού έργου στο Ψ, θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι προτιμότερο και βολικότερο για όλους να ανεβάσετε εκ νέου το αρχείο διορθωμένο. Μάλιστα με λίγη βοήθεια από τους διαχειριστές μπορεί το νέο αρχείο να αντικαταστήσει το παλιό, ώστε να μην παραμένουν αρχεία με λάθη. Ευχαριστώ!
 
Top