«Μουσική Κυψέλη»

#1
Ἀπὸ σήμερα ἀρχίζω νὰ ἀναρτῶ σὲ τελικὴ μορφὴ κάποια ἀρχεῖα, ἐμπλουτισμένα καὶ διορθωμένα, ποὺ θὰ ἀποτελέσουν σὺν Θεῷ μέρος πολύτομης "Μουσικῆς Κυψέλης", ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει μεταξὺ ἄλλων καὶ δοξαστάριον καὶ γιὰ τὶς 365 μέρες τοῦ ἐνιαυτοῦ. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀρχεῖα εἶχαν ἀναρτηθεῖ καὶ στὸ παρελθὸν ὑπὸ ἀτελῆ μορφή. Ἀναρτῶ σήμερα τοὺς τρεῖς πρώτους τόμους. Ὁ πρῶτος τόμος περιλαμβάνει πληρέστατες τὶς ἀκολουθίες τῆς Βαπτίσεως, τοῦ Γάμου καὶ τῆς Νεκρωσίμου ἀκολουθίας. Ἰδίως ἡ νεκρώσιμος περιλαμβάνει πολλὰ μέλη. Ὁ δεύτερος τόμος περιλαμβάνει μέλη ποὺ ψάλλονται σὲ ἀγρυπνίες. Μερικὰ μόνο μέλη ἀνήκουν στὸν ὑποφαινόμενο (προοίμιον ἀγρυπνιῶν, Μακάριος ἀνὴρ σύντομον καὶ ὁρισμένα ἄλλα). Ὁ τρίτος τόμος περιλαμβάνει πληρέστατες τὶς ἀκολουθίες τοῦ Ἀκαθίστου καὶ τῶν δύο Παρακλητικῶν κανόνων, βασισμένες σὲ πατριαρχικὰ ἀκούσματα. Σημειώνεται ὅτι στὰ εἱρμολογικὰ μέλη καταβάλλεται προσπάθεια πρὸς ἐξάλειψιν τῶν παρατονισμῶν καὶ τῶν ὑπερτονισμῶν.
Υ.Γ.
Θὰ παρακαλοῦσα τοὺς κ. συντονιστὰς νὰ διαγράψουν τὰ κάτωθι ἀρχεῖα, ὡς ἐπίσης καὶ τὰ σχόλια ἐπ᾿ αὐτῶν:
1) Δοξαστάριον τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ
2) Τριῴδιον
3) Πεντηκοστάριον
4) Μεγάλη Ἑβδομὰς
5) χερουβικὰ - κοινωνικὰ τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ
6) Ἀγρυπνία πλήρης (μέλη Ἀγρυπνίας)
7) Βάπτισις-Γάμος-Νεκρώσιμος ἀκολουθία
8) Ἀκάθιστος-Παρακλήσεις.
 

Attachments

vaiacum

η ταλαιπωρία σε όλο της το μεγαλείο...
#2
Εξαιρετική δουλειά, πολύτιμη βοήθεια για όλους μας. Το "ευχαριστούμε" προς τον κ. Λάμπρου είναι μάλλον λίγο για να μας εκφράσει.
Αξίζετε όχι απλά ευχαριστίες, αλλά βαθειά υπόκλιση!!!
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#3
Εξαιρετική ἡ προσφορά, ὅπως πάντα.

Κοπιάζετε καὶ μᾶς τὰ προσφέρετε, χωρὶς κανένα ἀντάλλαγμα.

Νὰ εἶστε πάντα καλά, νὰ ἔχετε τὴν ὑγειά σας.

ΥΓ. Ἄν θέλετε, χωρὶς νὰ θέλω νὰ σᾶς προσβάλλω, ἀνεβάστε κάποιο paypal, ὥστε ἄν τὸ ἐπιθυμεῖ κάποιος, νὰ ἀποστείλει κάτι ὡς ἔνδειξη ἐκτίμησης.
 
#5
Ἀνεβάζω τὸν τόμο (270 σελ.) μὲ ὁρισμένα (ὄχι ὅλα) ἀπαραίτητα μέλη τῆς Θ. Λειτουργίας, τὸν ὁποῖον εἶχα ἑτοιμάσει γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἱ. Ναοῦ], ὅπου ὑπηρετῶ ὡς Ι4. Κυρίως ἴσως νὰ ἐνδιαφέρουν μερικοὺς τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοί, οἱ Εἱρμοὶ τῆς Θ´ ᾨδῆς ψαλλόμενοι ἀντὶ τοῦ Ἄξιόν ἐστιν, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοὶ εἶναι τονισμένοι σὲ ἀργότερον μέλος, καθότι τὸ κείμενό τους εἶναι σύντομο, τὸ ἀρχαῖον Τὴν γὰρ σὴν μήτραν συντμηθὲν κ.λπ.

[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Νέο αρχείο στα επόμενα.
 
Last edited by a moderator:

tzark

Μέλος
#6
Ἀνεβάζω τὸν τόμο (270 σελ.) μὲ ὁρισμένα (ὄχι ὅλα) ἀπαραίτητα μέλη τῆς Θ. Λειτουργίας, τὸν ὁποῖον εἶχα ἑτοιμάσει γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἱ. Ναοῦ], ὅπου ὑπηρετῶ ὡς Ι4. Κυρίως ἴσως νὰ ἐνδιαφέρουν μερικοὺς τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοί, οἱ Εἱρμοὶ τῆς Θ´ ᾨδῆς ψαλλόμενοι ἀντὶ τοῦ Ἄξιόν ἐστιν, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοὶ εἶναι τονισμένοι σὲ ἀργότερον μέλος, καθότι τὸ κείμενό τους εἶναι σύντομο, τὸ ἀρχαῖον Τὴν γὰρ σὴν μήτραν συντμηθὲν κ.λπ.
Να είσαι πάντα καλά ο Μεγάλος ΘΕΟΣ να σε ευλογεί.
 
#9
Ἀνεβάζω τὸν ἕκτο τόμο γιὰ ὅσους συνηθίζουν τὴν ὥρα τοῦ κοινωνικοῦ νὰ ψάλλουν ψαλμοὺς ἢ πολυελέους. Στὶς 326 σελίδες τοῦ τόμου περιλαμβάνονται 9 εἰρμολογικοὶ ψαλμοί (4 ἡμέτεροι), 10 "Δοῦλοι Κύριον" (4 ἡμέτεροι), 8 "Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος (6 ἡμέτεροι), 4 "Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ" (1 ἡμέτερος) καὶ 8 "Λόγον ἀγαθόν" (5 ἡμέτεροι).

[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Νέο αρχείο στα επόμενα.
 
Last edited by a moderator:
#10
Ζητῶ συγγνώμην, διότι ὁ 4ος τόμος μὲ τὰ Ἀπαραίτητα μέλη τῆς Θ. Λειτουργίας εἶχε ἕνα σοβαρὸ λάθος, καθ᾿ ὅτι ὅλες οἱ σελίδες μετακινήθηκαν μία γραμμὴ πρὸς τὰ κάτω, ὁπότε στὸ τέλος τῆς κάθε σελίδος λείπει τὸ κείμενο. Ξαναανεβάζω τὸν 4ο τόμο, παρακαλώντας ταυτοχρόνως νὰ διαγραφεῖ τὸ προηγούμενο ἀρχεῖο (#5).

[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Νέο αρχείο στα επόμενα.
 
Last edited by a moderator:

tzark

Μέλος
#14
Θα θέλαμε να αναρτήσετε την Μεγάλη Εβδομάδα για να μελετήσουμε στον χρόνο που απομένει.
 
#15
Θα θέλαμε να αναρτήσετε την Μεγάλη Εβδομάδα για να μελετήσουμε στον χρόνο που απομένει.
Αὐτὸ τὸν καιρὸ εἶμαι ἐξαιρετικὰ πιεσμένος μὲ κάτι ἄλλο ποὺ γράφω, ἀλλὰ ἐὰν ἐνδιαφέρεσαι μπορῶ νὰ ἑτοιμάζω μία κάπως "πρόχειρη" ἔκδοση καὶ νὰ τὴν στείλω στὴν προσωπικὴ ἠλεκτρονική σου δ/νση.
 
#17
Για να γίνει σωστά η διόρθωση θα πρέπει να μας επισυνάψετε και τη γραμματοσειρά Byz Greekfonts που χρησιμοποιείτε για το κείμενο, άλλως χαλάει όλη η στοιχειοθεσία της αράδας. (σελ 191)
Ευχαριστούμε για τον ιδιαίτερο κόπο σας και το αξιόλογο έργο που αφιλοκερδώς μοιράζεστε μαζί μας.
 
#18
Για να γίνει σωστά η διόρθωση θα πρέπει να μας επισυνάψετε και τη γραμματοσειρά Byz Greekfonts που χρησιμοποιείτε για το κείμενο, άλλως χαλάει όλη η στοιχειοθεσία της αράδας. (σελ 191)
Ευχαριστούμε για τον ιδιαίτερο κόπο σας και το αξιόλογο έργο που αφιλοκερδώς μοιράζεστε μαζί μας.
Δὲν κατάλαβα τί ἐννοεῖτε. Χρησιμοποιῶ πάντως τὸ πρόγραμμα "Βυζαντινογράφος" τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ. Θὰ θέλατε νὰ ξαναανεβάσω τὸν συγκεκριμένο τόμο;
 
#19
Θὰ θέλατε νὰ ξαναανεβάσω τὸν συγκεκριμένο τόμο;
Το πιο πάνω πρόγραμμα με το οποίο γράφετε χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη γραμματοσειρά για το κείμενο κάτω από την παρασημαντική. (Την επισυνάπτω μάλιστα, μήπως κάποιος εγκρατέστερος του acrobat από εμένα, κατορθώσει κάτι καλλίτερο)

Πάντως μολονότι κατέβασα και εγκατέστησα το πρόγραμμα "Βυζαντινογράφος" (που είναι πια δωρεάν), δεν κατόρθωσα μέσα από το Acrobat XI που χρησιμοποιώ να κάνω τη διόρθωση στη σελ. 191. Όποτε επιχειρώ να τρέψω το "ημας σε ημιν", το "πλαίσιο" της συγκεκριμένης σειράς αλλοιώνεται και δεν επανέρχεται η στοίχισή του με κανένα τρόπο.

Επίσης δοκίμασα να το σώσω ως docx για να επέμβω στο κείμενο μέσα από το word με το οποίο το γράψατε, αλλά δυστυχώς η μετατροπή δεν είναι πιστή για όλες τις σελίδες, πολλές από τις οποίες γεμίζουν "καλλικαντζαράκια".

Ίσως θα ήταν καλλίτερα αν μπορούσατε να το ανεβάσετε ξανά διορθωμένο.
Και πάλι θερμές ευχαριστίες
 

Attachments

Top