«Εορτολόγιον» Εκκλησίας Κύπρου - Α' Λειτουργικό Συνέδριο της Ι. Σ. της Εκκλησίας της Κύπρου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ὅπως εἶχαν φανεῖ ἀντιδράσεις ἐδῶ κι ἐδῶ (καί σέ ἄλλα μηνύματα πού δέν ψάχνω τώρα) γιά τίς τυπικές διατάξεις τῶν τριῶν τελευταίων ἐτῶν τῆς ἔκδοσης «Εορτολόγιο», σήμερα εἶδα τή σύγκληση Α' Λειτουργικού Συνεδρίου, πού διερευνᾶ αὐτό τό θέμα καί τίς ἀντιδράσεις.

Χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στο Α' Λειτουργικό Συνέδριο της Ι. Σ. της Εκκλησίας της Κύπρου
Αναμφίβολα το συνέδριο αυτό πραγματοποιείται και μετά τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν μετά την έκδοση των τριών τελευταίων ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ τής Εκκλησίας τής Κύπρου υπό την ευθύνη και την εποπτεία τής Επιτροπής Λατρείας, τής οποίας προεδρεύει ο εν Χριστώ Αδελφός Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος και η οποία έχει ως ειδικό σύμβουλο τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.
Επισημαίνω μερικά ενδεικτικά σημεία τής τοπικής μας παράδοσης, τα οποία εναρμονίζονται πλήρως με την παράδοση που αποτυπώνεται στο τυπικό τής Μεγάλης Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, τα οποία παρέβλεψε το σημερινό Εορτολόγιο τής Συνοδικής Επιτροπής Λατρείας, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει σε μερικούς δυσφορία και αντιδράσεις.

Μόρφου Νεόφυτος: H ταυτότητα κάθε ορθοδόξου λαού είναι συνυφασμένη με τον τρόπο που ίσταται λατρευτικώς ενώπιον του Θεού

Θά ἦταν ἐνδιαφέρον νά παρακολουθήσουν τά ἐκ Κύπρου μέλη καί νά ἐνημερώσουν.

Σημ.: Ὁ Πρόεδρος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος ἐπευφημήθηκε ἐδῶ, ἐνῶ φαίνεται σέ τί σύγχυση βρίσκεται σχετικά μέ τόν ὅρο «τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας», καί ἄν ψάξετε στίς παραπομπές ἀπαγορεύει καί τίς βραδυνές προηγιασμένες...


 
Top