Πνευματικά Δικαιώματα / Copyright
Διευκρινήσεις / Disclaimer
Το Αναλόγιον (analogion.com) είναι μή κερδοσκοπικό έργο, που έγινε για να βοηθήσει τη διάδοση της γνώσης σχετικής με την Ψαλτική Τέχνη ανά τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, ειδικά σε μέρη οπου πηγές, ηχογραφήσεις και συζητήσεις σχετικές με την τέχνη είναι δυσεύρετα. Τα έξοδα συντήρησης (και μόνο) του Αναλογίου καλύπτονται από τους συγγραφείς του Αναλογίου και από ευγενικές προσφορές φίλων αναγνωστών του Αναλογίου.
Πνευματικά δικαιώματα περιεχομένων που προέρχονται από τους συγγραφείς του Αναλογίου.
Οι συγγραφείς του Αναλογίου κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα όλων των περιεχομένων που προέρχονται από αυτούς τους ίδιους. Τα περιεχόμενα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ή να τα αντιγράψει οποιοσδήποτε δωρεάν και χωρίς άλλη ειδική άδεια μόνο για μή κερδοσκοπικό σκοπό με την προϋπόθεση οτι θα γίνεται η σχετική αναφορά κάθε φορά. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται η γραπτή άδεια των συγγραφέων του Αναλογίου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συγγραφείς του Αναλογίου δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε επιπτώσεις από τη χρήση του υλικού του Αναλογίου που προέρχεται από αυτούς, από τρίτους.
Πνευματικά δικαιώματα περιεχομένων που ανήκουν σε τρίτους.
Αρκετά από τα περιεχόμενα του Αναλογίου διέπονται από πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν σε τρίτους. Γενικά, οι συγγραφείς του Αναλογίου επιζητούμε την άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων για τη δημοσίευση τέτοιων περιεχομένων. Στις περιπτώσεις που τα περιεχόμενα τα προσέφεραν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, τα πνευματικά δικαιώματα τέτοιων περιεχομένων του Αναλογίου παραμένουν σε αυτούς που αρχικά ανήκαν. Για την αναδημοσίευση τέτοιων περιεχομένων απαιτείται η σχετική άδεια από τους δικαιούχους. Σε άλλες περιπτώσεις που περιεχόμενα δημοσιεύονται χωρίς σχετική άδεια, λαμβάνεται φροντίδα ούτως ώστε:

 1. να μην δημοσιεύονται ολοκληρωμένες δημοσιευμένες εργασίες τρίτων (βιβλία/CD) που καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα
 2. να δημοσιεύονται χαμηλής ποιότητας αναπαραγωγές που δε συγκρίνονται με το πρωτότυπο
 3. να αναφέρεται ρητά η πηγή και/ή ο εκδότης του περιεχομένου
 4. να προτρέπονται οι αναγνώστες να αγοράζουν τις πρωτότυπες εργασίες (όπου αυτό είναι δυνατόν)
 5. να διαφημίζεται το γενικότερο έργο των σχετιζομένων τρίτων προσώπων στη σχετική σελίδα
 6. οι δημοσιεύσεις να έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και όχι εμπορικό χαρακτήρα
Υπό τις πιό πάνω προϋποθέσεις, πέρα από τη γενικότερη ωφέλεια για τη διάδοση της μουσικής μας, θεωρούμε τη δημοσίευση τέτοιων περιεχομένων διαφημιστική παρά ζημιωτική για τους δικαιούχους των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν παρ'όλαυτά ειδοποιηθούμε από τους δικαιούχους οτι κάποια περιεχόμενα του Αναλογίου τους ζημιώνουν, θα εξασφαλίσουμε την απαραίτητη άδεια ή θα αποσύρουμε τα περιεχόμενα αυτά.
Για πρακτικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε οτι τα περιεχόμενα ιστοτόπων τρίτων προσώπων που συνδέονται από τις σελίδες του Αναλογίου δημοσιεύονται νόμιμα. Εάν ειδοποιηθούμε από τους δικαιούχους των πνευματικών δικαιωμάτων οτι υλικό τους δημοσιεύεται παράνομα σε ιστοτόπους τρίτων συνδεδεμένους από το Αναλόγιον, θα εξασφαλίσουμε την απαραίτητη άδεια ή θα αποσύρουμε το σύνδεσμο ή θα αναφέρουμε ρητά την παραβίαση (όταν αυτή αφορά μέρος μόνο των συνδεδεμένων τόπων).
Σχόλια άλλων από τους συγγραφείς του Αναλογίου είναι γνώμες και απόψεις αυτών που ρητά αναφέρονται οτι τις εκφράζουν, δημοσιεύονται για πληρότητα του διαπραγματευομένου θέματος και δεν σημαίνει οτι οι συγγραφείς του Αναλογίου τις συμμερίζονται απαραίτητα.

Παλαιότερα, κάποια σχόλια τρίτων δημοσιεύτηκαν στο Αναλόγιον από τα αρχεία διαδικτυακών ομάδων συζήτησης χωρίς να ζητηθεί η ειδική άδεια των προσώπων που εξέφρασαν τις απόψεις αυτές με το σκεπτικό οτι αυτές ήδη είχαν δημοσιευτεί σε ένα πάνω κάτω δημόσιο χώρο. Αντ'αυτού, στείλαμε γενικά μηνύματα στις ομάδες αυτές ενημερώνοντας οτι θα αποσύρουμε αμέσως σχόλια τρίτων που οι συγγραφείς τους θα μας ενημερώσουν οτι δεν επιθυμούν να δημοσιεύονται στο Αναλόγιον. Η δέσμευση αυτή ισχύει πάντοτε.

Copyright of authored content by the authors of Analogion.
Analogion (analogion.com) is a non-profit resource, developed to help with the dissemination of knowledge of the Psaltic Art around the world, especially in places where resources, recordings and art-related discussions are hard to access. The creation and maintenance costs of Analogion (and only those) are covered by the authors of Analogion and the kind donation of some friends of Analogion.

The authors of Analogion reserve the copyright of all Analogion authored content. Analogion authored content is free to use or reproduce for non-commercial purposes without the special permission of the authors on the condition that appropriate credit is given each time. For all other uses, the written permission of the authors is required. The authors do not assume responsibility for any consequences of Analogion originally authored content by third parties.

Copyrighted content of third parties published on Analogion
Some of the content published on Analogion is copyrighted by third parties and in general we strive to obtain the permission of the copyright holders of such content. The copyright of content which the authors have submitted themselves remains with the authors. In all other cases where content has been published without an explicit permission from the legal copyright holders, care has been taken to:
 1. not provide the whole of any published work (e.g. CD/book)
 2. to provide a lower quality reproduction of the original work
 3. to give credit to the author/publisher
 4. to provide info on where to buy the original content (where applicable)
 5. to advertise the related products of the vendor/publisher in the relevant page
 6. to only use the content for educational (i.e. non-profit) goals
We consider the presentation of such content on the Analogion as advertising rather than damaging the authors/publishers of the original works. If, however, we are notified by the copyright holders of such works that some content is damaging to their work we will either obtain the required permission or withdraw the relevant content immediately.
For practical reasons, we cannot guarantee that all content on third party sites linked from Analogion, has been published with the permission of the copyright holders. Again, if we are notified by the copyright holders that some content should not be linked from Analogion we will either obtain the required permission, we will add a notice notifying our readers about the breach of copyright (when that affects only part of the linked site) or we will withdraw the link to the content.
Comments by others than the authors of Analogion appearing on the site are opinions of the authors of the comments themselves and not necessarily of the authors of Analogion. Some of the comments and discussions reproduced on Analogion come from public on-line discussion forums of which the authors are members. Permission to upload the comments on Analogion is not sought on the basis that the comments have already appeared at a more or less public place. If, however, we are notified that some comments should not appear on Analogion, we will immediately withdraw them.