Αγοράστε / Buy
Προϊόντα σχετικά με τη Βυζαντινή Μουσική / Products related to Byzantine Music
Το Αναλόγιον δεν έχει ούτε και επιζητά κανένα οικονομικό ώφελος με την ανακοίνωση διαφόρων προϊόντων σε αυτή τη σελίδα. Μερος της σελίδας είναι στα Αγγλικά και μέρος στα Ελληνικά ανάλογα με την πηγή των πληροφοριών. Με τον καιρό θα μεταφράσουμε τα ελλείποντα και στις δύο γλώσσες. Όποιος θέλει να διαφημίσει προϊόντα σχετικά με την Ψαλτική (δωρεάν) μπορεί να μας τα στείλει εδώ ή στο Ψαλτολόγιον φόρουμ (δείτε στο τέλος της σελίδας για πληροφορίες).

Analogion does not seek or make any profit from listing products on this page. Part of the page is in Greek and some in English depending on the source of the information. With time, we will translate the missing information to both languages. We will gladly (and with no charge) advertise products related to Byzantine Chant on this page. See at the bottom of this page for how to send us the information.

Περιεχόμενα / Contents
Τελευταίες Προσθήκες / Latest Additions
Βιβλία / Books
Περιεκτικός κατάλογος βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής με σχόλια, συνταχθείς από την Ι. Μ. Αγ. Αντωνίου, Αριζόνας [pdf]
Catalogue of Byzantine Music publications with commentary, compiled by St Anthony's Monastery, Arizona, US [pdf]
Ηχογραφήσεις / Recordings
Βιβλιοπωλεία / Bookshops
Some of the addresses here were first offered in Greek on analogion.net by Panagiotis Papademetriou.
Ψαλτικά Ράσα / Psaltic Dress (Rason)

Comments by John P. Presson: "I recently had an exorason made by a local presbytera who has a national vestment making business --the quality of her work is phenomenal -I had a raso made from a very nice tropical weight wool for special occassions with black silk crepe on the inside of the sleeves and along the inside front. Presbytera Krista makes every effort to work with you to produce a quality product -she's a little spendy -about $300 US. Her work is highly recommended, especially for US customers who do not wish to deal with the Euro."