Χορός Θεσσαλονικέων Υμνωδών / Choir of Thessalonicean Hymnodists
Χοράρχης : Ιωάννης Λιάκος / Director : Ioannis Liakos
ThessalonikeisHymnodoi.jpg
(image from the choir's CD booklet, click for original size)
``
Ο χοράρχης / The director
Ο Δρ. Ιωάννης Λιάκος είναι μαθητής του Δημητρίου Σουρλαντζή και είναι διδάκτορας της Βυζαντινής Μουσικολογίας, έκανε την διδακτορική του διατριβή με τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη, για την Βυζαντινή Ψαλτική παράδοση της Θεσσαλονίκης κατα το ιδ΄-ιε΄ αιώνα. Εδώ και δύο χρόνια διδάσκει στο Τμήμα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι πρωτοψάλτης του ι. ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης.

Dr Ioannis Liakos is a student of Dimitrios Sourlantzis. He holds a PhD in Byzantine Musicology from the department of music studies of the University of Athens under the supervision of Prof. Gregorios Stathis. His research was focused on the Byzantine Psaltic Tradition of Thessaloniki during the 14th and 15th centuries. Since 2006, he teaches at the department of music studies of the Aristotelian University of Thessaloniki. He is the protopsaltis of the parish of St. Antonios in Thessaloniki.

Ο χορός / The Choir
Ο χορός των Θεσσαλονικέων Υμνωδών ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2007 από τον Ιωάννη Α. Λιάκο, συνεργάτες και μαθητές του, που κοσμούν τα ιερά αναλόγια Ιερών Ναών της πόλεως Θεσσαλονίκης και φοιτούν στην τέχνη της Ψαλτικής. Οι περισσότεροι από αυτούς κατέχουν δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής. Κύριοι σκοποί του χορού είναι η έρευνα, η σπουδή και η παρουσίαση των συνθέσεων των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μελουργών, η ψαλμώδηση ιερών ακολουθιών σε διάφορες λατρευτικές συνάξεις και η παρουσίαση του μουσικού αυτού πλούτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

The choir "Thessalonicean Hymnodists" was founded in February 2007 by Ioannis A. Liakos, his students and friends who serve as psaltai of the parishes of Thessaloniki and study the Psaltic Art. Most of them hold a diploma in Byzantine Music. Main objectives of the choir is the research, study and presentation of the compositions of Byzantine and post-Byzantine composers, chanting in holy services and presenting this musical wealth to the community in Greece and abroad.

Ηχογραφήσεις / Recordings
Η Ι. Μ. Παντοκράτορος Αγ. Όρους εξέδωσε το 2007 ένα επετειακό ψηφιακό δίσκο με τίτλο "Σε τον Ιεράρχην και Λειτουργόν του Κυρίου..." αφιερωμένο στα 1600 χρόνια από την κοίμηση του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ψάλλουν οι Θεσσαλονικείς Υμνωδοί, προσόμοια, τροπάρια, μαθήματα και άλλα μέλη από τη χειρόγραφη και έντυπη παράδοση. Τα περιεχόμενα του CD δείχνει με λεπτομέρεια η πιό κάτω εικόνα. Το CD τιμάται προς δέκα Ευρώ + τα έξοδα αποστολής. Επικοινωνήστε με email με τον Δρ. Iωάννη Λιάκο για παραγγελίες.

The CD was produced by the Holy Monastery of Pantokrator, Mt Athos, on the occasion of the 1600 years from the dormition of St John Chrysostom. The choir of Thessalonicean Hymnodists chants prosomoia, heirmoi, mathemata and other pieces related to St John from the printed and manuscript tradition. The contents of the CD are shown in the image below, in Greek. The CD costs 10 euro (+postage). To order it, email Dr. Ioannis Liakos directly.

ThessalonikeisHymnodoiCDContents.jpg
(image from the choir's CD booklet, click for original size)
Προσόμοιο "Την Χρυσήλατον Σάλπιγγα", Ήχος Λέγετος / Prosomoion, Fourth Mode, "Tin Hrisilaton Salpiga" [mp3, 3.4 Mb]
Προσόμοιο "Χαίροις το χρυσαυγές και τερπνόν", Ήχος Πλάγιος του Πρώτου / Prosomoion, Plagal First Mode, "Haireis to chrysavges kai terpnon" [mp3, 5.4 Mb]
Απολυτίκιον "Η του στόματός σου", Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος / Apolytikion, Plagal Fourth Mode, "I tou stomatos sou" [mp3, 1.7 Mb]