Χορηγοί / Sponsors
Ευχαριστίες / Acknowledgments
Το Αναλόγιον είναι μια μή-κερδοσκοπική εργασία. Το κόστος δημιουργίας και διατήρησης του δικτυακού τόπου καλύπτεται από τους συγγραφείς του Αναλογίου και από την ευγενική προσφορά των πιό κάτω υποστηρικτών και φίλων του Αναλογίου τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ.
Analogion is a non-profit initiative. The expenses of creating and maintaining it have been covered partly by the Authors of Analogion and partly by the kind contribution of the following people/organisations to whom we are grateful.
2007-2010
Ανώνυμος φίλος του Αναλογίου / Anonymous friend of Analogion
Γιάννης Σαριδάκης / John Saredakis [html]
2006-2007
-
2005-2006
Βυζαντινή Χορωδία Αυστραλίας / The Australian Byzantine Choir [html]