Γιάννης Σαριδάκης / John Saredakis
Ένας νέος ψάλτης και δάσκαλος από την Αδελαίδα της Αυστραλίας / A young psaltis and teacher from Adelaide, Australia

John Saredakis (click for original size)
Βιογραφικά / Biography
John Saredakis was born in 1986 and is a student of Archon Protopsaltis of the Holy Archdiocese of Australia Mr. Ilias Frangoulis [html]. He is the First Domestikos of the Church of St George of Thebarton, Adelaide in Australia where his teacher is the protopsaltis. He teaches the Psaltic Art to a number of young students in Adelaide. His work and his devotion to the Psaltic Art are important for the continuation of Psaltic tradition in Australia. To contact him, please email: john.saredakis@gmail.com.
Ο Γιάννης Σαριδάκης είναι μαθητής του ’ρχοντα Πρωτοψάλτη Της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας κ. Ηλία Φραγκούλη [html]. Είναι Πρώτος Δομέστικος του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Themberton στην Αδελαίδα της Αυστραλίας με πρωτοψάλτη το δάσκαλό του. Διδάσκει την Ψαλτική σε αρκετούς νέους της Αδελαίδας. Το έργο του και η αγάπη του για την ψαλτική πολλά υπόσχονται για τη συνέχιση της παράδοσης στην Αυστραλία.
Ηχογραφήσεις / Recordings
’ξιον Εστίν "Πατριαρχικόν", Ήχος Πλάγιος του Πρώτου / Axion Estin "Patriarchikon", Plagal First Mode [mp3]
Ο της Ψυχής Ραθυμία Νυστάξας (Ήχος Δεύτερος) / O tis Psyhis Rathymia Nystaksas (Second Mode) [mp3]