L' EUCOLOGIO BARBERINI GR.336

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Ανέβασα και το Βαρβερινό Ευχολόγιο εδώ http://rapidshare.com/files/287723988/_EucholBarberini336.pdf.

Έχει ανέβει και εδώ.

Ευχαριστώ τον εξ Αγρινίου πολύ καλό μου φίλο Σωκράτη Ψιλιά, Μεταπτυχιακό φοιτητή Θεολογίας, Λειτουργιολόγο και Βοηθό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που μετά από ερώτησή μου έψαξε και μού τα έδωσε και με τη σειρά μου τα ανέβασα και εγώ για όλους μας, καθώς επίσης και τον π. Θεόδωρο Κουμαριανό, ο οποίος και τα έδωσε στον Σωκράτη και στον Βασίλη Ζάχαρη που τα μετέτρεψε σε pdf.

Μακάρι να μας δοθεί η ευκαιρία να το εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο το Ψαλτολόγιον με τέτοιου είδους μνημειώδη έργα που δεν έχουμε ο καθ'ένας μας εύκολη πρόσβαση σ'αυτά.
 
Last edited by a moderator:

Δέν τό κατέβασα, ἐπειδή τό ἔχω ἀπό τή Ρώμη, σ᾿ αὐτήν τήν ἔκδοση.
Stefano Parenti-Elena Velkovska (a cura di)
L'Eucologio Barberini gr. 336. (ff. 1-263).
SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA.
Con traduzione in lingua italiana.
ROMA 2000. 428 pp.​
Φαντάζομαι ὅτι πρόκειται γιά τήν ἴδια.
Πάντως σέ εὐχαριστεῖ ὅλο τό ΨΑΛΤΟΛΟΓΙΟΝ γι᾿ αὐτόν τόν ἐμπλουτισμό του!!!

Νά ποῦμε δέ, ὅτι πρόκειται γιά τό ἀρχαιότερο σωζόμενο Εὐχολόγιο τοῦ βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου· εἶναι ὁ σπουδαιότερος μεγαλογράμματος κώδικας, ὁ Βαρβερινός κῶδιξ 336 τοῦ τέλους τοῦ Η΄ αἰῶνος. Εἶναι γραμμένος πιθανότατα στή Νότιο Ἰταλία καί περιέχει τό Κωνσταντινουπολίτικο Εὐχολόγιο. Εἶναι μιά ὀγκώδης συλλογή ὅλων τῶν εὐχολογικῶν κειμένων τῆς θείας λατρείας, τῶν θ. λειτουργιῶν, τῶν ἀκολουθιῶν, τῶν ἱ. μυστηρίων καί τῶν ἱ. τελετῶν καθώς καί εὐχῶν εἰς διαφόρους περιστάσεις.


 

[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Ἀντιγραφή μηνύματος ἀπό ἐδῶ.

Βλ. καὶ ἐδῶ τὸ ἄρθρο τοῦ Γ. Ν. Φίλια, «Το Βαρβερινόν εὐχολόγιον 336 (Codex Vaticanus Barberini-anus Graecus 336)», Θεολογία 61 (1990).

Ἀκόμη παραθέτω τὴν μεταπτυχιακὴ ἐργασία τῆς Εὐτ. Ἀγγελοπούλου, Βαρβερινό ευχολόγιο Gr. 336. Ιστορία και περιεχόμενο, Θεσσαλονίκη 2009. Χρήσιμες οἱ γενικὲς πληροφορίες ποὺ συγκεντρώνει.

 

Attachments

  • Aggelopoulou.pdf
    1.7 MB · Views: 241
Last edited by a moderator:

Δέν τό κατέβασα, ἐπειδή τό ἔχω ἀπό τή Ρώμη, σ᾿ αὐτήν τήν ἔκδοση.
Stefano Parenti-Elena Velkovska (a cura di)
L'Eucologio Barberini gr. 336. (ff. 1-263).
SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA.
Con traduzione in lingua italiana.
ROMA 2000. 428 pp.​
Φαντάζομαι ὅτι πρόκειται γιά τήν ἴδια.
Πάντως σέ εὐχαριστεῖ ὅλο τό ΨΑΛΤΟΛΟΓΙΟΝ γι᾿ αὐτόν τόν ἐμπλουτισμό του!!!

Νά ποῦμε δέ, ὅτι πρόκειται γιά τό ἀρχαιότερο σωζόμενο Εὐχολόγιο τοῦ βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου· εἶναι ὁ σπουδαιότερος μεγαλογράμματος κώδικας, ὁ Βαρβερινός κῶδιξ 336 τοῦ τέλους τοῦ Η΄ αἰῶνος. Εἶναι γραμμένος πιθανότατα στή Νότιο Ἰταλία καί περιέχει τό Κωνσταντινουπολίτικο Εὐχολόγιο. Εἶναι μιά ὀγκώδης συλλογή ὅλων τῶν εὐχολογικῶν κειμένων τῆς θείας λατρείας, τῶν θ. λειτουργιῶν, τῶν ἀκολουθιῶν, τῶν ἱ. μυστηρίων καί τῶν ἱ. τελετῶν καθώς καί εὐχῶν εἰς διαφόρους περιστάσεις.


Ὅπως τονίζει ὁ τίτλος ἡ δευτέρα ἔκδοσις εἶναι ἀναθεωρημένη, βελτιωμένη καὶ ἐμπλουτισμένη(seconda edizione riveduta ). Συνιστῶ θερμὰ στοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ ἀποφεύγουν τὴν χρήση τῆς πρώτης [ἰδιαίτερα γιὰ ἐπιστημονικὴ χρήση], διότι τὰ λάθη-ἀτέλειες στὴν πρώτη ὑφίστανται, ἐνῷ στὴν δευτέρα ἔχουν διορθωθεῖ ἀπὸ τοὺς ἐκδότες. S. PARENTI– E. VELKOVSKA (ἐκδ.), L´ Eucologio Barberini gr. 336(ff. 1-263) [BELS 80], Roma 1995∙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ, L´ Eucologio Barberini gr. 336, seconda edizione riveduta con traduzione in lingua italiana [BELS 80], Roma 2000. Ἐπιπλέον πιὸ ἐνημερωμένη καὶ βελτιωμένη τυγχάνει ἡ ἔκδοση στὴν ρωσικὴ γλῶσσα τοῦ 2011.
 

Attachments

  • b336-Golovanov-09112011.pdf
    445.9 KB · Views: 183
Last edited:
Ὅπως τονίζει ὁ τίτλος ἡ δευτέρα ἔκδοσις εἶναι ἀναθεωρημένη, βελτιωμένη καὶ ἐμπλουτισμένη(seconda edizione riveduta ). Συνιστῶ θερμὰ στοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ ἀποφεύγουν τὴν χρήση τῆς πρώτης [ἰδιαίτερα γιὰ ἐπιστημονικὴ χρήση], διότι τὰ λάθη-ἀτέλειες στὴν πρώτη ὑφίστανται, ἐνῷ στὴν δευτέρα ἔχουν διορθωθεῖ ἀπὸ τοὺς ἐκδότες. S. PARENTI– E. VELKOVSKA (ἐκδ.), L΄ Eucologio Barberini gr. 336(ff. 1-263) [BELS 80], Roma 1995∙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ, L΄ Eucologio Barberini gr. 336, seconda edizione riveduta con traduzione in lingua italiana [BELS 80], Roma 2000. Ἐπιπλέον πιὸ ἐνημερωμένη καὶ βελτιωμένη τυγχάνει ἡ ἔκδοση στὴν ρωσικὴ γλῶσσα τοῦ 2011.

Βλ. δείγμα από την αναθεωρημένη κριτική έκδοση (βάσει του Sinait. gr. NE MG 53).
 
Μέλος του Ψ μου έστειλε μία σάρωση (δεν ήταν κάποια από τις παραπάνω) για καθάρισμα με το Scan Tailor και εφόσον ολοκληρώθηκε η δουλειά με την άδειά του το τελικό αρχείο διανέμεται σε όλους. Εάν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για την έκδοση του 2011 στη ρωσσική, η οποία είχε αναρτηθεί πρόσφατα με (ανενεργό πλέον) σύνδεσμο και 2 σελίδες ανά εικόνα στο μήνυμα #6. Παραθέτω κι εγώ συνδέσμους, λόγω μεγάλου μεγέθους των αρχείων (η διαφορά μεταξύ τους είναι τα dpi):

https://www.dropbox.com/s/39hqftamr90lya5/Barberini-150dpi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ecy7m50uudymls1/Barberini-300dpi.pdf?dl=0

Αν το εν λόγω βιβλίο είναι σημαντικό, ας ανεβάσει κάποιος admin αυτό με την καλή ποιότητα (300dpi) στο Ψ για να παραμείνει εκεί, εφόσον οι σύνδεσμοι στο dropbox δεν θα είναι μόνιμοι.
 
Αν το εν λόγω βιβλίο είναι σημαντικό, ας ανεβάσει κάποιος admin αυτό με την καλή ποιότητα (300dpi) στο Ψ για να παραμείνει εκεί, εφόσον οι σύνδεσμοι στο dropbox δεν θα είναι μόνιμοι.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο μέλος έχει κρατήσει το επεξεργασμένο αρχείο από την ανάρτηση που είχα κάνει το 2016. Οι σύνδεσμοι στο dropbox έχουν καταργηθεί από καιρό, διότι χρειαζόμουν τον χώρο. Επίσης, φέτος το Σάββατο του Λαζάρου "έχασα" τον δίσκο του υπολογιστή μου και μαζί πολλά σημαντικά αρχεία. Μεταξύ αυτών και ό,τι είχα επεξεργαστεί με το Scan Tailor. Έτσι δυστυχώς, παρόλο που κάποιο μέλος το ζήτησε, δεν μπορώ να το βρω για να το ανεβάσω ξανά. Αν το έχει κάποιος κρατημένο, ας κάνει τον κόπο να το μοιραστεί. Ευχαριστώ!
 
Αν το έχει κάποιος κρατημένο, ας κάνει τον κόπο να το μοιραστεί.

Ιδού και η μετάφραση του εισαγωγικού σημειώματος:

«Εισαγωγικό σημείωμα
Έντεκα χρόνια μετά τη δημοσίευση της δεύτερης έκδοσης του Ευχολογίου Barberini gr. 3361 προσφέρεται στον ρώσο αναγνώστη μία νέα δημοσίευση του ελληνικού κειμένου και της πρώτης μετάφρασής του στα ρωσικά.
Αυτό κατέστη αναγκαίο για να ευθυγραμμιστεί η δημοσίευση με τα εκδοτικά και φιλολογικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία στις μέρες μας δημοσιεύονται πατερικά και αγιογραφικά ελληνικά κείμενα. Είναι τα ίδια κριτήρια με τα οποία έχουν δημοσιευθεί από καιρό στις δυτικές εκδόσεις λειτουργικών πηγών. Όπως είναι γνωστό, παρά την ταχεία πρόοδο και τα καλά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, η μελέτη της ιστορίας της βυζαντινής λατρείας παραμένει μια σχετικά νέα επιστήμη, που υστερεί από τη μελέτη άλλων χριστιανικών λειτουργιών, ειδικά στον τομέα των εκδόσεων: θυμηθείτε ότι δεν υπάρχει τόσο σημαντική επιστημονική δημοσίευση Λειτουργικού βιβλίου στην ελληνική στον ακαδημαϊκό χώρο.

Στις αρχές της δεκαετίας του '80 του 20ού αιώνα, ο Ιησουίτης Miguel Arranz (†2008) ξεκίνησε μια προσπάθεια για τη δημοσίευση των σημαντικότερων χειρογράφων της ελληνικής ευχολογίας με τη μορφή εργασίας για μάστερ και διδακτορική διατριβή. Αυτό έγινε στο Παπικό Ανατολικό Ινστιτούτο της Ρώμης, όπου τα θεολογικά συμφέροντα υπερισχύουν των φιλολογικών. Έτσι, αυτές οι διατριβές, που σχεδόν όλες παρέμειναν αδημοσίευτες, έγιναν χωρίς τα εχέγγυα της εκδοτικής και φιλολογικής τάξης. Η ανεπαρκής ποιότητα των χώρων αυτών μπορεί να κριθεί από τα έργα του ίδιου του Arranz.

Στη νέα αυτή έκδοση του ελληνικού κειμένου Barberini gr. 336 οδηγηθήκαμε, αν και όχι κυριολεκτικά, από τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα Graeca της σειράς Corpus Christianorum, διατηρώντας την αριθμητική και βιβλιογραφική συσκευή της προηγούμενης έκδοσης με λίγες προσθήκες. Ο πρόλογος είναι πιο εκτεταμένος, αλλά οι σημειώσεις στο ελληνικό κείμενο παραλείπουν συγκρίσεις με τα μεταγενέστερα χειρόγραφα-φορείς μιας νέας ανασκόπησης κειμένου, πάρα πολύ ποικίλης για να είναι χρήσιμη στην ευχολογία μας. Προσέλκυσε, ωστόσο, μια νέα πηγή, σχεδόν σύγχρονη του Barberini gr. 336, το περίφημο Ευχολόγιο του VIII-IX αιώνα των προσφάτως ευρεθέντων χειρογράφων στο Σινά, Sinai gr. NE MG 53.

Η μετάφραση, μολονότι λαμβάνει υπόψη τα σχετικά εκκλησιαστικά σλαβικά κείμενα, είναι μια μετάφραση στη ρωσική, χωρίς τον ισχυρισμό της αρχαΐζουσας, ούτε όμως και της καθομιλουμένης. Για τα βιβλικά αποσπάσματα χρησιμοποιήθηκε η συνοδική μετάφραση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν το κείμενο των Ο' είναι πολύ διαφορετικό από αυτή, τα αποσπάσματα μεταφράζονται απευθείας από την ελληνική γλώσσα του Ευχολογίου.

Η ρωσική μετάφραση λαμβάνει υπόψη την παράδοση που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και αξίζει να συνεχιστεί, σε μια προσπάθεια να κάνει προσιτούς στον Ρώσο αναγνώστη τους θησαυρούς της ελληνικής πατερικής και λειτουργικής λογοτεχνίας. Σημειώστε επίσης ορισμένες ευχές της Λειτουργίας του Αγίου Ι. Χρυσοστόμου στο Ευχολόγιο Barberini που υιοθετήθηκαν στην τελευταία έκδοση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Όπως και πριν, οι εκδότες του ελληνικού κειμένου ευχαριστούν τον Α. Jakob, δεχόμενοι τις κριτικές του παρατηρήσεις. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους εκείνους που κατέστησαν δυνατή τη δημοσίευση αυτού του έργου, ιδιαίτερα στο Ρώσο εκδότη και μεταφραστή του κειμένου του Ευχολογίου, S. Golovanov.

Γιελένα Βελκόφσκα και Στέφανο Παρέντι
Ρώμη 2011 έτος»

ΑΚ
 
Last edited:
Ιδού και η μετάφραση του εισαγωγικού σημειώματος:

«Εισαγωγικό σημείωμα
Έντεκα χρόνια μετά τη δημοσίευση της δεύτερης έκδοσης του Ευχολογίου Barberini gr. 3361 προσφέρεται στον ρώσο αναγνώστη μία νέα δημοσίευση του ελληνικού κειμένου και της πρώτης μετάφρασής του στα ρωσικά.
Αυτό κατέστη αναγκαίο για να ευθυγραμμιστεί η δημοσίευση με τα εκδοτικά και φιλολογικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία στις μέρες μας δημοσιεύονται πατερικά και αγιογραφικά ελληνικά κείμενα. Είναι τα ίδια κριτήρια με τα οποία έχουν δημοσιευθεί από καιρό στις δυτικές εκδόσεις λειτουργικών πηγών. Όπως είναι γνωστό, παρά την ταχεία πρόοδο και τα καλά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, η μελέτη της ιστορίας της βυζαντινής λατρείας παραμένει μια σχετικά νέα επιστήμη, που υστερεί από τη μελέτη άλλων χριστιανικών λειτουργιών, ειδικά στον τομέα των εκδόσεων: θυμηθείτε ότι δεν υπάρχει τόσο σημαντική επιστημονική δημοσίευση Λειτουργικού βιβλίου στην ελληνική στον ακαδημαϊκό χώρο.

Στις αρχές της δεκαετίας του '80 του 20ού αιώνα, ο Ιησουίτης Miguel Arranz (†2008) ξεκίνησε μια προσπάθεια για τη δημοσίευση των σημαντικότερων χειρογράφων της ελληνικής ευχολογίας με τη μορφή εργασίας για μάστερ και διδακτορική διατριβή. Αυτό έγινε στο Παπικό Ανατολικό Ινστιτούτο της Ρώμης, όπου τα θεολογικά συμφέροντα υπερισχύουν των φιλολογικών. Έτσι, αυτές οι διατριβές, που σχεδόν όλες παρέμειναν αδημοσίευτες, έγιναν χωρίς τα εχέγγυα της εκδοτικής και φιλολογικής τάξης. Η ανεπαρκής ποιότητα των χώρων αυτών μπορεί να κριθεί από τα έργα του ίδιου του Arranz.

Στη νέα αυτή έκδοση του ελληνικού κειμένου Barberini gr. 336 οδηγηθήκαμε, αν και όχι κυριολεκτικά, από τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα Graeca της σειράς Corpus Christianorum, διατηρώντας την αριθμητική και βιβλιογραφική συσκευή της προηγούμενης έκδοσης με λίγες προσθήκες. Ο πρόλογος είναι πιο εκτεταμένος, αλλά οι σημειώσεις στο ελληνικό κείμενο παραλείπουν συγκρίσεις με τα μεταγενέστερα χειρόγραφα-φορείς μιας νέας ανασκόπησης κειμένου, πάρα πολύ ποικίλης για να είναι χρήσιμη στην ευχολογία μας. Προσέλκυσε, ωστόσο, μια νέα πηγή, σχεδόν σύγχρονη του Barberini gr. 336, το περίφημο Ευχολόγιο του VIII-IX αιώνα των προσφάτως ευρεθέντων χειρογράφων στο Σινά, Sinai gr. NE MG 53.

Η μετάφραση, μολονότι λαμβάνει υπόψη τα σχετικά εκκλησιαστικά σλαβικά κείμενα, είναι μια μετάφραση στη ρωσική, χωρίς τον ισχυρισμό της αρχαΐζουσας, ούτε όμως και της καθομιλουμένης. Για τα βιβλικά αποσπάσματα χρησιμοποιήθηκε η συνοδική μετάφραση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν το κείμενο των Ο' είναι πολύ διαφορετικό από αυτή, τα αποσπάσματα μεταφράζονται απευθείας από την ελληνική γλώσσα του Ευχολογίου.

Η ρωσική μετάφραση λαμβάνει υπόψη την παράδοση που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και αξίζει να συνεχιστεί, σε μια προσπάθεια να κάνει προσιτούς στον Ρώσο αναγνώστη τους θησαυρούς της ελληνικής πατερικής και λειτουργικής λογοτεχνίας. Σημειώστε επίσης ορισμένες ευχές της Λειτουργίας του Αγίου Ι. Χρυσοστόμου στο Ευχολόγιο Barberini που υιοθετήθηκαν στην τελευταία έκδοση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Όπως και πριν, οι εκδότες του ελληνικού κειμένου ευχαριστούν τον Α. Jakob, δεχόμενοι τις κριτικές του παρατηρήσεις. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους εκείνους που κατέστησαν δυνατή τη δημοσίευση αυτού του έργου, ιδιαίτερα στο Ρώσο εκδότη και μεταφραστή του κειμένου του Ευχολογίου, S. Golovanov.

Γιελένα Βελκόφσκα και Στέφανο Παρέντι
Ρώμη 2011 έτος»

ΑΚ
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα. Τὸ κάθε καλὸ σὲ Ἐσᾶς καὶ τὴν οἰκογένειά Σας
 
Μανωλόπουλος Παναγιώτης, Η χρήση του ελληνικού χειρογράφου Ευχολογίου Barberini 336 από τον Π. Τρεμπέλα στην επιστημονική έρευνα της Θείας Λειτουργίας και του Ευχολογίου, Μεταπτυχιακή Διατριβή, 2017.

Στο Παράρτιμα έχει τις μεταφράσεις της εισαγωγής του Βαρβερινού Ευχολογίου Έκδοσης 1995 και 2000.

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/1518803
 
Χριστός Ανέστη
Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την αποδοχή !!!!
Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να σας ενδυναμώνει και να σας χαριτώνει , παρεχοντάς σας πλούσια τα ελέη του πνευματικά και υλικά !!!!
 
Back
Top