7 Δεκεμβρίου. Στιχηρά και κανόνες.

#1
Ο άγιος Αμβρόσιος, ο οποίος στερείται δοξαστικού ιδιομέλου, έχει δύο καταβασίες στιχηρών στον εσπερινό, δύο κανόνες στον όρθρο και δύο μεσώδια καθίσματα. Το παλαίο μηναίο Φωτός, έχει την εξής τυπική διάταξη: «Μετὰ τὴν συνήθη Στιχολογίαν, οἱ Κανόνες τῆς Ὀκτωήχου, καὶ τοῦ Ἁγίου εἰς ς'», γεγονός το οποίο δείχνει ότι ένας από τους δύο κανόνες προσετέθη μεταγενέστερα (πιθανόν και το ομόηχο μεσώδιο κάθισμα)· αλλά και πάλι θα έπρεπε να ψαλεί ο κανόνας του αγίου εις δ΄ (και όχι εις ς'). Ποια στιχηρά πρέπει να ψάλλουμε; Αν είναι η πρώτη καταβασία, παρακαλώ ας χορηγηθούν και τα μαρτυρούμενα όμοια θεοτοκίο και σταυροθεοτοκίο. Όμοια, ποιος από τους δύο κανόνες πρέπει να ψαλεί; Ποιο μεσώδιο κάθισμα; Αν είναι το πρώτο, ας χορηγηθούν και τα μαρτυρούμενα όμοια θεοτοκίο και σταυροθεοτοκίο.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Μόνο τὰ δεύτερα, δὲν εἶναι ἑορταζόμενος ἅγιος, βλ. τυπικὸ Εὐεργέτιδος σ. 333, οὔ τε ὑπάρχει λόγος νὰ ψαλλεῖ τὸ α' κάθισμα κατὰ τὸ ἴδιο τυπικό. Στὰ ἑσπέρια στιχηρὰ προηγοῦνται 2 + 1 στιχηρὰ τῆς παρακλητικῆς (ΤΜΕ σ. 43). Στὰ χφφ. ΤΑΣ ὁρίζεται Ἀλληλούια.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Στὸ χφ. Ἐθνικῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 552 μηναῖα Δεκεμβρίου-Ἰανουαρίου ιε' αἰ. παρατίθενται μόνο τὰ πρῶτα 3 προσόμοια ἄνευ θεοτοκίου (φ. 21v) καὶ ὁ β' κανόνας (φ. 22r).
 
#4


Στὸ χφ. Ἐθνικῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 552 μηναῖα Δεκεμβρίου-Ἰανουαρίου ιε' αἰ. παρατίθενται μόνο τὰ πρῶτα 3 προσόμοια ἄνευ θεοτοκίου (φ. 21v) καὶ ὁ β' κανόνας (φ. 22r).
Ποιο μεσώδιο κάθισμα μαρτυρείται στο χφ;
 
Top