4 Δεκεμβρίου - Συνεορτασμός Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού και Αγίου Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει τέτοιος συνεορτασμός.
Πρέπει νά ἐπιλεγοῦν δύο μόνον ἅγιοι.
Ἀπολυτίκιον ἑνός τρίτου μόνον στή θ. λειτουργία δέν εἶναι πρόβλημα.

Ἔχει ἀπό 13ετίας ὑπάρξει σκεπτικό, πού ἀνανεώθηκε σήμερα, στήν ἑνότητα τῶν ἀκολουθιῶν καί μάλιστα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας.
 
Στην Ιερά Μονή Κορώνης, όπου εορτάζεται ο άγιος Σεραφείμ, ως ηγούμενος της μονής και επίσκοπος της περιοχής, μεταφέρουν την αγία Βαρβάρα και τον άγιο Δαμασκηνό σε μία διπλανή ημερομηνία όπου ο άγιος είναι μη εορτάσιμος και πάει ο κανόνας του στο απόδειπνο.
Ο άγιος Σεραφείμ αγρυπνία.

Στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος, που έχουν λείψανο του αγίου Σεραφείμ, κάνουν το ανάποδο με το ίδιο σκεπτικό, μεταφέρουν δηλαδή τον άγιο Σεραφείμ σε μία διπλανή ημερομηνία και τον κάνουν βαθύ όρθρο.

Όπως λέει και ο τυπικάρης της Ξενοφώντος, «δεν χωράνε μαζί αυτοί οι άγιοι»
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στην Ιερά Μονή Κορώνης, όπου εορτάζεται ο άγιος Σεραφείμ, ως ηγούμενος της μονής και επίσκοπος της περιοχής, μεταφέρουν την αγία Βαρβάρα και τον άγιο Δαμασκηνό σε μία διπλανή ημερομηνία όπου ο άγιος είναι μη εορτάσιμος και πάει ο κανόνας του στο απόδειπνο. Ο άγιος Σεραφείμ αγρυπνία.
Στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος, που έχουν λείψανο του αγίου Σεραφείμ, κάνουν το ανάποδο με το ίδιο σκεπτικό, μεταφέρουν δηλαδή τον άγιο Σεραφείμ σε μία διπλανή ημερομηνία και τον κάνουν βαθύ όρθρο.
Όπως λέει και ο τυπικάρης της Ξενοφώντος, «δεν χωράνε μαζί αυτοί οι άγιοι»
Αὐτά στίς Μονές, πού εἶναι κλειστές κοινότητες.
Νά μοῦ πεῖς στήν Κορώνη πάει πολύς κόσμος. Προφανῶς δέν ὑπάρχει πρόβλημα, ὅπως καί στή Μητρόπολη Ἀθηνῶν ἐπί Ἀρχ/που Σεραφείμ, ὅπως ἔγραφα ἐκεῖ πού παρέπεμψα, πού μᾶλλον μόνο τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ ἔψαλλαν.

Στίς ἐνορίες δέν προκρίνονται οἱ μεταθέσεις καί μέ ἀλχημεῖες ὅλα τά κάνουν, ὅπως στίς 11 Ἰουνίου, ἀλλά ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά συντάξουμε τέτοια διάταξη...
 
Top