[Ψάχνω] 30. Μουσικὰ Ἁγίου Ἀποστόλου Κλεόπα

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Ψάχνω την Ακολουθία του Αποστόλου Κλεόπα που εορτάζει στις 30 Οκτωβρίου μελοποιημένη.

Αὐτή ταύτη ἡ ἀκολουθία εἶναι σπάνια (δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα τροπάριο στό Μηναῖο, πού νά ἀναφέρεται σ᾿ αὐτόν, ἐκτός ἀπό τό δίστιχον τοῦ Συναξαρίου, κι αὐτό μόνον στό Μηναῖο τῆς Ἀ.Δ.· οὔτε σέ κανένα Ὡρολόγιον ὑπάρχει κάτι) —καί πού παρά ταῦτα τήν ἀνεβάσαμε ἐδῶ—· λές νά ὑπάρχει καί μελοποιημένη;
Ἄν κανείς ἀπό Καρδίτσα (μεριά) ἔχει τίποτε (ἄν εἶχε γίνει κάτι) ἀπό τόν μακαριστό (καλλιφωνότατο) Θεσσαλιώτιδος Κλεόπα;


 
Top