25. Πνεύματος τῇ [μαχαίρᾳ/δυνάμει], καὶ νῦν ὡς Μάρτυς [στεφθεῖσα/Κυρίου] (απολυτίκιον αγίας Αικατερίνης)

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#1
Καλή δύναμη, Χρυσοβαλάντη, κι από μένα.
Με την ευκαιρία να ρωτήσω: πώς ψάλλετε το απολυτίκιο της αγίας:

και νυν ως μάρτυς Κυρίου
ή
και νυν ως μάρτυς στεφθείσα;​

Το έχω ακούσει και με τους δύο τρόπους.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6


«...δυνάμει...Κυρίου...» (Στεφάνου λαμπαδαρίου Μουσικὴ Κυψέλη τ. α' 1882 σ. 115).
«...μαχαίρᾳ...» ἄνευ τοῦ «Κυρίου» (Μηναῖον 1843 (anemi.lib.uoc.gr) σ. 187).
 

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
#7
Μήπως η φράση ''του Πνεύματος τη μαχαίρα'', έχει τη βάση της στην προς Εφ.
στ' 17;
...''και την μάχαιραν του Πνεύματος, ο εστί ρήμα Θεού''.

Είναι αποδεκτό τότε;
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#8
Σίγουρα αυτή είναι η πηγή, ωστόσο οι υμνογράφοι είναι προσεχτικοί στις μεταφορικές συνδέσεις, κι εδώ φαίνεται να μην ταιριάζει πολύ νοηματικά το "φιμώνω" με το "μάχαιρα". Ούτε ακουστικά, ως κατάληξη.
Δείτε πόσο πιο ταιριαστός είναι ο συνδυασμός και νοηματικά και ακουστικά στο ακόλουθο τροπάριο (Όρθρος ΚΘ' Ιουλίου, Γ ωδή):

Κατατεμών τῆς πλάνης τὰς ἀκάνθας, μαχαίρᾳ τῇ τοῦ Πνεύματος,
τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν ἀπλανώς, ἐγεώργησας Παμμάκαρ,
είς ἑκατὸν τοὺς πόνους, προσάξας τῷ Δεσπότη σου.
 
Top