[Ερώτηση] 20. Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Απολυτίκιον

athanasio

Νέο μέλος
#1
Γράφει:
«Εὐφραίνου ἔρημος ἡ οὐ τίκτουσα, εὐθύμησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι ἐπλήθυνέ σοι τέκνα, ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν τῶν τοῦ Πνεύματος, εὐσεβείᾳ φυτεύσας, ἐγκρατείᾳ ἐκθρέψας, εἰς ἀρετῶν τελειότητα. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, εἰρήνευσον τὴν ζωὴν ἡμῶν».

Τα "τέκνα" για τα οποία αναφέρεται, ποια είναι; Οι ασκητές που μαθήτευσαν κοντά στον όσιο;
("...εὐσεβείᾳ φυτεύσας, ἐγκρατείᾳ ἐκθρέψας, εἰς ἀρετῶν τελειότητα")
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Γαλ. δ΄ 27: γέγραπται γάρ*· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

* Ἠσ. νδ΄ 1
____________________________________

http://www.orp.gr/?p=310
Απολυτίκιον. Ήχος δ’.

Ευφραίνου έρημος η ου τίκτουσα, ευθύμησον η ουκ ωδίνουσα’ ότι επλήθυνέ σοι τέκνα, ανήρ επιθυμιών των του Πνεύματος, ευσεβεία φυτεύσας, εγκρατεία εκθρέψας, εις αρετών τελειότητα. Ταις αυτού ικεσίαις, Χριστέ ό θεός, ειρήνευσον την ζωήν ημών.

Ας ευφραίνεσε συ η έρημος που δεν τίκτεις, κι ας ευθυμείς συ που δεν πονάς από τον τοκετό, γιατί όχι μόνο σου έφερε παιδιά αλλά και σου τα έκαμε πλήθος ένας άνδρας, που διακατέχεται από τις επιθυμίες του Αγίου Πνεύματος. Με την ευσέβεια τα φύτευσε, με την εγκράτεια τα ανέθρεψε, για να φθάσουν στην τελειότητα των αρετών. Με τις ικεσίες του λοιπόν, Χριστέ ο Θεός μας, ειρήνευσε τη ζωή μας.
 

athanasio

Νέο μέλος
#3
Ας ευφραίνεσε συ η έρημος που δεν τίκτεις, κι ας ευθυμείς συ που δεν πονάς από τον τοκετό, γιατί όχι μόνο σου έφερε παιδιά αλλά και σου τα έκαμε πλήθος ένας άνδρας, που διακατέχεται από τις επιθυμίες του Αγίου Πνεύματος. Με την ευσέβεια τα φύτευσε, με την εγκράτεια τα ανέθρεψε, για να φθάσουν στην τελειότητα των αρετών. Με τις ικεσίες του λοιπόν, Χριστέ ο Θεός μας, ειρήνευσε τη ζωή μας.
Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
Άρα μάλλον τα "τέκνα" είναι οι μαθητές του αγ. Ευθυμίου, σωστά; Δεν είναι πχ οι αρετές ή κάτι άλλο που δεν έχω σκεφτεί.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Άρα μάλλον τα "τέκνα" είναι οι μαθητές του αγ. Ευθυμίου, σωστά;
Γενικότερα τά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (διαχρονικά), πού ἔχουν πνευματικούς πατέρες ὅπως τόν Μέγα Εὐθύμιο.
Τό ἀπολυτίκιο εἶναι θαυμάσια περιεκτική ἀνάλυση τοῦ χωρίου πού μνημόνευσα.
«Λογοπαίγνιο» μάλιστα: εὐφράνθητι > εὐθύμησον > Εὐθύμιος
Ἄς ὁδηγηθεῖς στήν ἑρμηνεία του καί μάλιστα ὅλης τῆς περικοπῆς
https://www.osotir.org/2017/07/05/apostoliko-anagnosma-25-7/
καί θά καταλάβεις.
Ἄλλοι ἄς γράψουν περισσότερα.
 
Top