1981-05-10 Κυριακή των Μυροφόρων ήχος δεύτερος - Εωθινό Β'

dpapagia

Δημήτρης Παπαγιαννούλης
Καλή ακρόαση!
 

Attachments

 • 01 Πεντηκοστός ψαλμός.mp3
  3.7 MB · Views: 200
 • 02 Ενάτη ωδή κανόνα.mp3
  1.3 MB · Views: 152
 • 03 Ενάτη ωδή καταβασίας.mp3
  970.2 KB · Views: 130
 • 04 Εξαποστειλάρια.mp3
  1.5 MB · Views: 150
 • 05 Αναστάσιμοι αίνοι ήχος δεύτερος.mp3
  3 MB · Views: 205
 • 06 Στιχηρά Πάσχα.mp3
  2.2 MB · Views: 153
 • 07 Εωθινό Β'.mp3
  4.9 MB · Views: 217
 • 08 Αργή δοξολογία Ιακώβου πρωτοψάλτου ήχος δεύτερος.mp3
  7.7 MB · Views: 190
 • 09 Κύριε ελέησον (τριπλά).mp3
  1.8 MB · Views: 120
 • 10 Χριστός ανέστη.mp3
  454.2 KB · Views: 129
 • 11 Τρισάγιο - Δύναμις Ζαφειρίου Παπαχρήστου.mp3
  5.5 MB · Views: 171
 • 12 Δόξα Σοι Κύριε.mp3
  934.2 KB · Views: 112
 • 13 Χερουβικό.mp3
  8.4 MB · Views: 193
 • 14 Λειτουργικά.mp3
  6.2 MB · Views: 203
 • 15 Ο άγγελος εβόα - Φωτίζου.mp3
  3.5 MB · Views: 185
 • 16 Είη το όνομα Κυρίου.mp3
  628.2 KB · Views: 124
 • 17 Ορθρίσωμεν αργό.mp3
  1.4 MB · Views: 122
 • 18 Ο παίδας αργό (τμήμα).mp3
  194.2 KB · Views: 108
Top