18 Σεπτεμβρίου 2011: Κοντάκιο του Σταυρού στην Γ' ωδή

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Σὲ μεθέορτα μὲ κοντάκιο ἁγίου, τὸ κοντάκιο τῆς ἑορτῆς ψάλλεται ἀπὸ γ’ ᾠδῆς(χφφ. ΤΑΣ ιβ’ αἰ. Μ. Λαύρας Γ-5 φφ. 13r, 47v, 57v, Σινὰ 1094 φ. 22r, 1095 φ. 33v, ἁγ. Σάβα 184 μηναῖα ιβ’ αἰ., Paris. gr. 387 ΤΑΣ ιε’ αἰ. φ. 32v, ΤΑΣ 20/9).
 
Top