18. Μουσικὰ Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας

alexiosz

Αλέξιος Ζαρζάνης
#21
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ "ΣΤΥΛΟΣ ΓΕΓΟΝΑΣ"!!
 
Last edited:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#23
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του όρθρου της 18/01/2014 για Τάμπλετ τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.
Επίσης Επισυνάπτω το αρχείο και σε αναβαθμισμένο Μελωδό, για τους έχοντας την 8η αναβάθμιση του Χρυσού Μελωδού 2013
Κιαμηλίδης Βασίλειος
 

Attachments

georgiosben

Γιώργος Μπενέτσης
#25
Ανεβάζω το δοξαστικό των αποστίχων των αγίων απο το Δοξαστάριο του επι σειρά ετών πρωτοψάλτου Αγίου Νικολάου Πατρών και δάσκαλό μου (μακαριστού πλέον, Δεκέμβριος του 2013) κυρ Σπύρου Γεωργακοπούλου. Εις μνημόσυνον αιώνιον αυτού.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#26
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του εσπερινού και του όρθρου για την 18/01/2016 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.
Επίσης Επισυνάπτω το αρχείο και σε αναβαθμισμένο Μελωδό, για τους έχοντας την 8η αναβάθμιση του Χρυσού Μελωδού 2013
Χρόνια πολλά και Ευλογημένα σε όλες και όλους που έχουν τα ονομαστήρια των και στον κόσμο άπαντα που διακονεί Ιερούς Ναούς που Πανηγυρίζουν
Βασίλης Κιαμηλίδης​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#27
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του εσπερινού και του όρθρου
της 18/01/2017 Εσπερινός και Όρθρος Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου για Τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Χρόνια πολλά και Ευλογημένα σε όλες και όλους που έχουν τα ονομαστήρια των και στον κόσμο άπαντα
που διακονούν Ιερούς Ναούς που Πανηγυρίζουν
Βασίλης Κιαμηλίδης
 

Attachments

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
#28
Καλησπέρα σας,

Έχω μια απορία σχετική με την αυριανή ακολουθία των Αγ. Αθανασίου και Κυρίλλο.

Έχω στην διάθεσή μου τρία δοξαστάρια - του Πέτρου Λαμπαδαρίου (εκ. Π. Εφεσίου), του Κηλτζανίδου (εκ. Ρηγοπούλου), και του Στεφάνου Λαμπαδαρίου (εκ. Γρηγορίου).

Αύριο, το Δοξαστάριον του Π.Π. έχει το εξής δοξαστικόν των Αίνων (σ. 159-161):

Δόξα... Ἦχος γ'
Τὸ μέγα κλέος τῶν ἱερέων, Ἀθανάσιον τὸν ἀήττητον ἀριστέα, ἱεροπρεπῶς εὐφημήσωμεν· οὗτος γὰρ τῶν αἱρέσεων συγκόψας τὰς φάλαγγας, τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, τὰ τῆς ὀρθοδοξίας τρόπαια, ἀνεστήσατο καθ' ὅλης τῆς οἰκουμένης, ἀριθμῶν εὐσεβῶς τὸ τῆς Τριάδος μυστήριον, διὰ τὴν τῶν προσώπων ἰδιότητα, καὶ πάλιν συνάπτων ἀσυγχύτως εἰς ἕν, διὰ τὴν τῆς οὐσίας ταυτότητα, καὶ χερουβικῶς θεολογῶν, πρεσβεύει ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

(Επισυνάπτω και την μετάφραση του κείμενου, επειδή η απορία μου έχει σχέση με την επιθυμία να γράψω ένα μουσικό κείμενο για το εν λόγω τροπάριον·
"In a fitting and sacred manner let us extol Athanasius, the invincible victor, the great boast of priests. With the power of the Spirit, he cut down the ranks of the heresies and raised up the banners of Orthodoxy throughout the whole world, when by his godly exposition of the mystery of the Trinity, he demonstrated the distinction between the attributes of each Person. And again, without intermingling the Persons, he showed the unity that existeth on account of Their identity of essence. And as he praiseth the Godhead after the manner of the Cherubim, he intercedeth for our souls.")

Τα άλλα δύο Δοξαστάρια - δηλ. του Κηλτζανίδου και του Στεφάνου Λαμπαδαρίου - περιέχουν το ίδιο ακριβώς δοξαστικόν, με την σημείσωση "Εις τους Αίνους". (Το μουσικό κείμενο αρχίζει από σελ. 467 και 85, αντίστοιχα.)

Έχοντας όλα αυτα στον νου μου, εξέπληξα λίγο-πολύ όταν άνοιξα το Μηναίον και διαπίστωσα ότι το αυριανό δοξαστικό των Αίνων που εμπεριέχεται εκεί δεν ήτανε το ίδιο που ανέφερα πριν. Στην θέση του, έχει το εξής δοξαστικόν·

Ἦχος πλ. α'
Δεῦτε φιλεόρτων τὸ σύστημα, δεῦτε τῶν Πιστῶν ἡ ὁμήγυρις, δεῦτε ὀρθοδόξων χορεῖαι, ᾄσμασιν ἐγκωμίων στέψωμεν, τὴν ἀεισέβαστον δυάδα τῶν Διδασκάλων ἡμῶν· οὗτοι γὰρ πάντα ζόφον κακίστης αἱρέσεως, πᾶσαν ἀπάτην τῶν δυσμενῶν, νεανικῶς καθελόντες, τῇ ἀηττήτῳ τοῦ Πνεύματος ἰσχύϊ, τὸν κόσμον κατηύγασαν, θεογνωσίας ἐλλάμψεσι· καὶ νῦν πρεσβεύουσιν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν ἐν πίστει τελούντων τὴν μνήμην αὐτῶν.

(Δεν έχει και πολύ σημασία, αλλά το ίδιο δοξαστικόν βρίσκεται και στο Αγγλικό Μηναίο που διαθέτω.)

Ψάχνωντας λίγο, διαπίστωσα ότι στα Μηναία, το πρώτο δοξαστικόν που ανεφέρθηκα (σε ήχο γ.') πρόκειται για το δοξαστικόν των Αίνων της Β' Μαΐου, δηλαδή της ανακομιδής του λειψάνου του Αγ. Αθανασίου (και όχι της ακολουθίας των Αγ. Αθανασίου και Κυρίλλου που ψάλλεται αύριο).

Οι ερωτήσεις μου είναι τρεις.

1η· Για ποιο λόγο έχουνε αυτά τα τρία Δοξαστάρια το δοξαστικό της Β' Μαΐου στην θέση του αυριανού δοξαστικού των Αίνων;

2η· Ποιο είναι το σωστό από τα δύο;

3η· Ξέρει κανείς πού μπορώ να βρω το μουσικό κείμενα για το δεύτερο δοξαστικόν; (Σε ήχο πλ. του α.')

-Γαβριήλ
 

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#30
Το Δοξαστικό των Αίνων αμφοτέρων των Αγίων και από άλλους μελοποιούς.
Τελικά τώρα που τα είδα ολόκληρα τα Δοξαστικά στον Βιολάκη, στον Μανουήλ και στον Στέφανο (σε αυτή την έκδοση 1883) αν και το Δοξαστικό επιγράφεται αμφοτέρων των Αγίων αφορά μόνο τον Αγίο Κύριλλο.
Στην Κυψέλη του Στεφάνου έκδοση Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους και στον Καραμανη το Δοξαστικό ενώ στην αρχή είναι το ίδιο αφορά αμφότερους τους Αγίους.
 

Attachments

Last edited:

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#31
.... Στην Κυψέλη του Στεφάνου έκδοση Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους και στον Καραμανη το Δοξαστικό ενώ στην αρχή είναι το ίδιο αφορά αμφότερους τους Αγίους.
Ανεβάζω το Δοξαστικό από την έκδοση της Μουσική Κυψέλης Στεφάνου Λαμπαδαρίου της Ι.Μ. Γρηγορίου, αν και ξέρω ότι πιθανον να διαγραφεί (λόγω πνευματικών δικαιωμάτων), γιατί διαφέρει από αυτό της Μουσικής Κυψέλης Στεφάνου Λαμπαδαρίου εκδοση 1883 επανέκδοση Πολυχρονάκη.
Βεβαίως εύκολα φαίνεται ότι ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο Δοξαστικό ελαφρώς τροποποιημένο ώστε να συμπεριλαμβάνει και τους δυο Αγίους.
Ποιος και πότε επέφερε αυτή τη μεταβολή δεν το ξέρω. Πάντως κρίνοντας από τις χρονολογίες εκδόσεως των Δοξασταρίων πιστεύω ότι πρόκειται για νεότερη αλλαγή.
 

Attachments

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
#32
Το Δοξαστικό των Αίνων αμφοτέρων των Αγίων και από άλλους μελοποιούς.
Τελικά τώρα που τα είδα ολόκληρα τα Δοξαστικά στον Βιολάκη, στον Μανουήλ και στον Στέφανο (σε αυτή την έκδοση 1883) αν και το Δοξαστικό επιγράφεται αμφοτέρων των Αγίων αφορά μόνο τον Αγίο Κύριλλο.
Στην Κυψέλη του Στεφάνου έκδοση Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους και στον Καραμανη το Δοξαστικό ενώ στην αρχή είναι το ίδιο αφορά αμφότερους τους Αγίους.
Όντως, έχετε δίκαιο ότι το δοξαστικόν σε πλ. του α.' βρίσκεται στην Μουσική Κυψέλη. Δεν διάβασα πολύ προσκετικά και έτσι δεν πρόσεξα ότι το κείμενο που βρήκα (σε ήχο γ.') βρίσκεται στην Λιτή, και όχι στους Αίνους (τουλάχιστον στην έκδωση της μονής Γρηγορίου).

Πάντως, σε μια παλαιά έκδωση της Μουσικής Κυψέλης που έχω, πάλι έχει το εις ήχον γ.' τροπάριον ("Το μέγα κλέος") ως δοξαστικόν των Αίνων. 'Εχει όμως και "έτερον" σε ήχο γ.' ("Η μεγάλη της εκκλησίας σάλπιγξ") και ακόμη ένα "Έτερον Δόξα είς τους δύω" σε ήχο πλ. του β.'

Τι συμβαίνει;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#33


Στὰ Μηναῖα ἐκδ. Βενετίας 1595 καὶ 1820 δὲν ὑπάρχουν στιχηρὰ αἴνων. Στὰ σημερινὰ Μηναῖα στὸ ἰδιόμελο μετὰ τὸν πεντηκοστὸ ψαλμὸ ὑπάρχει ὑποσημείωση Βαρθολομαίου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ, ποὺ λέγει «Ἡ παροῦσα ἑορτάσιμος ἀκολουθία τῶν μεγάλων τούτων ἱεραρχῶν ἀνεπληρώθη τὰ ἐλλείποντα ἐκ τῆς νεοτυπώτου φυλλάδος ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἱεροσολύμων Ἀθανασίου τοῦ Γ'». Ἀς ψάλλεται ὅπως ἔχει μὲ ἤ χωρὶς μουσικά.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#34
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 18-01-2020 Εσπερινός και Όρθρος Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top