17. Ἀκολουθία Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#21
Ανεβάζω την Παράκληση της αγίας σε pdf, σε πολυτονικό κείμενο και κάπως μορφοποιημένο, για να είναι πιο ωραίο. Ο πολυτονισμός και ως ένα σημείο η διόρθωση (επίπονη δουλειά) έγινε από τον domesticus, τον οποίο θερμότατα ευχαριστώ. Τα λαθάκια που σίγουρα θα έχουν μείνει βαρύνουν εμένα.

ΥΓ Νομίζω ότι θα συμφωνούσε ο π. Μάξιμος και ο domesticus να το αφιερώσουμε από κοινού στον κ. Λιναρδάκη, που θα ψάλει την αγία μεθαύριο. (Ευτυχώς προλάβαμε...)
ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΑΣ!!!

Καί βέβαια συμφωνῶ μέ τήν ἀφιέρωση. Σ᾿ ἐκεῖνον ἀνήκει τό ἔναυσμα γιά δουλειά...


 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#22

Ἀλλά μήν ἀγχώνεσαι! Πρός τί ἡ ἀνακούφιση...;;;
Επειδή γέροντα αναγκάζομαι να ψάλλω κάτι ακολουθίες ώρες ώρες... θου Κύριε. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά μερικοί (κυρίως νέοι υμνογράφοι) γράφουν κάτι πράγματα που πρέπει να τα ψάλλουμε, που ουδέ μία σχέση έχουν με εκκλησιαστική ποίηση και από άποψη γλώσσας, έκφρασης, περιεχομένου και και και... Λίγα γράφω, πολλά να καταλαβαίνετε. :mad:
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#23
ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΑΣ!!!
Eυχαριστούμε και σας που βρήκατε το κείμενο.

Δυστυχώς, επειδή εντόπισα δυο τρία λαθάκια, έκρινα σκόπιμο να την ξανανεβάσω. Αν δεν σας κάνει κόπο κατεβάστε την ξανά. Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#24

Τό ΤΚΠ στή δεύτερη ἔκδοση (στήν πρώτη δέν καταχωρεῖται), κοιτᾶξτε τί (καί πῶς) ἀπολυτίκιο καταχωρεῖ.
Κάτι θυμᾶται ὁ παλιός... ὁ κυρ-Βαγγέλης (πού τό ζήτησε)!

ΥΓ. Πάνω στήν β΄ ἔκδοση, ἐδῶ στό Ψαλτολόγιον ἔχουμε τίς ἐκδόσεις τοῦ 1868 καί 1881.


 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#25


Εἰς τὸ μηναῖον Ἰουλίου ἔκδ. 1642 (Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, Ἀθῆνα) λείπουν τὰ καθίσματα τῶν στιχολογιῶν καὶ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ὄρθρου. Ὁμοίως καὶ κατὰ τὶς 20-7.
 
Last edited:
#26
Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλα τα μέλη για τα πολύ ενδιαφέρον αρχεία και πληροφορίες που ανεβάσατε για την Αγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα!
Ενδιαφερόμουν από καιρό για τα αρχεία αυτά και είχα "μεράκι" να τα βρω κάπως-κάπου!... Το "Thanks", μου φαίνεται πολύ λίγο...
Εύχομαι η Αγία βοήθειά μας, και να τη μιμηθούμε όλοι μας στην υπομονή της! Τι μεγάλη αρετή η υπομονή!...
 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#27
Το απολυτίκιον "Του εχθρού τας ενέδρας" περιεχόμενον στο Τυπικό Κωνσταντίνου μετεφράσθη στη σλαβονική υπό του μακαριστού ιερομονάχου Νεοφύτου Ριλιώτου (περί του οποίου η παράδοσις της Μονής λέγει ότι έψαλλε σλαβονικά βλέποντας το ελληνικό κείμενο και μετέφραζε επί τόπου όταν χρειαζόταν) και ψάλλεται στους περισσοτέρους ναούς της Αγ. Μαρίνης στη γείτονα χώρα.

Ο π. Κων. Παπαγιάννης αν δεν κάνω λάθος διορθώνει "αποσοβείν εκ των πιστών των προσιόντων σοι, σεμνή".
 

πεταστής

Παλαιό Μέλος - Χαράλαμπος
#28
Ακόμα δύο απολυτίκια που νομίζω δεν αναφέρθηκαν εδώ:

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν, σὺ κεκτημένη σεμνή, ἀνδρείως κατεπάτησας ὄφιν ἀρχέκακον, Μαρίνα πανεύφημε, ᾔσχυνας Ὀλυμβρίου τὰς πικρὰς τιμωρίας, εὔφρανας Ἀσωμάτων τὰς χορείας ἀθλοῦσα, διὸ ἀπαύστως πρέσβευε Χριστῷ, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.
Μάρτυς πάνσεμνε, ἠγλαϊσμένη, καλλιπάρθενε, ὡραία νύμφη, Χριστοῦ τοῦ Λόγου Μαρίνα πανεύφημε, τῆς παρθενίας τῷ κάλλει λελάμπυνσαι καὶ μαρτυρίου στεφάνῳ κεκόσμησαι. Ὃν ἐκύρηξας, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#33
Τὸ στιχηρὸ ἰδιόμελο τῆς λιτῆς «Δοξάζομέν σου Χριστὲ...» σιμπίπτει μὲ τὸ α’ ἰδιόμελο τῶν αἴνων τῆς 24 Ἰουλίου. Τὸ δοξαστικὸ τῆς λιτῆς σιμπίπτει μὲ τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς 24 Ἰουλίου.

«Τροπάριον ἦχος πλ. δ’.

Μαρίναν τὴν ἁγίαν τιμήσωμεν»

(Ἀ. Ἀποστολίδη Il Typikon di s. Nicola di Casole Scondoil codice Taur. gr. C III. 17. Kριτικὴ ἔκδοση τοῦ χφ. Πανεπιστημίου Τουρίνου Taurin. gr. C III 17 τυπικoῦ τῆς ὀρθόδοξης μονῆς ἁγίου Νικολάου τῶν Κασούλων (περιοχὴ Ὀτράντο Κάτω Ἰταλίας) τοῦ ἔτους 1173 σ. 142).

«Τροπάριον ἦχος πλ. δ’.

Μαρίναν τὴν ἁγίαν τιμήσωμεν, ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥρύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος»

(χφφ. Vallicelliana D 61 τυπικὸ Κασούλων β’ ἥμισυ ιγ’ αἰ. φ. 64v, Σινὰ 933 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φφ. 129v-130r).Στὸ χφ. Σινὰ 626 μηναῖο Ἰουλίου ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 87r παρατίθενται τὰ ἑξῆς καθίσματα, τὰ ὁποῖα συμπλήρωσα μὲ θεοτοκία ἀπὸ τὰ μηναῖα. Τὸ πρῶτο ὑπάρχει καὶ στὸ χφ. Σινὰ 624 μηναῖο Ἰουλίου ι’-ια’ αἰ. φ. 58r.

«Κάθισμα. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἐπέστη φιλέορτοι λαμπρὰ πανήγυρις, ἡ μνήμη ἡ ἔνδοξος τῆς ἀθληφόρου Χριστοῦ, εὐφραίνουσα τὰ σύμπαντα. Λάμπουσα ταῖς ἀκτῖσι τῶν θαυμάτων ἐν κόσμῳ, φέρουσα τοῖς ἀνθρώποις τὴν ἀέναον χάριν. αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις σῶσον ἡμᾶς Κύριε[1]»


Δόξα, καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Ἐκαίνισας ἄχραντε τῷ θείῳ τόκῳ σου, φθαρεῖσαν ἐν πάθεσι τῶν γηγενῶν τὴν θνητήν, οὐσίαν καὶ ἤγειρας, πάντας ἐκ τοῦ θανάτου πρὸς ζωὴν ἀφθαρσίας· ὅθεν σε κατὰ χρέος μακαρίζομεν πάντες, Παρθένε δεδοξασμένη ὡς προεφήτευσας.

«Ἄλλο ἦχος πλ. α’ πρὸς Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Οἱ τῶν ἁγίων ταῖς μνήμαις κοινωνοῦντες πιστῶς, τῆς ἀθληφόρου τὴν μνήμην πανηγυρίσωμεν, ὅτι ἐνέκρωσεν εὐχῇ τὸν ἀρχέκεκον ἐχθρόν, τὸν πρόπαλαι τὸν Ἀδὰμ διὰ βρώσεως πικρᾶς, στερήσαντα ἀφθαρσίας, καὶ πρεσβεύει νῦν τῷ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ἡ θερμὴ προστασία καὶ ἀπροσμάχητος, ἡ ἐλπὶς ἡ βεβαία καὶ ἀκαταίσχυντος, τεῖχος καὶ σκέπη καὶ λιμὴν τῶν προστρεχόντων σοι, ἀειπάρθενε ἁγνὴ τὸν Υἱὸν σου καὶ Θεόν, ἱκέτευε σὺν ἀγγέλοις, εἰρήνην δοῦναι τῷ κόσμῳ καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

[1] «...ἱκεσίαις Σωτήρ, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν» (χφ. ἁγ. Σάβα 71 μηναῖα ια’ αἰ. φ. 46r).


 
Top