17. Ποιός εἶναι ὁ "Συκεώτης";

#1
Καλησπέρα!
Μήπως ξέρει κανείς ποιός εἶναι ὁ Συκεώτης (τό ὄνομά του τοὐλάχιστον) - ὁ συγγραφέας δύο δοξαστικῶν στόν ἑσπερινό τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου;
Εὐχαριστῶ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Θεόδωρος, τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ Ζ΄ αἰ..
Ποιητής καί τοῦ δοξαστικοῦ τῶν ἑσπερίων τῆς Ε΄ Φεβρουαρίου (Ἁγίας Ἀγάθης).

Διάφορος ὁ ὁμώνυμος, ποιητής τοῦ ἰδιομέλου τῶν Ἁγίων ΜB΄ Μαρτύρων τῶν ἐν τῷ Ἀμορίῳ (Φάλαγγα θεοστεφῆ) τῆς Ϛ΄ Μαρτίου, ὁ ὁποῖος εἶναι τοῦ Θ΄ αἰ. (μνημονεύει τήν ὑπό τῶν Ἀγαρηνῶν Ἄλωση τοῦ Ἀμορίου).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Ἤδη διόρθωσα Νεοκλῆ πρίν γράψεις καί ἀφαίρεσα τήν παραπομπή. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ Ὅσιος ἤ ὁ τῶν ἀρχῶν τοῦ Ζ΄ αἰ..
Τῆς Ϛ΄ Μαρτίου σίγουρα εἶναι τοῦ Θ΄ αἰ..
Σέ παρακαλῶ νά ἀφαιρέσεις το quote ἤ νά διαγράψεις.
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#4
....Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ Ὅσιος ἤ ὁ τῶν ἀρχῶν τοῦ Ζ΄ αἰ..
Τῆς Ϛ΄ Μαρτίου σίγουρα εἶναι τοῦ Θ΄ αἰ.....
Ο επίσκοπος Αναστασιουπόλεως φαίνεται ότι είναι ο πρώτος εκ των δύο, απ' όσα είδα στις διάφορες παραπομπές στο διαδίκτυο. Υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία για τον δεύτερο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Ἄς ποῦν πιό εἰδικοί.

Μία πηγή ἐδῶ ἀναφέρει ὑμνογράφο Θεόδωρο Συκεώτη (Θεόδωρος Συκεώτης, συνεχρόνησε τω Πισίδη - Γεώργιος Πισίδης, έζησε κατά τας πρώτας δεκαετηρίδας του Ζ' αιώνος) τῶν ἀρχῶν τοῦ Ζ΄ αἰ..

Τρεμπέλας ὅμως στό Ἐκλογή Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας, (τώρα μᾶλλον καταλαβαίνω ὄτι) γράφει, ὅτι ὁ Συκεώτης, ἴδιος σέ ὅλα τά ὑμνογραφήματα πού ἀναφέραμε (17/1, 5/2 καί 6/3), δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τό Ὅσιο τῆς 22ας Ἀπριλίου, ἐπειδή ἀκριβῶς στίς 6/3 μνημονεύει τήν ὑπό τῶν Ἀγαρηνῶν Ἄλωση τοῦ Ἀμορίου (Θ΄ αἰ.).

:cool::rolleyes:o_O:geek:
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος καί στό Λεξικόν της Βυζαντινής Μουσικής ἀναλυτικώτερα τά αὐτά, ἐξαιρώντας τό ἰδιόμελο τῆς 6ης Μαρτίου, ἀπό τό ὁποῖο ὁ Τρεμπέλας κατατάσσει τόν Θεόδωρο Συκεώτη στόν 9ο αἰῶνα.

Papado_Lexiko.JPG
 
#7
Από τη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 11ος τόμος Συκεώτης υμνογράφος.png

Για τον δε Όσιο Θεόδωρο το Συκεώτη Ηγούμενο και Επίσκοπο Αναστασιουπόλεως (ibid 6ος τόμος) Θεόδωρος ο Συκεώτης1.png Θεόδωρος ο Συκεώτης2.png στις πλούσιες και ποικίλες (βλ. συνημμένο) πηγές της βιογραφίας του πουθενά δεν μνημονεύεται ως υμνογράφος.

Βλ. επίσης και από ΑΥΤΗ την ανάρτηση του Shota στον τόμο 24 σσ. 174-75

AK
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Μήπως ξέρει κανείς ποιός εἶναι ὁ Συκεώτης (τό ὄνομά του τοὐλάχιστον) -
Συμπερασματικά, καί τό ὄνομά του ἀμφίβολον, καί γενικότερα βιογραφικά ἄγνωστα. Μόνον ὁ χρόνος συγγραφῆς τῶν 4 ἰδιομέλων ὑπολογίζεται μετά τόν Θ΄ αἰῶνα.
 
Top